събота, май 15, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаЛозарство

ЗДРАВИ И ЧИСТИ ЛОЗЯ С ПРОДУКТИТЕ НА СУММИТ АГРО

ВИТЕНЕ ТРИПЛО Р заема челно място сред фунгицидите срещу обикновената мана

ЗДРАВИ И ЧИСТИ ЛОЗЯ С ПРОДУКТИТЕ НА СУММИТ АГРО

Стремежът на фирма Суммит Агро e да търси и внедрява продукти от нова генерация с отличен ефект при лозята. За поредна година ВИТЕНЕ ТРИПЛО Р заема челно място сред фунгицидите срещу обикновената мана.

Към листата си със шампионите за растителна защита и торене, фирмата добави още няколко продукта. Отличен фунгицид за контрол на брашнеста мана е УНИКОРН ДФ.

Комбинацията от триазол и сяра притежава тройно действие – контактно, системно и чрез газова фаза. От групата на инсектицидите новопопълнения са СИНДОКСА (индоксакарб) и био продуктите ОЙКОС (азадирахтин) и КРИСАНТ EK (пиретрини).

Друго интересно попълнение е ТОПКЮ. Благодарение на уникалния си състав, той успява да мобилизира по естествен начин имунния отговор на културата срещу неблагоприятни за нея фактори.