понеделник, април 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg

Тагове

Слънчоглед (Heliantus annus L.)
Агро Новини

Вносът на украински слънчоглед може да бъде възстановен след 30 ноември

Преработвателите имат нужда от минимум 1,5: млн.тона 

 

Вносът на украински слънчоглед може да бъде възобновен след 30 ноември, стана ясно от днешното изслушване  на земеделския министър Кирил Вътев в парламента днес . Очакванията са вносът да се осъществи вас на квотен принцип. Не стана ясно обаче дали съответните квоти ще се определят от украинската или от българската страна. От своя страна преработвателите заявиха, че имат нужда от минимум 1,5   млн. тона вносен слънчоглед. Министър Вътев припомни, че колата за налагане на временна забрана на четири вида земеделска продукция в това число и слънчоглед е била включена в подписания по време на земеделски  протест меморандум, която да важи до изкупуване на българския. Според преработвателите у нас има непродадени 1,5 млн. тона слънчоглед.

„Ние не можем да влияем на отношенията между производители и преработватели. Целта ни е и двата сектора да са добре“; заяви Вътев.

Спиред него в хода на дискусиите производителите са проявили здрав разум, като са разбрали че в настоящата пазарна ситуация на каквато п цена да продадат слънчогледа си не могат да компенсират напълно направените разходи.

 

Още
Животновъдство

До сряда: Пчеларите подават и приключват заявленията си за подпомагане

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) напомня на всички кандидати по интервенциите в сектор „Пчеларство“, че срока за подаване на заявления за подпомагане е до 26.07.2023 г., включително.
След попълване на заявлението в Системата за електронни услуги (СЕУ), то трябва да бъде приключено, като за успешно подадено се счита, когато е в статус „Заредено в ИСАК“.
За улеснение на земеделските стопани, ДФЗ – РА разработи видеоклип с инструкции и ръководство за подаване на заявление.
Видео указанията са публикувани в YouTube канала на Държавен фонд „Земеделие“, а ръководството е достъпно на интернет страницата на Фонда.
В секция „Обратна връзка и помощ“ са качени подробни видео ръководства за работа със СЕУ.
За въпроси при попълване на заявленията кандидатите могат да използват секция „Въпроси и мнения“, както и телефоните за контакт в Областните дирекция на ДФ „Земеделие“ и отдел „Пчеларство, публични интервенции и частно складиране“.

Още
МЗХ

Заместник-министър Маринов: В борбата с градушките и пожарите може да помогне по-ефективното управление на валежите

В борбата с градушките и пожарите може да помогне по-ефективното управление на валежите. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните инж. Мирослав Маринов на среща с представители от науката и бизнеса, разработващи иновации в сферата на метеорологията и изследване на климата.

Заместник-министърът посочи още, че по-добрите системи за въздействие на облачните клетки биха допринеси за решаването на проблемите на земеделските стопани при напояването, както и за повишаване на водните ресурси. „Страната ни разполага с инфраструктурата за борба с градушките и изваляване на облаците, въвеждането на нови методи ще допринесе и за борбата с климатичните промени“, заяви той. Според него негативните ефекти от тях са както повишаване на температурата на въздуха, така и загубата на вода, а без вода животът на може да съществува.

„Трябва да се насочат повече усилия към убеждаване на обществото в предимствата от ползването на дъждовна вода и да се инвестира в инфраструктура за съхранението й“, каза заместник-министърът. Той допълни, че са необходими и мерки, които да насочват изваляванията във вододайните зони, които основно са в горските територии, както и да се предприемат допълнителни дейности, за употребата й за напояване.

Експертите посочиха, че в България има изградена наземна автоматична мрежа за измерване на валежите и е нужно да се използва максимално нейният капацитет. Според тях обработката на облаците има отражение в борбата с горските пожари, защото чрез нея се повишава влажността на почвата, което намалява и броя на пожарите и щетите от тях. Страната има работеща система за превенция както с ракетен, така и със самолетен способ, която трябва да се надгражда, за да се повишава нейната ефективност.

Проф. Стюарт Пикет, вицепрезидент на Международната комисия по атмосферна химия и глобално замърсяване (ICACGP) към Международна асоциация по метеорология и атмосферни науки, представи нови технологии и предимства при използването на самолетен способ при обработка на облаците. Информация за съвременни методи за въздействие чрез ракетен способ на облачните клетки изнесе проф. Али Абшаев, учен, който специализира в борбата с екстремните климатични явления. В срещата участва и Валери Ценов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“.

Още
НОВИНИ

Законът за защита на растенията мина на второ четене

Приеха на второ гласуване Закона за защита на растенията. В края на юни депутатите подкрепиха в зала на първо гласуване промените в Закона за защита на растенията. „За“ гласуваха 114 народни представители, „против“ и „въздържал се“ нямаше.

На днешното заседание на Комисията по земеделието, храните и горите в НС, народните представители одобриха на второ четене Законопроекта за изменене и допълнение (ЗИД) за Закона за защита на растенията, без гласове „против“ и „въздържал се“.

Промените, заложени в ЗИД, целят хармонизиране на националното с европейското законодателство в областта на продуктите за наторяване и на продуктите за растителна защитa и са свързани със започната процедура за неизпълнение на задължения от страна на България.

 

Аграрният заместник-министър обсъди с кмета Галина Стоянова позицията на България във връзка с европейския регламент, който засяга и производството на етерични масла. Тодор Джиков заяви, че Министерството на земеделието категорично подкрепя българските розопроизводители и преработватели и е предприело всички необходими стъпки, за да защити продукта, който е символ на България.

 

Заедно с президента Румен Радев, министъра на туризма Илин Димитров, жители на града и множество гости от различни страни Тодор Джиков се включи в традиционното бране на розов цвят и розоварене в градините край града. Официалните гости поздравиха и участниците в Осемнадесетата световна среща на българските медии, организирана от БТА, в която участват журналисти от цял свят и се провежда в Казанлък днес.

