събота, април 4, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
ЗърнопроизводствоРАСТЕНИЕВЪДСТВОСъвети

Финансиране на бизнеса по европейски програми

Имате идея за развитие на собствен бизнес

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

1.4Хиляди
Гардоприм Плюс Голд

Имате идея за развитие на собствен бизнес, която искате да реализирате чрез Европейските програми за безвъзмездно финансиране? Вече има различни начини, по които предприемачите от всички райони в страната могат да получат подкрепа, предоставяна по широк кръг програми на ЕС, посредством местните финансови институции. Целта е да се подобри достъпът на предприятията до финансиране и до пазарите, да се подпомогнат предприемачите и да се насърчи постигането на по-благоприятни условия за създаване на бизнес растеж. Малките и средни предприятия могат да получат финансиране от ЕС под формата на безвъзмездни средства, на заеми, а в някои случаи и на гаранции.

 

В страната вече работят 20 специализирани центъра „Банкиране малък бизнес” на Пощенска банка, където клиентите получават индивидуално обслужване, подходящи кредитни продукти за техния бизнес, финансови решения и професионални съвети от най-добрите и опитни кредитни експерти на финансовата институция. 

С инвестиционните кредити  „План Бъдеще (ВИЖ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК) на Пощенска банка за финансиране на проекти по европейски програми предприемачите могат да разширят или модернизират бизнеса си и същевременно да увеличат неговата конкурентоспособност, да реализират своите идеи за инвестиции, да увеличат производствения капацитет на бизнеса си и да подобрят качеството на произвежданите от тях продукти.

До края на 2016 г. собствениците на малки и средни предприятия в страната могат да се възползват и от специални преференциални условия – до 95% финансиране на общите допустими разходи по проект, одобрен за финансиране по европейска оперативна програма, атрактивни лихвени условия, без такса за кандидатстване онлайн и половин такса за управление на кредита. Условията са валидни при кандидатстване от предприятия с годишен оборот до 3 млн. лева за инвестиционни кредити за финансиране на одобрени проекти по Европейските оперативни програми „Иновации и конкурентоспособност“, „Развитие на човешките ресурси“, „Програма за морско дело и рибарство“ и „Програма за развитие на селските райони“.

Селското стопанство винаги е било в центъра на дейностите, финансирани от бюджета на ЕС, а по данни на БНБ през последните години аграрният сектор в България бележи значително развитие, като общият годишен обем на земеделското кредитиране срещу субсидии възлиза на около 80 млн. евро. Пощенска банка подписа ново споразумение с Националния гаранционен фонд по втората гаранционна програма за земеделски производители, която се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на земеделието и храните. Споразумението е заиздаване на гаранции по отпусканите от банката кредити за допълване на обезпечението на земеделски производители от секторите „Животновъдство“ и „Растениевъдство“. Гаранционният лимит на кредитополучател е до 3 млн. лв. Програмата представлява гаранционна схема с до 50% покритие от НГФ от размера на одобрения кредит, който е в лева и ще се отпуска както за посрещане на нуждите на предприятията от оборотни средства, така и за реализиране на инвестиционни проекти.

През последните години специалистите на банката наблюдават сериозно желание на фирмите да се развиват и увеличение на качествените проекти.  Финансирането по ОП „Иновативност и конкурентоспособност” и ОП „Развитие на селските райони” е реална възможност за българския бизнес да създаде висока ефективност и да се развитие.

NivaBG.com

Вашият коментар