събота, декември 4, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Отварят допълнителен прием по училищните схеми

Допустими за участие в допълнителния прием са учебни заведения, които не са одобрени или са се отказали от участие при първоначалния прием

От 27 октомври до 3 ноември 2021 г. ще се проведе допълнителен прием на заявления по училищните схеми за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти през настоящата учебна година 2021/2022.
Допълнителната възможност за кандидатстване се дава с цел да бъдат обхванати повече образователни институции.
Допустими за участие в допълнителния прием са учебни заведения, които не са одобрени или са се отказали от участие при първоначалния прием, както и тези, които не са кандидатствали за кампания 2021/2022 г.
Заявителите по схемите подават лично или чрез упълномощено лице заявление за одобрение по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

Виктор Павлов