Още
НОВИНИ

БСК настоява за оттегляне на Регистъра за проследимост на храните

Българската стопанска камара (БСК) настоява Министерският съвет да оттегли проекта на постановление за приемане на Наредба за Централния регистър за проследимост на храните. Според Камарата при необходимост от създаване на подобен регистър, неговата правна регламентация следва да се съдържа в Закона за храните или в Закона за управление на агрохранителната верига. Това се посочва в становище на БСК до ресорните министри, публикувано на интернет страницата на организацията, съобщава БТА.

 

Становището е във връзка с представения Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за Централния регистър за проследимост на храните, публикуван на Портала за обществени консултации.

 

Според БСК с предложените промени се създава значителна допълнителна административна тежест за всички малки и средни предприятия – производители и търговци, които доставят своите продукти на търговски обект за търговия на дребно с хранителни стоки, което далеч надхвърля обхвата на търговците на едро.

 

Необходимостта предприятията да предоставят информация в регистъра на различни етапи – пускане на пазара; последващата дистрибуция на храните; информация за количество бракувани храни, технологични фири и загуби от друг характер, заедно с изискването данните да бъдат подадени в информационната система в срок до 72 часа от получаване на конкретното количество (партида/пратка) храни, но не по-късно от часа на напускане на стоката от производствения или търговския обект, създава прекомерна административна тежест за бизнеса, се посочва в становището.

 

Според Камарата предвидените изменения, в едно с предложените изменения и допълнения на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по отношение на мерки в областта на фискалния контрол на стоки с висок фискален риск, неизбежно ще наложат необходимост от ангажиране на допълнителен квалифициран персонал, ще доведе до по-високи разходи за възнаграждения и оборудване, което неминуемо ще се отрази в повишение на цените на стоките.

 

От БСК предупреждават, че това ще доведе до прекъсване на стопанските процеси, забавяне или неизпълнение на поръчки, което е възможно да породи сериозни негативни последствия, включително и фалити за по-малките производители или доставчици.

Още
МЗХ

България настоява за допълнителна защита от ЕК за земеделските производители

България настоява за допълнителна защита от Европейската комисия за българските земеделски производители, в допълнение към предвидените за страната 16,75 милиона евро от кризисния резерв. Това съобщи министърът на земеделието Явор Гечев пред Консултативния съвет по зърното.

Министърът припомни, че секторът в момента е засегнат от пазарни аномалии, в резултат от руското нашествие в Украйна. „Позицията на държавата е, че оставаме солидарни с Украйна, но наблюдаваме сериозни проблеми и в резултат поискахме от ЕК кризисни мерки и по-балансирано отношение към коридорите на солидарността“, каза Явор Гечев. Той припомни, че президентът Румен Радев изпрати съвместно писмо с лидерите на Унгария, Румъния, Полша и Словакия до председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, в което ясно се защитава националната ни позиция. В кореспонденцията се предлага да бъдат налагани временни депозити при внос на определени продукти, ако бъдат надвишени възможностите на съответната страна за складиране и преработка с цел по-равномерно разпределение на количествата на единния пазар. „България също така предлага ЕК да осигури допълнителни мерки и гаранции за ускоряване на експорта на зърно в посока трети страни“, уточни министър Гечев. Исканията на страната ни бяха изложени по време на разглеждане на удължаването на Регламент (ЕС) 2022/870 за либерализиране на търговията.

Участниците в Консултативния съвет бяха запознати с обзор за тенденциите на вътрешния и международния зърнен пазар, както и с актуална информация за състоянието на посевите в страната след обследване, проведено в периода 24-30 март. Засетите площи с есенни култури през 2022 г. включват 1 184 307 ха пшеница, 115 612 ха ечемик, 7 514 ха ръж и 13 079 тритикале. От засетите 103 955 ха рапица в резултат на неравномерните валежи са пропаднали 8 659 ха.

Данните показват, че оценката на моментното състояние на обследваните посеви е „добра“ до „много добра“ за 83,0% от площите с пшеница (аналогично спрямо 2022 г. – 84,0%) и при ечемика 81,0%, аналогично спрямо предходната година. Фитосанитарното състояние на обследваните посеви се определя като добро. През следващите месеци, при наличие на подходящи агрометеорологични условия, подхранване на посевите и провеждане на растителнозащитните мероприятия, се очаква нормално развитие на есенниците. Предвид моментното състояние на посевите с пшеница и ечемик, се очаква формирането на много добра зърнена реколта през 2023 г.

Наличните складови запаси от пшеница достигат 3 070 102 т към 31 март, от царевица са 1 555 405 т и от черен маслодаен слънчоглед са 1 318 433 т.

Министър Явор Гечев посочи, че публикуваната за обществено обсъждане наредба за Централния регистър за проследимост на храните на практика цели да се електронизират процесът на внос на зърно, търговията и складирането, като агроминистерството очаква становищата на заинтересованите страни и е готово на диалог за усъвършенстване на текстовете.

От своя страна зърнопроизводителите заявиха, че в резултат на икономическата ситуация секторът е достигнал до критична точка и бъдещето му зависи от действията, които ще бъдат предприети в следващите месеци.

В заключение министър Явор Гечев коментира, че диалогът продължава, както и усилията на държавата в посока насърчаване на износа

Още
Овощарство

Имаме 10 дни да спасим розовото масло

България има шанс да спаси емблематичното си розово масло. Политици от страните в ЕС, които са традиционни производители, се обединяват в името на поминъка на хиляди земеделски производители, пише  „Марица“.

Има опасност емблематичните за страната ни розово и лавандулово масло да отидат в историята. Според предложение на Еврокомисията етеричните масла, вместо да се разглеждат както досега като “вещества”, могат да се категоризират като „смеси“ и да попадне в клас “опасни”.

