вторник, април 20, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ЗърнопроизводствоРАСТЕНИЕВЪДСТВОСъвети

Финансиране на бизнеса по европейски програми

Имате идея за развитие на собствен бизнес

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

2.2ХилядиЧетения

Имате идея за развитие на собствен бизнес, която искате да реализирате чрез Европейските програми за безвъзмездно финансиране? Вече има различни начини, по които предприемачите от всички райони в страната могат да получат подкрепа, предоставяна по широк кръг програми на ЕС, посредством местните финансови институции. Целта е да се подобри достъпът на предприятията до финансиране и до пазарите, да се подпомогнат предприемачите и да се насърчи постигането на по-благоприятни условия за създаване на бизнес растеж. Малките и средни предприятия могат да получат финансиране от ЕС под формата на безвъзмездни средства, на заеми, а в някои случаи и на гаранции.

 

В страната вече работят 20 специализирани центъра „Банкиране малък бизнес” на Пощенска банка, където клиентите получават индивидуално обслужване, подходящи кредитни продукти за техния бизнес, финансови решения и професионални съвети от най-добрите и опитни кредитни експерти на финансовата институция. 

С инвестиционните кредити  „План Бъдеще (ВИЖ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК) на Пощенска банка за финансиране на проекти по европейски програми предприемачите могат да разширят или модернизират бизнеса си и същевременно да увеличат неговата конкурентоспособност, да реализират своите идеи за инвестиции, да увеличат производствения капацитет на бизнеса си и да подобрят качеството на произвежданите от тях продукти.

До края на 2016 г. собствениците на малки и средни предприятия в страната могат да се възползват и от специални преференциални условия – до 95% финансиране на общите допустими разходи по проект, одобрен за финансиране по европейска оперативна програма, атрактивни лихвени условия, без такса за кандидатстване онлайн и половин такса за управление на кредита. Условията са валидни при кандидатстване от предприятия с годишен оборот до 3 млн. лева за инвестиционни кредити за финансиране на одобрени проекти по Европейските оперативни програми „Иновации и конкурентоспособност“, „Развитие на човешките ресурси“, „Програма за морско дело и рибарство“ и „Програма за развитие на селските райони“.

Селското стопанство винаги е било в центъра на дейностите, финансирани от бюджета на ЕС, а по данни на БНБ през последните години аграрният сектор в България бележи значително развитие, като общият годишен обем на земеделското кредитиране срещу субсидии възлиза на около 80 млн. евро. Пощенска банка подписа ново споразумение с Националния гаранционен фонд по втората гаранционна програма за земеделски производители, която се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на земеделието и храните. Споразумението е заиздаване на гаранции по отпусканите от банката кредити за допълване на обезпечението на земеделски производители от секторите „Животновъдство“ и „Растениевъдство“. Гаранционният лимит на кредитополучател е до 3 млн. лв. Програмата представлява гаранционна схема с до 50% покритие от НГФ от размера на одобрения кредит, който е в лева и ще се отпуска както за посрещане на нуждите на предприятията от оборотни средства, така и за реализиране на инвестиционни проекти.

През последните години специалистите на банката наблюдават сериозно желание на фирмите да се развиват и увеличение на качествените проекти.  Финансирането по ОП „Иновативност и конкурентоспособност” и ОП „Развитие на селските райони” е реална възможност за българския бизнес да създаде висока ефективност и да се развитие.

Вашият коментар