събота, юни 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg

Тагове

Агро експертите съветват

Подготовка за основно подхранване при рапица – част 2

В миналия брой на рубриката ви разказахме за приложението на иновативни технологии за обработка и торене на рапица на землището на фирма „ЕТ Гален“ в с. Върбово, общ. Харманли. Изтъкнахме предимствата на технологията за обработка на почвата Strip-Till, при която времето и разходите се намаляват в пъти. Благодарение на тази технология, растенията получават всички хранителни вещества, жизнено необходими в периода на активен растеж и подадени в точния момент и на правилна дълбочина.

Посочихме допълнителните предимства за земеделските производители от използването на качествени и предпазени от блокажи торове на Тимак Агро, както и тяхното правилно разпределение в дълбочина. Пример за премислена и адаптирана към конкретните почвено-климатични условия технология за подхранване, която въпреки неблагоприятните фактори помага да се извлече най-доброто за постигането на отлични добиви и качество на културите. Съчетанието на  всички тези технологии води до по-високи добиви при ниска себестойност.

Комбинирани иновационни технологии за увеличаване рентабилността

Стопаните на това поле, заедно с екипа на Тимак Агро приложиха комбинирани технологии за обработка и торене, за да използват и дори надскочат потенциала на агро-климатичните дадености на района – не много богата планинска почва, сухи периоди и др.
Припомняме накратко приложената технология за обработка и подхранване на рапицата:

 • Сеитба: в началото на октомври, на междуредово разстояние 50 см, дълбочина 1,5-2 см., при норма на сеитба 30 000 бр. на дка. Използваната Strip-till технология създава условия за по-добро влагоснабдяване на посева през целия вегетационен период на растенията и е гаранция за получаване на високи добиви, независимо от климатичните условия. Особено подходяща за сухи периоди – при липсва влага в горните слоеве на почвата, растенията развиват мощна коренова система, която по-лесно прониква в долните, по-наситени с влага почвени слоеве.
 • Основно торене по технология TOP-PHOS®на Тимак Агро за стимулиране на бърз старт и оптимално вкореняване на културата: едновременно със сеитбата е внесена NPK формулацията Duofertil® Top 34, в доза 15 кг/дка, на дълбочина 15-35 см. Изборът на тази балансирана формула (5-19-10), обогатена с микроелементи, е с оглед подаване на изцяло защитен фосфор (патент TOP-PHOS®) и незабавно достъпни хранителни елементи. Патентът MPPA-DUO® гарантира мобилността на хранителните елементи, тяхната защита от блокажи и подпомага образуването на добре развита коренова система на всички етапи от развитието на културата.
 • Допълнително, за стимулиране първоначалното покълване и поникванее внесен и 1,5 кг. микрогранулиран тор Greenstart PHYSIO+, със съдържание на сяра, магнезий и цинк. Тази NP формулация, в комбинация с патента PHYSIO+ подпомага формирането на коренови власинки при растенията. Микрогранулата попада непосредствено до семената, и осигурява бърз старт на семената и дружно поникване – важна предпоставка за правилното гарниране на посева,

Бърз и мощен старт на културата, благодарение на Тимак технологията

Инвестицията в технологията TOP-PHOS® отново се доказва на практика – благодарение действието на NPK формулацията Duofertil® TOP 34 и патента TOP-PHOS®, растенията се развиват добре на фона на трудните агро-климатични условия в района.

След първоначалната обработка и торене, проследихме по-нататъшното развитие на рапицата. На сн.1 и 2 ясно се вижда състоянието на културата в периода до 15 дни след сеитбата и подхранването по технологията на Тимак Агро – само 2 седмици по-късно се наблюдава равномерно и дружно поникване на посевите:

В периода до 25 дни след сеитбата и торенето се наблюдава видимо изравнен посев, нарастване на листната маса, както и много и добре развита коренова система, което е важна предпоставка за постигането на добри резултати.

Приложената технология е съобразена с конкретните агрономически проблематики в конкретния район и се базира на задълбочен почвен анализ, според който са определени точните дози и типове продукти.
 
Повече информация, можете да намерите в рубриката „Добри практики“ на страницата на Тимак Агро: https://www.timacagrobg.com/best-practices/

Стремежът към отговорно земеделие, запазването на високите качествени и количествени резултати е основен приоритет на екипа на Тимак Агро. Затова, компанията предлага не просто продукти, а решения отговорни за почвеното плодородие и оптимизирането разходите на декар, така че да се извлече максималната ефективност за конкретния район и почвени-климатични условия.

