четвъртък, септември 21, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Парламентът прие промени в Закона за тютюна

На две четения в едно заседание Народното събрание прие промени в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, предложени от Мустафа Карадайъ от ДПС.

С поправките тютюнопроизводители, сключили договори за изкупуване на суров тютюн, се вписват в публичния регистър на тютюнопроизводителите в Министерството на земеделието до 30 юни 2023 г. В момента срокът е 31 март всяка година, но може да бъде удължен до два месеца със заповед на министъра на земеделието.

Тютюнопроизводителите могат да заявят писмено, включително и по електронен път, промяна на данни за изкупения тютюн за периода 2016-2018 г., като приложат копия от протоколи за количествата изкупен тютюн за съответната година.

Народното събрание прие поредното удължаване на бюджета

Оправомощените лица от общинските служби следва да отразят в регистъра настъпилите промени в срок до три дни след тяхното заявяване, гласува парламентът.
Предвидено е промяната на данните в регистъра за количествата изкупен тютюн да може да се извърши и въз основа на документи, подадени по Закона за подпомагане на земеделските производители, без да е необходимо да се подават отново.

Приетите днес промени в влизат в сила от деня на обнародването на законопроекта в „Държавен вестник“.

Виктор Павлов