петък, юли 19, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Удължава се срокът за изпълнение на одобрените проекти за иновации по 16.1

Удължава се срокът за изпълнение на одобрени проекти за иновации на оперативни групи по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“от ПРСР 2014-2020 г. С промяната в насоките за кандидатстване по процедурата се създава възможност бенефициентите да изпълнят своите проекти в цялост, в първоначално предвидения срок за изпълнение, без да бъдат ограничавани в рамките на периода на допустимост.

Изменението по предложение на Управляващия орган на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 -2027 г. е в отговор на очакванията на заинтересованите страни за успешна реализация на иновативните проекти и стремежът на Министерство на земеделието и храните за стимулиране на сътрудничеството между науката и практиката.

Предвидена е и възможност и за актуализиране на размера на одобрените разходи за възнаграждения на екипите на оперативните групи, които извършват дейности по проектите, в съответствие с актуалната социално-икономическа обстановка в страната.

Актуализираните насоки за кандидатстване може да откриете на официалната електронна страница на Министерство на земеделието и храните и в ИСУН2020.

Напомняме, че с първото изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 -2027 г. бе предложено част от разходите по одобрените проекти по подмярка 16.1 да бъдат финансирани от бюджета на Плана, предвиден за новаторски проекти.

Виктор Павлов