За повече информация и конкретни препоръки, свържете се с представител на Тимак Агро България за вашия регион: www.timacagrobg.com 

Още
EUROCEREAL® - НАШИЯТ ПРИНОС ЗА ВАШИЯ УСПЕХ!EUROCEREAL® - НАШИЯТ ПРИНОС ЗА ВАШИЯ УСПЕХ!
Агро експертите съветват

Уникално решение за старт на есенните култури, с доказани резултати вече 15 години

NP формулацията EUROCEREAL® 10-24-0 MPPA-DUO задоволява в максимална степен нуждите от хранителни вещества на зърнено-житни и фуражни култури и рапица:

EUROCEREAL 10-24-0Стимулира вкореняването и подпомага бързото развитие на културите през есента ( за оптимално презимуване на есенниците, ключов фактор за високи добиви )
Предпазва хранителните елементи, включени в тора, от загуби в почвата, без значение от киселинността (pH) на почвата ( за оптимално хранене на културите и висока рентабилност на вложението ).
Висока степен на братене (житни)
Подпомага усвояването на хранителни, блокирани в почвата, като по този начин допълва храненето на растенията без увеличаване на инвестицията в торове.

EUROCEREAL®: Утвърдена NP формулация, обогатена със сяра и микроелементи

mppa duoMPPADUO® – надеждната защита: Патентованият комплекс MPPADUO® стимулира покълването, поникването и развитието на кореновата система. Предпазва хранителните елементи от загуби в почвата и осигурява достатъчно количество фосфор през цялата вегетация (при оптимални торови норми).
Добавените микроелементи бор (B) и цинк (Zn), играят важна роля в метаболизма на растенията още през есента.
Eurocereal® 10-24 MPPA DUO се препоръчва за основно подхранване на есенните култури (пшеница, ечемик, рапица) за осигуряването на бърз старт и оптимално вкореняване на  културите, без загуба на вложена торова норма и за високи и качествени добиви.

Резултати с EUROCEREAL® 10-24, през стопанската 2018-2019 година:

Преди приложението на продукта се препоръчва почвен анализ, за което Тимак Агро България, може да ви съдейства! Тимак Агро България предлага и флуориметрично измерване (листен анализ) на място, с професионална препоръка след анализиране на резултатите.

 

Земеделието никога не спира! Продължаваме да бъдем ефективни, като спазваме мерките за безопасност! Вижте повече за продуктите на Тимак Агро: www.timacagrobg.com/products 

EUROCEREAL® – НАШИЯТ ПРИНОС ЗА ВАШИЯ УСПЕХ!

Още
Агро експертите съветват

БИОСТИМУЛАТОРИТЕ FERTILЕАDER НА ТИМАК АГРО – АНТИТРЕСОВО И СИСТЕМНО ДЕЙСТВИЕ

БИОСТИМУЛАТОРИТЕ FERTILЕАDER НА ТИМАК АГРО – АНТИТРЕСОВО И СИСТЕМНО ДЕЙСТВИЕ

Абиотичните фактори на околната среда, могат значително да компрометират добива ви:

 •  чрез засушаване
 • високи температури
 •  дефицит на хранителни елементи
 •  засоляване или воден стрес 

📣Тимак Агро България има решение за ограничаване на тяхното въздействие и стимулиране вкореняването и растежа на културите чрез използване на биостимулатори.

Биостимулаторите FERTILЕАDER на Тимак Агро –

решение за преодоляване на стресoвите фактори напролет

Гамата листни биостимулатори Fertilеаder® имат силно изразен антистресов ефект и системно действие, съобразно нуждите на всички култури, в конкретната фаза на развитие.

 

Внедреният патентовани комплекс SEACTIV® подобрява абсорбцията и мобилността на хранителните елементи в растението и устойчивостта му към стресови фактори.

FERTILIEADERVital:

Течна NPK формулация, обогатена с микроелементи. Способства бързото възстановяване след проливен дъжд, градушка, болести и неприятели.

Благодарение на патентования комплекс SEACTIV® FertilieaderVital:

👉подобрява устойчивостта на растенията към стрес
👉интензифицира фотосинтезата.
👉стимулира метаболизма
👉оптимизира наливането на зърно при житните.
Приложение: подходящ за житни и овощни култури, лозя и зеленчуци. С доказани отлични резултати при рапица, и слънчоглед.