В серия от срещи в Брюксел по повод готвените промени от ЕК, засягащи производството на етерични масла, участва казанлъшкият градоначалник Галина Стоянова. Тя се завърна от работно посещение, което бе по покана на евродепутата Андрей Новаков.  Във фейсбук профила си дамата подчерта, че всички срещи, които са провели заедно с бившия земеделския министър Десислава Танева в белгийската столица, са били навременни и са преминали в обсъждане и търсене на варианти за защита на поминъка както в Долината на розите, така и в цялата страна, където се отглежда Роза Дамасцена.

В хода на разговорите с евродепутатите Андрей Новаков, Емил Радев и Асим Адемов бе решено Десислава Танева съвместно с експерти и кметовете от Долината да направят българските предложения за корекции в Регламента CLP. За целта имат само 10 дни – срока, който е поставил гръцкият докладчик по регламента Мария Спираки, тъй като този регламент ще се разглежда в ЕП през месец май т.г.

Евродепутатите от българска страна ще направят най-трудното – обединяване на колегите си евродепутати от Франция, Италия, Испания, като най-засегнати от готвените промени държави.

Очакват се корекции и в друг регламент – REACH. Той се отнася до приравняването на малките и средните производители към големите фермери в частта “контрол” и “регулация” на химически субстанции, като този регламент предстои да се разглежда в ЕП през месец септември т.г.

С разбиране и конкретни ангажименти към решаване на проблема се ангажира и българският еврокомисар  Мария Габриел, както и вносителят на предложенията за промени в Регламентите СLP/REACH в ЕП – гъркинята Мария Спираки, които изразиха и своята подкрепа.

”Имам уверението на всички, с които се срещнах, че ще направим каквото трябва, за да не пострада не просто един бранш, а един от националните ни символи”, коментира казанлъшката кметица Галина Стоянова при завръщането си в страната. На срещата в Брюксел е бил и бившият шеф на Държавен фонд „Земеделие“ в кабинета Борисов – пловдивчанинът Васил Грудев.

Брюксел ни даде 10 дни да спасим розовото масло

Междувременно служебният министър на земеделието Явор Гечев оповести на Деветата среща на земеделските производители и розопроизводители, състояла се край казанлъшкото село Овощник, че България е твърдо против и няма да допусне приравняването на етеричните масла като химически продукти. „Страната ни не би се примирила с това. Ние имаме редица инструменти за противодействие и ще отстояваме запазване на поминъка ни. Министерството на земеделието подготвя тежка и остра позиция, която ще изпратим до всички депутати в ЕП“, каза още министър Гечев.

 

 

Още
МЗХ

ДФЗ ще проверява всички кандидати за директни плащания за Кампания 2023

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) информира кандидатите по интервенциите за директни плащания за Кампания 2023, че съгласно изискванията на чл. 54 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) ще извършва проверки за спазване на изискването за „Активен земеделски стопанин“. Проверките ще се правят въз основа на данните от годишните отчети за дейността (ГОД) за предходната година, подадени в Националния статистически институт (НСИ) и въз основа на данните от годишните данъчни декларации, подадени в Националната агенция за приходите (НАП).

Съгласно чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката всички физически и юридически лица, които извършват стопанска дейност, са длъжни да предоставят на НСИ годишен отчет за дейността си (ГОД), съдържащ статистически справки и счетоводни документи.

По силата на чл. 92, ал. 3, чл. 219, ал. 5, чл. 252, ал. 2, чл. 259, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и чл. 51, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) юридическите и физическите лица заедно с годишната си данъчна декларация подават и ГОД в срок от 1 март до 30 юни 2023 г. Информация за реда за подаване на ГОД може да намерите на сайта на НСИ.

Допълнително информираме, че при прилагане на тавана на плащане по интервенцията за основно подпомагане на доходите за устойчивост на земеделските стопани (ОПДУ), за приспадане на трудовите възнаграждения на работниците в земеделското стопанство, назначени под Код на икономическата дейност (КИД) в областта на селското стопанство, ДФЗ – РА ще използва данните от годишните данъчни декларации на кандидатите, предоставени от НАП, при спазване на изискванията на чл. 57 от ЗПЗП.

 

Още
Животновъдство

БАБХ иска затягане на контрола на развъждането и търговията с домашни любимци

 

Наложително е да бъдат направени изменения в законодателството с цел по-ефективен и ефикасен контрол и превенция на нелегалното развъждане и търговия с домашни любимци.

Това заяви изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Иван Шиков по време на среща между държавни и общински администрации, зоополицията и неправителствения сектор, съобщи агенцията.

Откритата среща премина под надслов „Заедно срещу нелегалната търговия с домашни любимци“ и се състоя в сградата на Централно управление на БАБХ в град София по покана на изпълнителния директор. Участие взеха представители на Министерство на земеделието, Главна дирекция национална полиция – зоополиция, район „Витоша“ на Столична община, неправителствени организации – Фондация „Четири лапи“, „За правата на животните в България“ и „Помощ за животните – ДАРА“, доброволци, помагащи на животни в беда.

„Обединихме се около тезата, че законодателството трябва да бъде променено. Инициирах създаването на работна група за промяна в законодателството, по-конкретно в Закона за ветеринарномедицинската помощ (ЗВД) и Закона за защита на животните (ЗЗЖ). Важно е ние, които работим по проблема с нелегалното развъждане и търговия с животни-компаньони, заедно да набележим промени, които да предложим на законодателния орган“, коментира д-р Шиков. Той уточни, че вече е адресирал официално писмо до министъра с такова предложение. Работата на терен, сътрудничеството между БАБХ и другите институции и обработването на сигналите от граждани и НПО показва, че е необходимо двата закона да бъдат изменени така, че проверяващите да имат по-големи правомощия при инспекция.

