петък, юли 19, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро експертите съветват

ПОДГОТОВКА ЗА ЕСЕННИЦИТЕ: РАПИЦА

Подходящи решения за торене на рапица са продуктите от гамата TOP-PHOS® на Тимак Агро - революционна технология във фосфорното подхранване, в която фосфорът е изцяло защитен и незабавно достъпен за растенията

ПОДГОТОВКА ЗА ЕСЕННИЦИТЕ: РАПИЦАПОДГОТОВКА ЗА ЕСЕННИЦИТЕ: РАПИЦА

Рапицата e дребносеменна култура, изисква много добре подготвена почва, с рохкав повърхностен слой – без буци и растителни остатъци, твърдо легло за семената и добра влагозапасеност. Фосфорните и калиеви торове се внасят с основната обработка на почвата, а азотните, като подхранване.

Оптималният срок за сеитба на рапицата е от края на август до 20-25 септември. Целта е поникването на растенията за 4-6 дни, а след 12-14 дни културата вече е образувала първия чифт същински листа.

След агротехническите мерки започва почвеното внасяне на хербициди, което извършено ранно вегетационно през есента има голямо предимство. При почвеното хербицидно третиране, рапицата се освобождава от конкурентните плевели в най-ранните фази от развитието си и си осигурява пространство за нормален растеж и развитие.

Подходящи решения за торене на рапица са продуктите от гамата TOP-PHOS® на Тимак Агро – революционна технология във фосфорното подхранване, в която фосфорът е изцяло
защитен и незабавно достъпен за растенията:

 

➔ Duofertil® TOP 38 е NP решение за широк диапазон почвена киселинност: благодарение на патентите TOP-PHOS® и MPPA-DUO®, осигурява защита и мобилност на хранителните елементи и стимулира развитието на кореновата система. В допълнение към патента MPPA DUO®, съдържа уникално съчетание от основни макроелементи (Mg, S)  и микроелементи (B, Zn);

➔ Duofertil® TOP 34 е NPK решение, съдържащо патентите TOP-PHOS®, MPPA® и DUO® е специално разработен за добър старт на културите.  Подходящ за почви с добра/висока запасеност с хранителни елементи  (P,K) и оптимално pН (типични черноземи, богати и плодородни почви).

➔ и NP решението за кисели почви Euroferil® TOP 45 – за бърз старт и оптимално
вкореняване: Продуктът съдържа патентите (TOP-PHOS®, N-PRO®), съчетанието между които спомага за ефективното усвояване и трансформация на азота в растенията. Високата ефективност на усвояване на хранителните елементи води до гарантирано обезпечаване на нуждите на културите през цялата вегетация.

Извън гамата TOP-PHOS®, експертите на Тимак Агро препоръчват още:

➔ Утвърдената NP формулация Eurocereal® 10-24, обогатена със
сяра и микроелементи: наличието на патентования комплекс MPPA DUO® спомага за защитата и мобилността на хранителнитеелементи и за кореновата стимулация. Благодарение на патентите се стимулира покълването и поникването и подпомага усвояването на хранителни елементи, блокирани в почвата – допълва храненето на растенията без увеличаване инвестицията.

➔ Кореновите и листни биостимулатори от гамите Fertiactyl иFertileader: повече детайли за ефектите от приложението на биостимулаторите при рапица, очаквайте с в следващия брой на  рубриката  „Експертите съветват“.

Действие на TOP-PHOS при рапица – резултати с Duofertil TOP34, Западна България:

В миналият брой ви показахме поле с рапица в засушливия район на Радомир, на което в условия на бедни почви и алкално pH 8, е направена съпоставка между Duofertil TOP 34 и  конвенционален NP продукт. Въпреки неблагоприятните климатични условия на полето – абортирали цветове, градушка и ненавременна жътва (заради последвали обилни валежи),  пожънатите добиви са повече от представителни за района: с 12% повече, в полза на полето,  наторено с Duofertil TOP 34.

Припомняме ви условията на полето: поради ранна сеитба и липса на достатъчно влага, в 
началото посевът е недобре гарниран, шушулките необразувани, а цветовете абортирали:

Преди фенофаза цъфтеж, на полето подхранено с технологията на Тимак Агро ясно се  открояват значително по-здравите и повече на брой разклонения, а преди жътва – добре  разпуканите шушулки, което е индикация и за по-висок добив.

Добрите резултати с TOP-PHOS продължават и тази година: в Южна България
На поле с рапица, в района на Пловдив, при силно  песъчливи и кисели почви (pH 5.8) e приложена  цялостна технология на Тимак Агро, базирана на  патентования комплекс TOP-PHOS. Основното
подхранване е извършено предсеитбено, с NPK формулацията Duofertil TOP 34, след което
напролет е извършено двукратно азотно  подхранване.
Допълнително, преди цъфтеж е приложен листен  биостимулатор Fertileader Gold, с цел използване
на неговия системен и антистресов ефект и  подпомагане развитието на рапицата в етапа на  опрашване и оплождане и максимално залагане на  добивния потенциал.

Равносметката от приложението на комплексната технологията на Тимак Агро е 21%  увеличение на добива в сравнение с контролата и постигнати добиви от 405 кг/дка.

Успешна технология за подхранване на рапица с Eurocereal, Североизточна България:
На поле с рапица, в района на Провадия е приложена добре познатата с добрите си резултати
в региона NP формулацията Eurocereal MPPA DUO, обогатена със сяра и микроелементи.
Землището от 1000 дка е наторено предсеитбено с Eurocereal MPPA DUO, а за по-добро
вкореняване и развитие на кореновата система, семената са предварително третирани с
биостимулатора Fertiactyl GZ. Тази обработка спомага и за по-доброто почвено хранене и
устойчивост на измръзване на културата. Сеитбата е извършена в началото на септември.

Благодарение на комплексната технология на Тимак Агро и в частност, приложението на листен биостимулатор Fertileader Gold наесен, е подобрена стабилността на клетъчните стени, водния баланс,
азотния метаболизъм и натрупването  на захари и скорбяла.
Растенията са защитени от външни агресии, ниски температури и болести. На снимката: ефектът от приложението на Тимак технологията във фаза розетка – 10 дни след пръскането с Fertileader Gold, рапицата има 8 листа, 1 см. коренова шийка, а кореновата система е достигнала 21 см дължина – особено важни параметри за успешното презимуване на културата.

Напролет, във фаза бутонизация, технологията на подхранване на това поле включва приложение
на листния биостимулатор на Тимак Агро Fertileader Gold.
Целта е постигане на оптимален цъфтеж и опрашване, високо маслено съдържание, а оттам по-
висок добив и качество на продукцията.
Въпреки неблагоприятните климатични условия напролет, през стопанска година пожънатите
добиви са повече от представителни за района – 375 кг/дка.
На снимките: жътвата на полето от рапица, от което е извлечен максималния потенциал,
благодарение на приложената комплексна технология на Тимак Агро.

Съчетанието от качествени продукти, експертните препоръки на екипа от агроном-търговски консултанти на Тимак Агро България и подходящият избор от работещи решения за вашите култури, водят до високи качествени и количествени резултати.