FERTILIEADER Rame:
 Подобрява устойчивостта на растенията към стрес, стимулира метаболизма. Одобрен за биологично земеделие!
Чрез високото съдържание на мед, (Cu) в съчетание с патента SEACTIV®:

👉предпазва от различни гъбни патогени
👉постига добър ефект срещу най-разпространените болести
👉съдейства за опрашването при житните култури
Приложение: подходящ за житни култури, лозя, трайни насаждения и зеленчуци. Не се препоръчва за зеленолистни зеленчуци.

FERTILIEADERAxis:
Течна NPформулация, която подобрява метаболизма и снабдява растенията с цинк и манган.
В съчетание с патентования комплекс SEACTIV®:
👉Подобрява енергийния обмен в клетките и преноса на енергия.
👉Интензифицира фотосинтезата
👉Забавя стареенето на хлоропластите
Препоръчва се за зърнено-житни, фуражни култури и пресни зеленчуци:

ДОБРИ ПРАКТИКИ С БИОСТИМУЛАТОРИТЕ  FERTILЕАDER  

Още
Агро експертите съветват

ПРЕЗ 2020 ТИМАК АГРО ЧЕСТВА 15 ГОДИНИ!

През 2020 година, Тимак Агро България празнува 15 успешни години на българския пазар. Период, през който компанията извървя дълъг и труден път, но успя да наложи своето име и да спечели доверието на земеделските производители.

15 ГОДИНИ ИНОВАЦИИ:

Като част от Група Рулие, Тимак Агро България вече 15 години се ползва от дългогодишния международен опит на Групата в иновативното подхранване на растенията, съчетавайки най-доброто от природата и уменията и знанията на хората!

Дългогодишната научно-изследователска дейност на Група Рулие, внедрена в патентованите формули е интегрирана в състава на гранулираните и микро-гранулираните торове, биостимулаторите, почвените подобрители и водоразтворимите торове, голяма част от които се предлагат в портфолиото на Тимак Агро България. Всяка една формулация е разработена, за да може да удовлетвори нуждите на растенията при специфични почвено-климатични условия, за да могат земеделските производители да разчитат на точното решение, приложено при конкретната култура. Всеки един продукт в гамата на Тимак Агро е създаден да може да се съчетава с останалите, с цел изготвянето на комплексни технологии за подхранване на културите и оптимално стимулиране на процесите, необходими за максимален добив и качествена продукция.

Към днешна дата, всички подразделения на Тимак Агро по света могат да се възползват от научните открития и разработки на Световният Иновационен Център на Група Рулие, базиран в централата на Групата в Сен-Мало, Франция. Неговият научно-изследователски потенциал включва тестови химични и физични лаборатории, както и модерно оборудвани съоръжения, в т.ч. напълно автоматизирана фенотипна оранжерия. Мисията на тези научно-изследователски звена на Група Рулие е да осигури на своите търговски екипи продукти, съдържащи формули с доказан ефект, конкурентни и същевременно иновативни, които да съответстват на стандартите на устойчивото и модерно земеделие.

15 ГОДИНИ АГРОЕКСПЕРТИЗА И УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ:

Прилагането на правилната технология на торене е ключов фактор за постигане на печелившо земеделие. Ето защо, специалистите на Тимак Агро България са винаги на разположение на своите клиенти за професионални препоръки и агро-консултации. Експертите на Тимак Агро предоставят конкретни препоръки за храненето на всяка една култура, базирани на предварителен почвен анализ, за което им помагат добрата агрономическа подготовка и доказаните резултати, които торовете на Група Рулие имат в локален и международен план. Този модел на работа е запазена марка на агро-подразделенията на Група Рулие  в международен план.

При създаването на компанията в България в далечната 2005г., добавената стойност на агро-консултациите беше внедрена за първи път на българския пазар и продължава да работи успешно и до днес. Ролята на агроном-търговските консултанти на Тимак Агро е ключова в изграждането на цялостна стратегия за постигането и запазването на трайни резултати във времето и вече 15 години дава резултат, чрез прилагането на работещи решения съобразени с различните почвено-климатични условия, в различните региони на страната.

Мотото „Земята ни е скъпа!“, което Тимак Агро възприе в края на 2017г., разкрива напълно мисията на компанията – стремеж към отговорно земеделие, за запазване на високите качествени и количествени резултати и повишаване на рентабилността на земеделските производители. Тимак Агро предлага не просто торове, а решения отговорни за почвеното плодородие и винаги с грижа за Земята и хората!