Законите и нормативните актове, уреждащи обстоятелствата, при които се отглеждат домашните любимци имат пропуски, а част от тях са остарели и не хармонизират с настоящето, особено с развитието на информационните технологии. Примери при обработването на сигнали и невъзможността за извършването на пълноценна проверка от институциите поотделно или в комисия се превърнаха в информационен повод за провеждането на срещата.

Директорът на агенцията поясни, че апелира към всички участници да предоставят още предложения, които да бъдат консолидирани с вече поставените акценти и във възможно най-кратък срок да започне работата по тях и приемането им. По този начин ангажираните с този въпрос институции ще могат да отговорят на нарастващия брой сигнали за нелегални развъждане и търговия с животни компаньони, в т.ч. в интернет пространството.

Предложени са също промени по отношение на броя и условията, при които се отглеждат домашните любимци, и кога стопаните ще трябва да регистрират имотите си като развъдни стопанства. Целта е да се осигури проследимост на животните, които се даряват или продават от тях, установяване на здравния им статус и затегнат контрол по отношение на търговията с тях.

 

Още
МЗХ

ДФЗ публикува уведомителните си писма за Кампания 2021

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) издаде и публикува в Системата за електронни услуги (СЕУ) 59 164 уведомителни писма за извършени оторизации и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, базирани на площ за Кампания 2021.

Регистрираните в системата земеделски стопани могат да получат електронните документи само през личния си профил. Припомняме, че до там се стига, като влезете в СЕУ от там към основното меню ”Справки”, секция „Кореспонденция“ – „Уведомителни писма“, с възможност за „Сваляне на файл“, от където се зарежда и самото писмо за конкретния бенефициент. При изтегляне на уведомителното писмо то се счита за връчено, като от следващият ден започва да тече 14-дневен срок, в който при несъгласие, бенефициерите на ДФЗ могат да обжалват писмата по реда на АПК.

Кандидатите, които все още нямат регистрация в СЕУ, могат да получат уведомителните си писма на място в областната дирекция на Фонд „Земеделие“ по адрес на регистрация за юридическо лице и едноличен търговец или постоянен адрес за физическо лице.

Още
МЗХ

Министър Гечев: Науката в растителната защита дава бъдещето

Науката в растителната защита не само не остарява, тя дава бъдещето. Това заяви министърът на земеделието Явор Гечев по време на официалното отбелязване на 127 години растителнозащитна дейност в България в Аграрния университет в Пловдив.

„На прага сме на интересни и предизвикателни времена. В контекста на „Зелената сделка” и екологизацията – без наука, без растителна защита и без знание и познание, няма да можем да се справим, с това което ни очаква“, посочи още аграрният министър. И допълни, че именно Аграрният университет подготвя професионалисти, чиито знания са основата за преодоляване на трудностите пред земеделието. По думите му професия „Агроном по растителна защита“ има важно значение за развитието на отрасъла и е доказала своята ключова необходимост.

„Понякога забравяме, че еволюционните процеси тръгват от земеделието”, добави Явор Гечев. Той уточни, че стремежът към развитие на устойчиво земеделие е довело до по-уседнал начин на живот, както и до повече проблеми и болести по растенията. „Хората завършили растителна защита са запознати с нуждите от поддръжката на културите в добро състояние“, разясни Явор Гечев.

Министърът припомни, че той също е възпитаник на университета и агроном, като коментира, че винаги му е харесвала професията, защото растенията са безпогрешно точни и каквито грижи полагаш за тях, те отвръщат по същия начин.

Аграрният министър честити професионалния празник на всички растителнозащитници и пожела на добър път в новите предизвикателства, които няма да минат без науката и без знанията.

Още
Отговор на ДФ Земеделие на въпорс на NivaBG.com
Без категорияПРСР 2014-2020

Мерки 10 и 11: До 31 декември кандидатите доказват, че са преминали обучение

Земеделските стопани, поели едногодишен ангажимент по мярка 10 „Агроекология и климат“ и/или мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. през Кампания 2022 и такива, които са поели двугодишни ангажименти по мярка 11 през Кампания 2021, са длъжни най-късно до 31 декември да предоставят пред ДФЗ – РА документ за преминато обучение или доказване на опит в извършването на дейностите по направленията, които са избрали да прилагат.

Ако се налага да преминете курс по агроекология, можете да го направите с kvalifikator. bg ВИЖ ТУК

В СЕУ са публикувани напомнителни писма за предоставяне на задължителен документ по мярка 10 и мярка 11, на кандидати, които все още не са предоставили такъв.

Ако се налага да преминете Курс по биологично земеделие, можете да го направите с kvalifikator.bg ВИЖ ТУК

Съгласно разпоредбите на НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“, земеделските стопани трябва да предоставят копие на един от следните документи:

– документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007 – 2013 г.;

– диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина;

– документ за преминато обучение или документ за информационна дейност, издаден от обучаваща организация, одобрена по мярка 1 „Трансфер на знания по осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г.

Съгласно разпоредбите на НАРЕДБА № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“, земеделските стопани трябва да предоставят копие на един от следните документи:

– документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007 – 2013 г.;

– диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор““ или научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина;

– документ за преминато обучение или документ за информационна дейност, издаден от обучаваща организация, одобрена по мярка 1 „Трансфер на знания по осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г.;

– сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни, пчелни или животински продукти с правилата на биологичното производство, издаден от контролиращо лице.

Кандидатите по мярка 10 „Агроекология и климат“ и/или мярка 11 „Биологично земеделие“ предоставят горепосочените документи в Областна дирекция на ДФ „Земеделие“ в страната.

 Кандидати, които вече са предоставили някой от изброените по-горе документи, не е необходимо да го предоставят отново.

