събота, юни 19, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Почина проф. д-р Таня Атанасова Хубенова, директор на Институт по рибарство и аквакултури – Пловдив

Ot Селскостопанска академия с дълбоко прискърбие съобщиха, че на 9 ноември 2020 г. почина проф. д-р Таня Атанасова Хубенова, директор на Институт по рибарство и аквакултури (ИРА) – Пловдив. Поднасяме искрени съболезнования към научната общност и към всички роднини, близки и приятели на нашия ерудиран колега, изследовател и успешен ръководител на едно от дълголетните и продуктивни научни звена в структурата на Академията.

Проф. д-р Таня Хубенова, завършва през 1987 г. Хумболт университет в Берлин, Германия като дипломиран инженер рибовъд. От 1988 г. е научен работник в Института по сладководно рибовъдство (сега Институт по рибарство и аквакултури) в Пловдив. Докторската си дисертация защитата през 2001 г., а от 2003 г. е ст.н.с. II ст. (сега доцент). От 2007 г. е зам.-директор, а по-късно и директор на ИРА – Пловдив. Основната й квалификация е свързана с оценка на репродуктивните, технологичните и популационни параметри на представители на сладководната ихтио- и астацифауна и устойчивото използване на сладководните водоеми и биологичните ресурси. Автор е на над 80 научни публикации. Ръководител и участник е в разработването на национални и международни проекти. От 2009 г. е хоноруван преподавател по дисциплина „Рибовъдство” на Аграрния факултет в Аграрния университет – Пловдив. Член е на работна група 8 „Рибарство” по външна рибарска политика към МЗХ

Проф. Хубенова е автор на Програмата за управление и развитие на Института по рибарство и аквакултури – Пловдив за периода 2018-2022 г.

Поклон пред светлата й памет!