четвъртък, май 13, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Полезно: Вижте кои приеми текат в момента и какви плащания предстоят

През месец май предстоят доста индивидуални плащания

През  месец май предстоят доста приеми  и индивидуални плащания.

Приеми:

За началото на месеца е планиран дългоочакваният прием на новата подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 45 905 931 лв.

За месец май е планиран прием и по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ отново за сектор „Животновъдство“. До последно се очакваше одобрение на Шестата нотификация от ЕК, за да може да се определи нейният бюджет. По тази подмярка освен за обща модернизация животновъдите ще имат възможност да кандидатстват за някои от дейностите за биосигурност.

От 6 март до 15 май тече приемът на подмярка 6.3 „Стартова помощ за малки стопанства“. Тя отново е ориентирана към биосигурност в животновъдните ферми. Субсидията за едно малко стопанство е 15 хил. евро, които се изплащат на два транша.

От 3 април до 3 юли е отворен прием по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“. Заради спецификата на мярката се откриват две отделни процедури, а общият бюджет е близо 100 млн. лв.

От 4 май до 30 юни се приемат заявления за финансова помощ по мярка „Застраховане на реколтата“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Преди подаването на документите производителите трябва вече да са застраховали реколтата си от лозя с винени сортове грозде в избрана от тях застрахователна компания.

Миналата седмица на брифинг в Министерски съвет земеделският министър за пореден път увери, че крайният срок за подаването на заявления за Кампания 2020 без санкции остава 15 май. Вместо броят на проверките да се намали, те ще бъдат увеличени, а плащанията тази есен ще са възможно най-рано, допълни още министърът.

31 май е последната дата, на която всички реални производители и преработватели на розов цвят да подадат заявление за регистрация и декларация за сключени договори. В началото на кампанията по розобера ще започне и идентификацията на насажденията от маслодайна роза.

Плащания:

На 8 май е заложено плащане по Схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури. Следва Специално плащане за памук на 10 май.

В средата на месец май се очаква ДФЗ да направи окончателните плащания по „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ (НР1/НР2), чието авансово плащане се случи през месец декември 2019 г.

По план плащанията трябва да стартират на 20 май. Още в началото на годината Васил Грудев уточни, че важно условие е биорегистърът да бъде оперативен и пълен с данни за всички биопроизводители, за да могат да се направят проверки и да се пристъпи към плащане. Междувременно прехвърлиха 40 млн. евро към мярката и в момента за първи път от три години тече нов прием по нея.

За началото на месеца е планиран дългоочакваният прием на новата подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 45 905 931 лв.

Виктор Павлов