 

Още
НОВИНИ

НСИ: Годишната инфлация е вече 17,3%

Месечната инфлация е 1.1%, а годишната инфлация достигна 17.3%. Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като месечната инфлация се отнася за юли 2022 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за юли 2022 г. спрямо същия месец на предходната година.

През юли 2022 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: развлечения и култура (+7.4%), жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (+5.2%) и ресторанти и хотели (+1.2%). Най-голямо е намалението на цените в групите: облекло и обувки (-2.0%), транспорт (-1.7%) и хранителни продукти и безалкохолни напитки (-0.1%).

Инфлацията от началото на годината (юли 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 11.3%, а средногодишната инфлация за периода август 2021 – юли 2022 г. спрямо периода август 2020 – юли 2021 г. е 10.5%.

През юли 2022 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: шоколад и шоколадови изделия – с 4.1%, цитрусови и южни плодове – с 4.1%, извара – с 3.1%, сирене – с 2.9%, кисело мляко – с 2.9%, захар – с 2.6%, пълномаслено и нискомаслено прясно мляко – с по 2.6%, ракии – с 2.4%, бира – с 2.3%, маслини – с 2.2%, леща – с 2.2%, маргарин – с 2.1%, сол – с 2.1%, млечни масла – с 2.0%, кашкавал – с 1.9%, сладолед – с 1.7%, газирани напитки – с 1.6%, прясна и охладена риба – с 1.5%, гъби – с 1.4%, трайни колбаси – с 1.3%, месо от едър рогат добитък – с 1.3%, кайма – с 1.1%, вина – с 1.0%, плодови сокове – с 0.9%, зрял боб – с 0.8%, краставици – с 0.8%, малотрайни колбаси – с 0.8%, домати – с 0.5%, месо от домашни птици – с 0.4%, оцет – с 0.3%, кафе – с 0.2%, и други.

През юли 2022 г. намаляват цените на следните хранителни продукти: праскови и кайсии – с 23.6%, други пресни зеленчуци (зелен фасул, тиквички и патладжани) – с 16.0%, картофи – с 12.3%, типов и ръжен хляб – с 10.8%, хляб „Добруджа“ – с 10.1%, бял хляб – с 9.1%, зеле – с 8.8%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) – с 6.4%, брашно – с 5.8%, зрял чесън – с 4.8%, минерални води – с 1.6%, яйца – с 1.3%, пипер – с 1.1%, макаронени изделия – с 1.0%, ябълки – с 0.8%, пресни зеленчукови подправки – с 0.7%, чай – с 0.4%, зрял лук – с 0.3%, свинско месо – с 0.2%, ориз – с 0.1%, и други.

През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: пътнически въздушен транспорт – с 31.7%, топлинна енергия за подгряване на вода – с 24.5%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания – с 18.7%, централно газоснабдяване – с 16.2%, дърва за отопление – с 9.2%, пелети – с 8.9%.

 

Още
Бабх

До кога ще бъде хакната системата на БАБХ?

Сайтът на Агенцията по храните и електронната система „Ветис“, в който се идентифицират всички селскостопански животни у нас, остават блокирани след кибератаката от миналата седмица. Експертите от Министерството на електронното управление са успели да възстановят 85 вида електронни услуги , предлагани от Агенцията. Достъпът до тях обаче се осъществява през сайта на Министерството на електронното управление- съобщиха за БНР от Агенцията по храните. Специалистите продължават работата по възстановяване на системата „Ветис“, като до момента не е установена загуба на информация вследствие на хакерската атака.

Ударът по БАБХ наподобява този на “Български пощи”. Там също не се разбра кой е авторът на злонамереното деяние, макар мащабите на загубите да се изчисляват на стотици милиони лева. Най-лесно ще е се хвърли вината върху тези, които са неудобни за сегашното ръководство на Агенцията. Което разбира се  ще изглежда напълно левашко, ако подобни тези ни се пробутат. От министерство на земеделието обясняват, че около 50 експерти са впрегнати да решат задачата с хакнатия сървър на БАБХ и би изглеждало абсолютно недопустимо да не се стигне до извършителите. Обратното би изглеждало като опит да се отвори нова врата за политически заигравки и спекулации – нещо, в които сме доказани царе.

 

Агенцията се превърна в най-коментираната през последните месеци заради  хаоса, който ръководството създаде с управленското решение да извършва тестовете за пестициди на влизащите от Турция храни в държавната лаборатория в София. Затова списъкът с въпросите, на които служебният кабинет, пък и прокуратурата, би трябвало да даде отговор, набъбва с всеки изминал ден. Като например:

Още
Животновъдство

В 30% от проверените ферми има виртуални животни

В 30% от направените проверки в сектор Животновъдство има установени тежки нарушения, най-често липсващи животни, съобщи министърът на земеделието Иван Иванов пред Нова телевизия. Досега в сектора са направени 1400 проверки, допълни той. Според него всички случаи на установени нередности са дадени на прокуратурата. „Всеки трябва да бъде съвестен, защото той ощетява не само българския гражданин, но и своите колеги, затова съвестните фермери трябва да подават сигнали за недобросъвестните“, допълни още той.

Иванов каза още, че се правят денонощни проверки, защото има много нарушения и злоупотреби.

В момента текат теренните проверки по подадените заявления за Кампания 2022. Контролът стартира с посещения на място на декларираните площи и животни по схемите и мерките по директни плащания, напомнят от ДФ „Земеделие“.

При проверка за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци се измерва площта на декларираните парцели и се констатира наличието на заявената култура. Също така се установява и дали са спазени минималните агротехнически мероприятия, които да гарантират получаването на добиви.

При проверка на животни се проверява идентификацията и регистрацията на животните и съответствието с приложимото законодателство.

Проверките по кръстосано съответствие, обхващат дейностите на стопанина на територията на цялото стопанство, както и спазването на приложимите за стопанството законоустановени изисквания и национални стандарти.