15 ГОДИНИ ВИСОКИ ДОБИВИ И ВИСОКА РЕНТАБИЛНОСТ:   

Още от създаването си през 2005г., Тимак Агро България непрекъснато обновява портфолиото си с нови решения и подобрени формулации.  Най-значителното ново-въведение в историята на компанията е лансирането на единствената по рода си защитена фосфорна формулация TOP-PHOS® – патентовано откритие на Група Рулие. TOP-PHOS® е революционна иновация с приложение в земеделието, която изцяло променя храненето с фосфор, правейки елемента достъпен за растенията по време на цялата им вегетация.

От лансирането му през 2016г., досега, бяха приложени разнообразни варианти за подхранване при различни култури и тествани различни комбинации с продуктите от гамата TOP-PHOS®. Благодарение на внимателно подбраните формулации от гамата, приложените цялостни технологии за торене дават отлични резултати при различните почвено-климатични условия във всички райони на страната.

През тези 15 години, Тимак Агро успя да затвърди и надгради постигнатите резултати за подхранване на основните култури – пшеница, рапица, слънчоглед и царевица с вече утвърдени формулации като Eurocereal®, Sulfammo®, Euronature®, Duofertil®, Eurofertil®, Timac Start®, Timac 42® и др. Всички те подбрани и включени в комплексни схеми на торене, адаптирани към конкретните нужди на културите в различните региони, за постигане на максимални добиви. Комплексните технологии прилагани през годините, непрекъснато се обновяват и с разнообразните гами биостимулатори за кореново и листно приложение – Fetiactyl® и Fertileader®, подбрани заради тяхното силно изразено антистресово, системно и превантивно действие – особено важни фактори за ранното развитие на културите.

Разнообразното портфолио на Тимак Агро включва и работещи решения за биоземеделие, етерично-маслени, трайни насаждения, лозя др. специфични култури. Постигнатите резултати през годините с право дават основание за професионална гордост на екипа на Тима Агро и не случайно мотото им е: „Специалистите в подхранване на растенията“.

15 ГОДИНИ НЕПРЕКЪСНАТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ, ОТДАДЕНОСТ  И ДОВЕРИЕ:

Експертите на Тимак Агро, ежедневно работят в посока усъвършенстване на технологиите за подхранване и непрекъснато се стремят да прилагат подобрени формулации за да дадат максимално точни решения, съобразени с особеностите на местните условия.

Освен мащабните демо-полета при клиентите на Тимак Агро в цялата страна, през тези 15 години компанията създаде и затвърди успешно сътрудничество с Института по земеделие в Карнобат, Аграрния Университет в Пловдив и Добруджанския Земеделски Институт.

Научните и производствените опити проведени през годините съвместно с тези институти, създадоха безценен актив на Тимак Агро – не само безспорно доказаха ефективността на продуктите на компанията в различни агро-климатични условия, но и създадоха една научно обоснована експертиза, която е безспорен аргумент в ръцете на търговския екип. По този начин, земеделските производители могат да разчитат на изпитани технологии тествани в конкретна за техния регион среда, при най-често срещаните хибриди и сортове.

ТИМАК АГРО НА ПРАГА НА 2020Г.:

Ангажиментът на Тимак Агро, е да продължи и през 2020г., посоката която неотменно следва през последните 15 години и да затвърди своята позиция на лидер в иновативното подхранване на растенията. Успехът и рентабилността на земеделците остава най-важният приоритет на екипа на Тимак Агро и не случайно са избрали мотото за своя юбилей:

„Вече 15 години работим за Вас! Благодарим Ви, че ни се доверихте!“

Още
Timac Agro Fertyactil Truim
Агро експертите съветват

FERTIACTYL® TRIUM: Решение за успешно презимуване!

Сухата есен и последвалото късното поникване на места на пшеницата през януари-март, повлия неблагоприятно върху развитието на културата през стопанската 2018-2019г.

В отговор на належащите нужди на земеделците и отчитайки проблемите през миналата година, Тимак Агро препоръчва приложението на Fertiactyl® Trium върху пшеница/ечемик за стимулиране на есенното братене – решаващ фактор за постигане на високи добиви и успешно презимуване на зърнено-житните култури. Бистимулаторът Fertiactyl® Trium има силно изразено антистресово действие, стимулира растежа и спомага за формирането на силна и добре развита коренова система, като по този начин помага на пшеницата и ечемика да се справят с абиотичните фактори през есенно-зимния период.

Всички продукти от гамата коренови биостимулатори Fertiactyl® на Тимак Агро, имат системно действие и силно изразен антистресов ефект. В допълнение, Fertiactyl® Trium, притежава и така нужното за периода превантивно действие – предпазва пшеницата/ечемика от директно измръзване през зимата или повреди, причинени от силни и студени ветрове. Успешно се справя и с проблеми като изкъсване на млади небратили растения, извличане на посеви и изтегляне на растенията, вследствие на неблагоприятни климатични условия.

