събота, май 30, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Законопроект предвижда санкции между 2 000 и 5 000 лева за лица, неосигурили достъп на контролните органи по сигурността на агрохранителната верига

МЗХГ

Законопроект предвижда санкции между 2 000 и 5 000 лева за лица, неосигурили достъп на контролните органи по сигурността на агрохранителната верига

Санкции между  2 000 и 5 000 лева за лица неосигуриили достъп на  контролните  органи по агрохранителната верига предвижда нов законопроект за  управление   на  агрохранителната верига, публикуван за обществено обсъждане от аграрното ведомство. Целта на законопроекта е да създаде обща рамка , която да регламентира същността наагрохранителната верига и включените в нея елементи.

При повторно нарушение санкцията скача до 10 000 лева.  При условия, че лице откаже съдействие на представителите на контролните органи при извършване на контрол, санкцията е между 200 и 400 лева, а при повторно нарушение от 2 000 до 5 000 лева. При условие, че е възпрепятсван  достъпът на контролните лица до обекта, подлежащ на проверка, наказанието е от  1 000 до 2 000 лева, а при повторно нарушение между 2 000 и 5 000 лева.

Законопроектът предвижда при  усложнена епизиотична обстановка в страната министърът на земеделието  да задължи бизнесоператорите на кланниците  да извършат санитарно клане. Извършването а санитарно или  неотложно клане се извършва под контрола на официален ветеринаре лекар или инспектор.  Месото от животни, заклани при неотложно клане извън кланицата, се маркира с триъгълен печат с размери 3,5 cm, който  щесъдържа думите “неотложно клане”. При извършване на санитарно клане в зависимост от резултатите от извършен контрол, официалният ветеринарен лекар взема решение за здравната маркировка и предназначението на месото.

В проектозакона за  първи път се посочват конкретно компетентните органи, които провеждат политиката в тази област,органите, които осъществяват официалния контрол върху отделните елементи на агрохранителната верига и органът, извършващ оценката на риска по агрохранителната верига. „Необходимостта от създаването на Закон за управление на агрохранителната верига се обуславя от факта, че до настоящия момент в Република България не съществува единен закон, който да обединява цялата дейност по агрохранителната верига, ясно да посочва отделните нейни елементи в тяхната цялост като един непрекъснат процес, с ясно посочване и разграничаване на компетентностите на органите, осъществяващи оценката на риска по агрохранителната верига, политиката и контрола върху тях и свързаните с тях дейности”, пише в мотивите към законопроекта.

NivaBG.com