След приключване на конкретна проверка на място, контролния лист ще бъде наличен в профила на кандидата в Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“. В случай, че са констатирани несъответствия същия ще бъде изпратен до кандидата на хартиен носител.

От Министерство на земеделието пък започнаха специализираните теренни проверки на физически блокове (ФБл), чрез които ще бъдат обновени данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) за кампания 2022.

Още
НОВИНИ

Фермери, до края на юли декларирайте как ще ползвате земята си

Предстоят важни срокове относно споразуменията за ползване на земеделски земи. Те са регламентирани съгласно разпоредбите на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Там е разписана процедура за уедрено ползване на земеделските земи чрез едногодишни споразумения без промяна на правото на собственост. В тези споразумения участват всички земеделски производители със съответните права на земеползване съгласно сключените договори. В тези масиви влизат и т.нар. „бели петна“, или земите, за които собствениците не са сключили договори и не са подали декларация за начина на стопанисване, както и не са подали декларация, че не желаят да се включат в тези масиви.

За стопанската 2022-2023 г. датите се запазват както досега, въпреки че някои от тях се падат през уикенда. Специално за собствениците на земи и арендаторите е важно да се отбележи, че 31 юли се пада в неделя, така че те трябва да подадат документите до 1 август (понеделник).

До 31 юли

всеки собственик подава в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ по образец, в която се посочват формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на всеки от имотите. Ползвателите на земеделски земи могат да подават в общинската служба по земеделие по местонахождение на имотите заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за участие в споразумение за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ.

До 1 август 

Общинската служба по земеделие изготвя предварителен регистър на имотите и го обявява в кметството, в сградата на общинската служба по земеделие и на интернет страницата на ОДЗ. Обявата се публикува и на интернет страницата на общината.

До 5 август

Директорът на ОДЗ издава заповед за определяне състава на комисията, ръководеща сключването на споразумение за ползване. Заповедта се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на областната дирекция.

До 10 август

Общинската служба по земеделие предоставя на комисията по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на хартиен и/или на магнитен носител списък и картен материал за имотите по чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ с данни за техните собственици и дължимото рентно плащане.

До 15 август

По инициатива на Общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтересованите лица могат да се правят промени в предварителните регистри при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности. Общинската служба по земеделие предоставя предварителния регистър и картата на границите на масивите заедно с декларациите по чл. 69 и заявленията по чл. 70 на председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, включително в цифров вид.

До 20 август

Комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ определя територията, в която се създават масивите за ползване по реда на §2ж от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ; определя границите на масивите за ползване върху копие от картата на възстановената собственост (кадастралната карта); изготвя карта на масивите за ползване и регистър, който съдържа данни за имотите, заявени за участие в споразумението, и за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.

До 25 август

Оповестява се изготвеният проект на картата на масивите за ползване и на регистъра към нея въз основа на споразумението – по реда на чл. 72, ал. 3 от ППЗСПЗЗ.

До 30 август

По инициатива на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ или на заинтересованите лица могат да се правят промени в проектите на регистрите и картата на масивите за ползване, представляващи неразделна част от споразумението. В същия срок се сключва и актуализира споразумението за следващата стопанска година по смисъла на §2 т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за арендата в земеделието.

До 15 септември

Когато между ползвателите не се постигне споразумение при условията на чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, както и за земите, които споразумението не обхваща, комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ съставя проект за разпределение на ползването на земите по масиви.

До 20 септември

Представя се новият проект на картата на масивите за ползване и регистър към нея въз основа на разпределението по реда на чл. 72, ал. 3 от ППЗСПЗЗ.

До 25 септември

По инициатива на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ или на заинтересованите лица могат да се правят промени в проектите на регистрите и картата на масивите за ползване, представляващи неразделна част от разпределението.

До 1 октомври

Директорът на ОДЗ издава заповед въз основа на доклада на комисията по чл. 72в от ППЗСПЗЗ, с която одобрява: споразумението по чл. 72в, ал. 2, включително имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, разпределени в границите на масивите съобразно споразумението; масивите за ползване по чл. 72а, ал. 1, включително имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, разпределени в границите на масивите; служебно разпределените масиви за ползване в случаите по чл. 72в, ал. 3.

До 10 октомври

Заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ се обявява в кметството и в сградата на ОСЗ и се публикува на интернет страницата на общината и на ОДЗ заедно с окончателния регистър и карта на ползването.

До 3 месеца от публикуване на заповедта на директора на ОДЗ по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ ползвател на земеделски земи, на когото със заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ са определени земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, внася по сметка за чужди средства на ОДЗ сума в размер на средно годишното рентно плащане за съответното землище в срок до три месеца от публикуването на заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.

 

Още
Българските ветеринари алармират за сериозна криза в животновъдството
ПРСР 2014-2020

Над 9,2 млн. лева отиват при ветеринарите за имунопрофилактика на животните

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) разпредели 9 280 677 лв. за извършените от ветеринарните лекари имунопрофилактични дейности при животните през първите 5 месеца на 2022 г. С финансовата подкрепа се покриват до 100% от допустимите разходи за услуги, свързани с изпълнение на мерките от Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по добитъка. Помощта се предоставя под формата на субсидирани услуги.
Средствата се разпределят по направления, както следва:
• Имунопрофилактични мероприятия – 2 229 108 лева;
• Клинични изследвания – 4 972 812 лева;
• Вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания – 1 709 172 лева;
• Идентификация на еднокопитни животни – 352 лева;
• Отразяване на данни по идентификация във ВетИС – 369 233 лева.
Гласуваните средства са част от общия финансов ресурс по схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“. Бюджетът по схемата за 2022 г., който беше утвърден през април с решение на УС на ДФ „Земеделие“, е в размер на 17 млн. лв.

