сряда, септември 22, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Празник на растителната защита 2020

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „РАСТИТЕЛНОТО ЗДРАВЕ – НОВИ ЗАПЛАХИ И ПРЕВЕНЦИЯ”

През 2020 година Празникът на растителната защита ще стартира с конференция на  тема “Растителното здраве – Нови заплахи и превенция”, която ще се проведе в Аграрен Университет Пловдив. Вижте програмата:

ПРОГРАМА
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„РАСТИТЕЛНОТО ЗДРАВЕ – НОВИ ЗАПЛАХИ И ПРЕВЕНЦИЯ”
Официален старт на Националната информационна кампания
„Защити растенията – защити живота” под патронажа на
Министъра на земеделието, храните и горите в
Международната година на растителното здраве

Дата: 16 януари 2020 година
Място: Аулата на Аграрен университет, гр. Пловдив, ул.”Менделеев” № 12
11:00 ч. Регистрация, постерна сесия, кафе за „Добре дошли”
13:00 ч. Официално откриване и приветствия
Национална конференция „Растителното здраве – нови заплахи и
превенция”: актуални презентации по темата:
13:45 ч. Растителното здраве – нови заплахи и превенция – г-жа Мария
Томалиева, Главен експерт в Дирекция „РЗ и ККППЗ“ при БАБХ
14:00 ч. Предизвикателства пред растителното здраве в глобализиращия се свят –
проф. д-р Оля Караджова, доц. д-р Женя Илиева, ИПАЗР „Н.Пушкаров“, СА
14:15 ч. Растителнозащитната индустрия за устойчиво развитие на земеделието –
г-жа Нели Йорданова, генерален директор на АРИБ
14:30 ч. Тенденции в растителната защита от ново поколение – проф. д-р Вили
Харизанова, декан на Факултет по растителна защита и агроекология, АУ
Пловдив
14:45 ч. Мястото на биоразнообразието в съвременната растителна защита –
проф. д-р Румен Томов, ЛТУ София
15:00 ч. Дискусия