събота, февруари 27, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

С писмо до властта: Искат 900 лева брутна работна заплата в земеделието

КТ „Подкрепа“ предлага решения на проблема със сезонната работна ръка

41Четения
Увеличаване на брутната заплата до 900 лв. с европейско финансиране, дигитална земеделска платформа за търсене и предлагане на работа и електронна трудова книжка са част от идеите

Националната федерация „Земеделие и горско стопанство“ към КТ „Подкрепа“ изпрати предложения, касаещи сезонната заетост в селскостопанския сектор. Предложенията са адресирани към премиера Бойко Борисов, земеделският министър Десислава Танева и заместник-министър Лозана Василева и към социалния министър Деница Сачева.

Обобщено, предложенията на КТ „Подкрепа“ са за увеличаване на брутната работна заплата на сезонните работници до 900 лева, което е 1,5 пъти повече от минималната работна заплата. Фермерите трябва да бъдат подкрепени в изплащането на заплати в подобен размер от неизползваните до момента средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. „В условията на криза и постоянната заплаха от поставянето на цели стопанства под карантина, една такава мярка ще позволи на фермерите не само да запазят своя човешки ресурс, но и да създадат допълнителна заетост“, се посочва в предложението.

За да бъдат привлечени на работа в стопанствата, безработните трябва да да имат право да продължат да получават обезщетения след като приключат със сезонната заетост в селското стопанство. Докато работят на полето и във фермата, те няма да получават обезщетения, а заплати.

Друго предложение на синдиката е да се създаде със закон национална земеделска камара с участието на национално представителните синдикати и по един представител за всеки бранш от хранителната верига. Всички фермери и преработватели, които получават финансиране, трябва задължително да членуват в тази камара, заедно с научни институти, изследващи хранителната верига.

Да се създаде дигитална земеделска платформа, където да се срещнат търсещите и предлагащите работа в селското стопанство – единно дигитално пространство, в което се събира цялостната информация и се провежда мониторинг на заетостта, предлага конфедерацията.

Въвеждането на електронна трудова книжка, в която се отчита всеки отработен час и по този начин работникът придобива възможност за натрупване на трудов стаж, е по-правилният и честен подход за всички работещи в сектора, считат от синдиката „Подкрепа“.

Предложението е изпратено от председателя на НФ „ЗГС“ на КТ „Подкрепа“ Анелия Иванова.

Виктор Павлов