Още
Овощарство

Розоберът: Слаба реколта и минимална печалба

Идва краят на една от най-лошите години за розопроизводителите. Слаба реколта, високи производствени разходи и скъп труд на берачите, които прибират розовия цвят от полето – това са основните характеристики на тази кампания. Резултатът бе предизвестен далече преди Кампания 2022 – изоставени градини, разорани насаждения, отказ от отглеждането на маслодайната роза, която уж носи славата на България, пише „Марица“.

Това коментират днес производителите от Калофер до Клисура – най-доброто място за отглеждане на рози у нас.

Като начало поскъпването на горивата, торовете и препаратите изправиха на нокти земеделските стопани далеч още преди да разцъфнат първите ароматни цветчета.  Цената на дизела пое нагоре, торба тор стана три пъти по-скъпа и стигна 120 лв., препаратите скочиха тройно. Нямаше как да се очаква, че земеделските производителите тази година ще бъдат удовлетворени от труда си. Това обобщава Зара Клисурова, председател на Националния клонов съюз на производителите на етеричномаслени култури.

Плодове и зеленчуци

 • Цената на оранжерийните домати тази седмица отстъпи с 8,5 на сто до 3,88 лева за килограм, а на оранжерийните краставици спадна със 17,6 на сто до 2,57 лева за килограм.
 • Картофите поскъпват със 6,2 процента и се продават по 1,03 лева за килограм.
 • Морковите се търгуват по 1,08 лева за килограм на едро.
 • Цената на зелето пада с 9,2 на сто до 1,08 лева за килограм.
 • Салатите поскъпват с 1,2 на сто до 0,85 лева за брой.
 • Ябълките се продават по 1,39 лева за килограм.
 • Цената на лимоните се покачва със 7,5 на сто до 2,00 лева за килограм.
 • Ягодите поевтиняват с 10,00 на сто и се продават по 5,39 лева за килограм на едро.

Основни храни

 • Кравето сирене поскъпва с 1,7 на сто до 9,60 лева на килограм, а кашкавалът тип „Витоша“ прибавя 0,5 на сто и се продава по 15,14 лева за килограм.
 • Олиото повишава цената си с 2,4 на сто и се търгува средно по 5,21 лева за литър.
 • Пакетче краве масло от 125 грама пада с 2,6 процента и се продава по 2,58 лева в края на седмицата.
 • Пилешкото месо поскъпва с 3,0 на сто и се търгува средно по 5,85 лева за килограм.
 • Захарта прибавя 1,0 на сто и се продава по 2,10 лева за килограм.
 • Брашно тип „500“ поевтинява с 4,3 на сто и се търгува по 1,35 лева за килограм.
 • Цената на ориза се понижава с 0,4 на сто до 2,65 лева за килограм.
 • Яйцата в края на седмицата се продават по 0,27 лева за брой.

 

Още
ПРСР 2014-2020

Срокът за кандидатстване по подмярка 4.2 е до 31 март

Удължиха до 31 март срока за кандидатстване по подмярка 4.2.

Информацията идва от заповедта, публикувана в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН). Темата беше поставена при първата среща на представителите на Асоциацията на земеделските производители в България и земеделският министър Иван Иванов.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 426 280 028,74 лв.  Те са увеличени с €20 млн. публични средства  по предложение на Управляващият орган на ПРСР 2014-2020.

Още
НОВИНИ

Турция обяви търг за купуване на 320 хил. тона пшеница

Зърнената агенция на Турция обяви търг за купуването на 320 хил. тона пшеница с произволен произход, информира UkrAgroConsult позовавайки се на данни от европейски търговци на зърно. Търгът ще се състои на 21 декември, а срокът за доставка на зърното е между 1 и 28 февруари.

Още
Зърнопроизводство

Жътва 2021: Средният добив от пшеницата е 605 кг/дка

2021 година ще бъде добра за зърнопроизводството. Жътвата стартира с доста прилични добиви и приключва по същия начин, а очакванията са за рекордна реколта от пшеница 2021 г., сочи статистика на Министерството на земеделието, храните и горите. Към 22 юли са ожънати 832 314 хектара с пшеница и са произведени 5 032 443 тона зърно, при среден добив – 605 кг/дка.

За сравнение с реколтата през 2020 г., тя беше със средни добиви от 392 кг/дка, което представлява увеличение с 64 на сто, така че очакванията са за рекордна реколта от пшеница през тази година, коментираха от земеделското министерство. До момента са ожънати 70 на сто от площите за реколтиране с пшеница. Очакваното производство е в рамките на 6,5 млн. тона пшеница.

По данни на борсите тази година и цените на пшеницата са много добри – 320-340 лв. за тон. Според експерти, поскъпването на цената на зърното до края на 2021 година и началото на 2022 година ще се стимулира от инфлационни рискове на международните пазари. Един от основните показатели, който е в подкрепа на тази тенденция, е това, че за да укроти инфлацията и поскъпването на цените на вътрешния пазар в Русия, от месец там са въведени нови експортни такси и мита за износ на руско зърно. И тъй като Русия е най-големият износител на зърно в глобален мащаб, липсата на износ ще се отрази на регионалните експортни сделки в Украйна, Ръмъния и България, прогнозират борсовите експерти.

Още
МЗХ

Десислава Танева: Нека всеки ден от настъпващата година да бъде плодороден и успешен

Ден преди Бъдни вечер министърът на земеделието, храните и горите отправи поздрав по случай  предстоящите празници. Ето какво написа тя във фейсбук профила си:
В навечерието на най – светлия празник – Рождество Христово нека бъдем още по – добри, състрадателни и да даряваме доброта!
Тези прекрасни празнични дни – символ на надеждата и раждащото се добро, нека отворят път на благородството и съпричастността ни.
На всички Вас, скъпи приятели, пожелавам много здраве, бодър дух, сили, благополучие и добро настроение!
Нека всеки ден от настъпващата година да бъде плодороден и успешен.
Да се множат успехите, да са благословени делата, да са честити дните Ви!
Честита Коледа и успешна Нова година!
Още
МЗХ

Аграрният отрасъл бележи ръст от 4,1 % през 2019 г.