Благодарение на патентования комплекс Fertiactyl®, това решение на Тимак Агро подпомага нормалното вкореняване, стимулира развитието на кореновата система и успешното есенно братене на растенията. Директните ефекти от системното действие на кореновия биостимулатор Fertiactyl® Trium са:

 • Ускоряване метаболизма на растенията и синтеза на ензими;
 • Повишаване на студоустойчивостта;
 • Скъсяване на времето за завършване на нормалните за есента    физиологични процеси;

Благодарение на специфичния си хранителен състав, кореновият биостимулатор Fertiactyl® Trium има допълнително стимулиращо и подсилващо действие:

 • Азотното съдържание (N: 5%) подпомага растежа и синтеза на протеини.
 • Фосфорът (P2O5: 5%), стимулира кореновото развитие, образуването на генеративни органи, едновременното изкласяване и узряване, както и качеството на продукцията.
 • Съдържанието на калий (K2O: 7%) подобрява устойчивостта на ниски температури, резистентността срещу гъбни болести и предпазва растенията от полягане.
 • Цинкът (Zn: 1,5%) спомага за нормален растеж и успешната репродукция, повишава синтеза на ауксини и устойчивостта на инфекции от определени патогени и неприятели.
 • Съдържанието на манган (Mn: 1,5%) стимулира растежа, фотосинтезата и преобразуването на азота в растението.

Препоръчително приложение: при житни култури, във фази 3-ти лист и/или братене*.

Добри практики: През последните 2 години са постигнати редица успешни резултати от приложението на продукта в цялата страна. Ето защо, Fertiactyl® Trium се нарежда в листата с ТОП есенни предложения на Тимак Агро България.

На снимките – поле с пшеница преди приложението на Fertiactyl® Trium:

Същото поле две седмици, след приложението на Fertiactyl® Trium:

Отлични резултати при пшеница в Североизточна България, обл. Шумен:

Вследствие на неблагоприятните климатични условия – засушаване, поради липса на валежи и снежна покривка, пшеницата пониква едва през месец януари. Препоръката на АТК на Тимак за района за преодоляване изоставането в растежа и наваксването в развитието, е в началото на март да се приложи кореновият биостимулатор Fertiactyl® Trium (200 мл/дка*). Целта е да се развие кореновата система, да се стимулира пролетното братене и скъси времето за нормално протичане на етапите на развитие. Добавените микроелементи Zn и Mn са особено необходими за зърнено-житните култури в този период.

Постигнатите добиви на това поле, вследствие на приложената комплексна технология на Тимак Агро са 930 кг/дка – за сравнение средните добиви за региона са 450 кг/дка.

В района на Сливен, през есента на 2018г. се наблюдава засушаване и липса на достатъчно валежи. Това причинява забавяне в развитието на пшеницата в района. За стимулиране на растежа и формирането на силна и здрава коренова система, през ноември е приложен Fertiactyl® Trium, в доза 150 мл/дка*. Благодарение на тази навременна интервенция (като част от приложената комплексна технология на Тимак Агро), постигнатите добиви са с 97 кг по-високи от контролата.

В района на Русе, вследствие на настъпилото засушаване и слабо развитие на пшеницата, за да се стимулира растежа и да се предпази културата от съпътстващите периода абиотични фактори, през октомври е приложен Fertiactyl® Trium, в доза 150 мл/дка*.  В резултат, стресовите фактори от зимата са преодолени, културата се развива чудесно и е постигнат отличен добив за района – с 60 кг/дка повече от контролата.

Повече информация за резултатите от приложението на тези и други продукти, както и отзиви на земеделците, можете да научите на: https://www.timacagrobg.com

–––––-

*За повече информация относно приложението и дозировката, моля обърнете се към агроном-търговските консултанти на фирма „Тимак Агро България“ за Вашия регион. 

Още
Успешни технологии при царевица и слънчоглед
Агро експертите съветват

Успешни технологии при царевица и слънчоглед

В края на юли, на Открит ден в землището на с. Калипетрово, обл. Силистра, пред фермерите от региона Тимак Агро България демонстрира действието на формулацията TOP-PHOS®. На демо-полето с царевица и слънчоглед, растенията са в перфектно състояние и земеделците можеха да убедят в силата на правилното хранене с технологията на Тимак Агро!

