събота, юни 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Директни плащания 2023НОВИНИ

Удължават на срока за подаване на заявления за подпомагане по Кампания 2023 до 21 юли

МЗХМЗХ

До 21 юли 2023 г. земеделските стопани да могат да подават заявления за подпомагане по Кампанията за директни плащания и да правят редакции по вече подадените заявления, се предвижда с предложението за изменение на Наредба № 4 от 2023 г., публикувана за обществено обсъждане.

Целта на предложението е да се даде възможност за кандидатстване на стопани, които да имат и по-голям избор на интервенции за подкрепа. По този начин се предоставя и достатъчно време за запознаване с новите условия и начина на прилагане им. Сред мотивите на министерството за удължаване на срока е, че директните плащания, които са част от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за 2023-2027 г. се прилагат за първа година и е необходимо да се предостави на производителите повече време, за да се запознаят с тях. Нормативната уредба, с която се уредени изискванията, на които ще трябва да отговарят са – Наредбата за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните и Наредбата за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“, включени в Стратегическия план.

Всички заинтересованите страни могат за изразят своите становища по  публикувания проект на изменение на наредбата на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните и на Портала за обществени консултации в срок  до 26 юни 2023 г.

Повече информация може да намерите тук: https://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/proekt-na-naredba-za-izmenenie-na-naredba-4-120623/