Брутната добавена стойност (БДС), създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство” през 2019 г. възлиза на близо 3,9 млрд. лева по текущи цени, като бележи ръст от 4,1 % в сравнение с предходната година. Това показва анализът на приетия от правителството Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието – Аграрен доклад 2020. В него е направен обстоен анализ на състоянието и развитието на земеделието през 2019 г. и са представени прогнозни данни за 2020 г.

Според предварителни данни, през първото тримесечие на 2020 г. БДС, формирана от аграрния отрасъл нараства с 0,7 % на годишна база в реално изражение, а през второто тримесечие се свиване с 2,1%. Това говори, че през този период аграрният отрасъл остава по-слабо засегнат от кризата с пандемията от COVID-19 спрямо други сектори на икономиката.

През 2019 г. износът на селскостопански стоки бележи увеличение с 11,2% спрямо предходната година. Традиционно положителното салдо в аграрната търговия нараства с 3,5% на годишна база, до близо 1,1 млрд. евро. По предварителни данни, през първото полугодие на 2020 г. нетният износ на аграрни стоки от страната възлиза на 475,3 млн. евро, с 30,1% повече спрямо същия период на 2019 г.

Общо изкупените количества тютюн в страната за 2019 г., декларирани от преработвателите, са  в размер на близо 10 хил. тона. Те възлизат на стойност  над 34,8 млн. лв. Засадените площи със сортовете Ориент, Бърлей и Вирджиния са 3 616 ха. Произведената продукция възлиза на 6 481 тона. Средният добив е 1 833 кг/ха.

Към момента по оперативни данни за кампания 2020 г. са засадени 4 153 ха тютюн. Пропадналите площи са 3,87 ха. До сега са реколтирани 3 888 ха. Произведената продукция е 5 141 тона, при среден добив 1 320 кг/ха.

Още
Зърнопроизводство

Венцислав Върбанов: Не е имало толкова тежка година в земеделието от 20 години

От 20 години не е имало толкова тежка година в земеделието. Това каза пред бТВ Венцислав Върбанов, председател на Асоциацията на земеделските производители в България. „Беше ни подсказано във времето, че идва период на засушаване, но като че ли не го бяхме приели толкова сериозно. Сега се сблъскваме с него и си даваме сметка колко тежък е този проблем“, каза той. „Не трябва да има опасения за цената на хляба, тъй като конкуренцията в този бранш е много голяма и вече 20 години няма промени в цената на хляба. Не бива да има притеснения и по отношение на зърнения баланс. Притесненията са в районите, където колегите ще претърпят щети и там е въпрос на оцеляване“, посочи Върбанов.

Освен в Житницата на България имаше други райони с ниски реколтирани добиви. Добивите на есенниците са много ниски, а пролетниците са напълно компрометирани. Рентите са много високи и част от производителите може да се наложи да теглят кредити, за да ги покрият в сегашната ситуация на минимални приходи. Въпреки ниските добиви, цените вече са се върнали на миналогодишните нива. Износът също е слаб. „Почти няма никакъв пазар на зърно в страната, всеки изчаква по-високи цени“, обясни земеделският производител.

Щетите от сушата ще бъдат най-големи в Североизточна и Югоизточна България, има щети и във вътрешността на страната, каза той.

Процедурата за разработване на сондаж и много продължителна и скъпа. Това е обсъдено по време на среща с премиера Бойко Борисов, който разпоредил на Министерство на околната среда и водите, процедурата да бъде облекчена и таксата да бъде премахната. „Ние земеделските производители ще се опитаме да решим проблемите ни със сондажи и  напоителни системи“, сподели Венцислав Върбанов.

Мерките на правителството за осигуряване на допълнителни средства са „глътка въздух“, посочи Венцислав Върбанов и отбеляза, че нестабилността в страната не е добра не само за сектора, а и въобще за развитието на България. „Миналата седмица имахме Управителен съвет и не се занимаваме с политика, но имаме големи опасения, че ако влезем в нестабилност, това допълнително ще утежни положението. В момента не сме в голяма стабилност, но винаги може да стане и по-лошо“, каза той.

Блокадите на Орлов мост не ни пречат да си вършим работата, но пречат на хората да ходят на работа, каза още Венцислав Върбанов.

Още
НОВИНИ

106,3 млн. лева ще си разпределят фермерите по антикризисната мярка covid 19

Страната ни е получила зелена светлина от Брюксел и на 16 август ще стартира прием по мярката covid19, съобщи по време на пресконференция днес  Десислава Танева, която се отчете за разпределения ресурс по антикризисните мерки. Приемът стартира на 19  август и ще продължи до 21 септември. Бюджетът по мярката covid 19 е 103,6 млн.лева и ще бъде разплатен до 16 октомври. Танева потвърди, че ставките за подпомагане по антикризисната мярка остават такива, каквито са предложени от бранша, като по регламент макималната помощ която трябва да получи един фермер е 7 хил. евро. Както е известно към тази мярка ще има три подмерки за прием. „С нея приключваме цялата инициатива за тази мярка“, каза Танева.

Производителите на плодове и зеленчуци се очаква да получат също така с 12% по-високи стафки, като по-голяма точност ще има след края на проверките. Како и по-рано стана ясно, увеличението на ставките по СЕПП ще е с 9%. Тези увеличения идват в резултат на постигнатата с Брюксел договорка за прехвърлянето на 70 мл. евро по първи тълб на финансиране. Животновъдите ще си разпределят по de minimis допълнителни 25,6 млн. лева.