вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Стайко Стайков: Ръстът на цените на земеделската земя изпреварва инфлацията на места, но пазарът остава прогнозируем

„Пазарът на земя през 2022 година остава прогнозируем, като в някои региони на страната ръстът на цените на земеделската земя изпреварва нивото на инфлацията. Най-високи остават цените на земеделската земя в полски райони с много добри като качество земи. Скокът в цената на земята е може би най-малък на земеделските земи в полупланинските райони, където те се ползват от животновъди за пасища и ливади“, заяви по време на форум на БАСЗЗ посветен на състоянието, проблемите и перспективите пред селското стопанство у нас през призмата на поземлените отношения председателя на УС на БАСЗЗ Стайко Стайков.

От БАСЗЗ отчитат, че липсва предлагане на земеделска земя на първичния пазар. Наблюдава се голямо търсене но липса на предлагане, защото земеделската земя у нас намалява, и до сделки се достига само тогава, когато цената удовлетворява търговците на земеделска земя. Освен това в момента не се наблюдава разлика в цените на земеделската земя използвана за конвенционално и биологично оглеждане на култури. Земята която се използва за биологично отглеждане на насаждения обикновено се намира в региони с определена надморска височина, защото там се касае до това , да не се използват препарати и затова рядко се търси подобна земя особено в полските райони, коментира още той.

„Налице е устойчив интерес за покупка на качествена и уедрена земеделска земя на вторичния пазар, като продължава да съществува несигурност свързана с войната в Украйна, последиците от пандемията и новите изисквания на ОСП“, добави още Стайков.

За последните дванадесет години средната цена на земята се е повишила от 287 лева на декар през 2010 година на 1788 лева на декар през 2022 година, като продължава да се наблюдава сериозна разлика между средната цена на земеделската земя в Северна и Южна България. Докато в Южна България средната цена достига до 448 лева на декар, в Северна тя е 2 129 лева на декар. Що се отнася до цените по региони, през 2022 година земеделската земя в Силистренско е била малко по-евтина от тази в землищата на Шуменско, Варна и Търговище. За аналогичния период средните цени на рентите са се увеличили от 49 лева на декар през 2010 година до 72 лева на декар през 2022 година.

Прогнозата на БАСЗЗ е, че пазарът ще остане стабилен, но цената на актива ще зависи от развитието на конфликта в Украйна, възстановяването на веригите за доставки, реколтата, цената на енергийните ресурси, семената, торовете и препаратите. „Земеделските производители се убедиха в предимството да обработват собствена земя и се превърнаха в основни купувачи, затова все по-важна роля ще има вторичният пазар на земеделска земя. Ако има увеличение на цената на актива, очаквам да бъде не повече от 10%“, прогнозира Стайко Стайков.

Според него делът на необработваемите земи е над 800 хил. декара, което в процентно отношение възлиза на дял от 1,67% от общата обработваема земя у нас. Това са земеделски земи, върху които не се прилага сеитбооборот и не се извършва земеделска дейност повече от пет години. Ако тази земя по думите му остане дълги години необработваема, тя задължително ще влезе в горския фонд. По данни на МЗХ у нас селскостопанските площи възлизат на 52,2 млн. декара, от които се обработват 34,9 млн. декара, което представлява дял от 69%.