Комбинацията между торове и биостимулатори са подсигурили добрия старт на културите, а допълнителният антистресов ефект е спомогнал за повишаване устойчивостта на растенията срещу неблагоприятни фактори.

Приложената технология е съобразена с конкретните агрономически проблематики в конкретния район и се базира на задълбочен почвен анализ, според който са определени точните дози и типове продукти

(на снимката: Ивайло Миланов, Оперативен Маркетинг за   Западна и Северна България на Тимак Агро)

Комплексната технология при царевица, е на база формулацията Duofertil TOP 38 в съчетание с коренов биостимулатор Fertiactyl Trium: Основното подхранване с Duofertil® TOP 38 е извършено редово, със сеитбата, в доза 18кг/дка, а предсеитбено е внесен азот, в доза 30 кг/дка, между двете култивирания.

Във фаза 4-5 лист, царевицата е третирана с кореновия биостимулатор Fertiactyl® Trium. Съдържащите се в патентования комплекс Fertiactyl® фитохормони са помогнали за по-доброто развитие на кореновата система, оптимално усвояване на хранителните вещества, а наличието на цинк (в тора и биостимуатора) – за преодоляване на цинковия дефицит.

В резултат, културата развива максимален добивен потенциал и получава допълнителен тласък на растежа. В допълнение, добре развитата коренова система и увеличеният брой коренови власинки, спомогнаха за максималното усвояване на влагата от по-дълбоките почвени слоеве, особено в периодите на засушаване.

Към края на юли, царевицата е видимо по-добре развита, в сравнение с контролата, което дава основание на стопаните да очакват висок добив от това поле.

При слънчогледа, отново е приложена комбинация между торове и биостимулатори на Тимак Агро. Основното подхранване е извършено с Duofertil TOP 34, в доза 18 кг/дка.

Във фенофаза 2-3-та двойка листа, допълнително е приложен коренов биостимулатор Fertiactyl Starter. Съдържащият се и в двата продукта калий, има ключова роля за физиологията на културата, растежа и ефективното усвояване на водата и хранителните елементи от почвата.

Към края на юли, на полето се наблюдава запазване на зеления цвят на листата от по-долните етажи (активна фотосинтеза), повече двойки листа и по-големи и по-озърнени пити. Всичко това доказателство за качествена продукция и предпоставка за високи добиви.

(На снимката: Ивайло Миланов и Иван Караколев, АТК на Тимак Агро за района на Силистра)

Стремежът към отговорно земеделие, запазването на високите качествени и количествени резултати е основен приоритет на всички агрономи от екипа на Тимак Агро. Затова, компанията предлага не просто продукти, а решения отговорни за почвеното плодородие и оптимизирането разходите на декар, така че да се извлече максималната ефективност за конкретния район и почвени-климатични условия.

За повече информация и конкретни препоръки, свържете се с представител на Тимак Агро България за вашия регион: www.timacagrobg.com 

(Снимки: agroinfo.bg)

Още
ПОДГОТОВКА ЗА ЕСЕННИЦИТЕ: РАПИЦА
Агро експертите съветват

ПОДГОТОВКА ЗА ЕСЕННИЦИТЕ: РАПИЦА

Рапицата e дребносеменна култура, изисква много добре подготвена почва, с рохкав повърхностен слой – без буци и растителни остатъци, твърдо легло за семената и добра влагозапасеност. Фосфорните и калиеви торове се внасят с основната обработка на почвата, а азотните, като подхранване.

Оптималният срок за сеитба на рапицата е от края на август до 20-25 септември. Целта е поникването на растенията за 4-6 дни, а след 12-14 дни културата вече е образувала първия чифт същински листа.

След агротехническите мерки започва почвеното внасяне на хербициди, което извършено ранно вегетационно през есента има голямо предимство. При почвеното хербицидно третиране, рапицата се освобождава от конкурентните плевели в най-ранните фази от развитието си и си осигурява пространство за нормален растеж и развитие.

Подходящи решения за торене на рапица са продуктите от гамата TOP-PHOS® на Тимак Агро – революционна технология във фосфорното подхранване, в която фосфорът е изцяло
защитен и незабавно достъпен за растенията:

 

➔ Duofertil® TOP 38 е NP решение за широк диапазон почвена киселинност: благодарение на патентите TOP-PHOS® и MPPA-DUO®, осигурява защита и мобилност на хранителните елементи и стимулира развитието на кореновата система. В допълнение към патента MPPA DUO®, съдържа уникално съчетание от основни макроелементи (Mg, S)  и микроелементи (B, Zn);

➔ Duofertil® TOP 34 е NPK решение, съдържащо патентите TOP-PHOS®, MPPA® и DUO® е специално разработен за добър старт на културите.  Подходящ за почви с добра/висока запасеност с хранителни елементи  (P,K) и оптимално pН (типични черноземи, богати и плодородни почви).

➔ и NP решението за кисели почви Euroferil® TOP 45 – за бърз старт и оптимално
вкореняване: Продуктът съдържа патентите (TOP-PHOS®, N-PRO®), съчетанието между които спомага за ефективното усвояване и трансформация на азота в растенията. Високата ефективност на усвояване на хранителните елементи води до гарантирано обезпечаване на нуждите на културите през цялата вегетация.

Извън гамата TOP-PHOS®, експертите на Тимак Агро препоръчват още:

➔ Утвърдената NP формулация Eurocereal® 10-24, обогатена със
сяра и микроелементи: наличието на патентования комплекс MPPA DUO® спомага за защитата и мобилността на хранителнитеелементи и за кореновата стимулация. Благодарение на патентите се стимулира покълването и поникването и подпомага усвояването на хранителни елементи, блокирани в почвата – допълва храненето на растенията без увеличаване инвестицията.

➔ Кореновите и листни биостимулатори от гамите Fertiactyl иFertileader: повече детайли за ефектите от приложението на биостимулаторите при рапица, очаквайте с в следващия брой на  рубриката  „Експертите съветват“.

Действие на TOP-PHOS при рапица – резултати с Duofertil TOP34, Западна България:

В миналият брой ви показахме поле с рапица в засушливия район на Радомир, на което в условия на бедни почви и алкално pH 8, е направена съпоставка между Duofertil TOP 34 и  конвенционален NP продукт. Въпреки неблагоприятните климатични условия на полето – абортирали цветове, градушка и ненавременна жътва (заради последвали обилни валежи),  пожънатите добиви са повече от представителни за района: с 12% повече, в полза на полето,  наторено с Duofertil TOP 34.

Припомняме ви условията на полето: поради ранна сеитба и липса на достатъчно влага, в 
началото посевът е недобре гарниран, шушулките необразувани, а цветовете абортирали:

Преди фенофаза цъфтеж, на полето подхранено с технологията на Тимак Агро ясно се  открояват значително по-здравите и повече на брой разклонения, а преди жътва – добре  разпуканите шушулки, което е индикация и за по-висок добив.

Добрите резултати с TOP-PHOS продължават и тази година: в Южна България
На поле с рапица, в района на Пловдив, при силно  песъчливи и кисели почви (pH 5.8) e приложена  цялостна технология на Тимак Агро, базирана на  патентования комплекс TOP-PHOS. Основното
подхранване е извършено предсеитбено, с NPK формулацията Duofertil TOP 34, след което
напролет е извършено двукратно азотно  подхранване.
Допълнително, преди цъфтеж е приложен листен  биостимулатор Fertileader Gold, с цел използване
на неговия системен и антистресов ефект и  подпомагане развитието на рапицата в етапа на  опрашване и оплождане и максимално залагане на  добивния потенциал.

Равносметката от приложението на комплексната технологията на Тимак Агро е 21%  увеличение на добива в сравнение с контролата и постигнати добиви от 405 кг/дка.

Успешна технология за подхранване на рапица с Eurocereal, Североизточна България:
На поле с рапица, в района на Провадия е приложена добре познатата с добрите си резултати
в региона NP формулацията Eurocereal MPPA DUO, обогатена със сяра и микроелементи.
Землището от 1000 дка е наторено предсеитбено с Eurocereal MPPA DUO, а за по-добро
вкореняване и развитие на кореновата система, семената са предварително третирани с
биостимулатора Fertiactyl GZ. Тази обработка спомага и за по-доброто почвено хранене и
устойчивост на измръзване на културата. Сеитбата е извършена в началото на септември.

Благодарение на комплексната технология на Тимак Агро и в частност, приложението на листен биостимулатор Fertileader Gold наесен, е подобрена стабилността на клетъчните стени, водния баланс,
азотния метаболизъм и натрупването  на захари и скорбяла.
Растенията са защитени от външни агресии, ниски температури и болести. На снимката: ефектът от приложението на Тимак технологията във фаза розетка – 10 дни след пръскането с Fertileader Gold, рапицата има 8 листа, 1 см. коренова шийка, а кореновата система е достигнала 21 см дължина – особено важни параметри за успешното презимуване на културата.

Напролет, във фаза бутонизация, технологията на подхранване на това поле включва приложение
на листния биостимулатор на Тимак Агро Fertileader Gold.
Целта е постигане на оптимален цъфтеж и опрашване, високо маслено съдържание, а оттам по-
висок добив и качество на продукцията.
Въпреки неблагоприятните климатични условия напролет, през стопанска година пожънатите
добиви са повече от представителни за района – 375 кг/дка.
На снимките: жътвата на полето от рапица, от което е извлечен максималния потенциал,
благодарение на приложената комплексна технология на Тимак Агро.

Съчетанието от качествени продукти, експертните препоръки на екипа от агроном-търговски консултанти на Тимак Агро България и подходящият избор от работещи решения за вашите култури, водят до високи качествени и количествени резултати.
Още
Оптимално подхранване на есенни култури
Агро експертите съветват

Оптимално подхранване на есенни култури

Балансираното минерално торене (с азотни, фосфорни и калиеви торове) е една от неотложните задачи за земеделските производители при подготовката за есенниците. Чрез правилното и прецизно торене се повишава издръжливостта на растенията към болести, ниски температури и плевели.
Доброто фосфорно торене наесен е основна предпоставка за повишаване на ефективността на азотното подхранване напролет. Торенето с калиево-съдържащи торове повишава устойчивостта на растенията към гъбни болести. Усвояването на калия е по-добро, ако се внесе срещу предшественика: при окопни култури-царевица, слънчоглед, при бобови култури- фасул, леща, грах или рапица.

Значение на фосфора за развитието на културите:

Внасянето на фосфорни торове преди сеитбата благоприятства по-доброто вкореняване на растенията и формирането на добре гарниран посев, а с калиевите – за натрупване на въглехидрати и създаване на устойчивост към ниски температури през зимата.

Оптимално подхранване на есенни култури
Оптимално подхранване на есенни култури

Торовата норма от фосфорни и калиеви торове се внася с обработката на почвата след прибиране на предшественика или като запасяващо торене срещу предшественика. При торене на площите разхвърлянето на торовете по повърхността трябва са извършва качествено и да не се допуска торене тип „зебра”.

Отлични резултати при есенници:

ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК

Район: община Бяла Слатина, Северозападна България

Стопанска година: 2017-2018 г.

Тип почва: карбонатен чернозем

Сорт: Пибрак

Тимак стратегия: Duofertil TOP38 (20 кг/дка)

Резултат: +29кг/дка увеличение при Тимак технологията

 

Duofertil TOP 38Тимак технология: след задълбочен почвен анализ, на полето с пшеница е приложена NP формулацията Duofertilâ TOP38, в доза 20 кг/дка

При контролата, като основно подхранване е приложен NP продукт в доза 35 кг/дка,

В резултат от приложената Тимак технология, постигнатият добив е 827 кг/дка, а при контролата – 798 кг/дка. Разликата в добива е 29 кг/дка, а растенията са много по-добре развити и с по-развита коренова система, което е и предпоставка за по-качествена продукция и по-висок добив.

Duofertil TOP 38

Район: Северна България

Стопанска година: 2017-2018 г.

Тип почва: карбонатен чернозем

Сорт: Мойсон

Тимак стратегия: Duofertil TOP38 (20 кг/дка)

Резултат: +98кг/дка увеличение при Тимак технологията

Тимак технология: след  задълбочен почвен анализ, на полето с пшеница отново е приложена NP формулацията Duofertil TOP38, в доза 20 кг/дка

При контролата, като основно подхранване е приложен NP продукт в доза 35 кг/дка,

В резултат от приложената Тимак технология, постигнатият добив е 741 кг/дка, а при контролата – 643 кг/дка. Разликата в добива е 98 кг/дка, а растенията са много по-добре развити и с по-развита коренова система, което е и предпоставка за по-качествена продукция и по-висок добив.

Култура: рапица

Район: Западна  България, с. Червена Могила

Стопанска година: 2018г.

Тип почва: кафява-горска;

Сорт: Еуралис

Тимак стратегия: Duofertilâ TOP34 (20 кг/дка)

Резултат: +12% увеличение при Тимак технологията

Тимак технологията е изградена на база на почвен анализ, в следствие на което със сеитбата е приложена NPK формулацията Duofertilâ TOP34, в доза 20 кг/дка, а на полето с контролата е приложен NP продукт (20/20), в доза 20 кг/дка. Отчетеното увеличение в добива с 12%, както и качеството на продукцията и външния вид на растенията са видимо по-добри при Тимак технологията.


Вижте повече за решенията на Тимак Агро България за оптимално подхранване на есенниците ОТ ТУК 

Още