понеделник, април 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

1,8 трилиона долара достигнаха субсидиите за земеделие и изкопаеми горива в света

Близо 2% от БВП в света се изразходва за субсидиране на неустойчиви производства, твърди ново проучване

Опростява се декларирането на земи в информационната система на общинските служби по земеделиеОпростява се декларирането на земи в информационната система на общинските служби по земеделие

Субсидиите за изкопаеми горива и земеделие в света са достигнали до колосалните 1,8 трилиона долара, информира „Капитал позовавайки се на информация за ново проучване във FT. Правителствата по света продължават да субсидират силно замърсяващи индустрии въпреки ангажиментите за постигане на климатичните цели.

Проучването e е извършено от изследователите Дъг Коплоу и Роналд Стинблик по поръчка на неправителствените организации Business for Nature и The B Team.В него се прави заключението, че близо 2% от БВП в света се изразходва за субсидирне на неустойчиви производства или потребление, които водят до изчерпване на природните ресурси и влошават състоянието на екосистемите.

Най-големият получател на помощи е бил секторът за изкопаеми горива – с 640 млрд. долара годишно, а селското стопанство и горският сектор получават съответно 520 млрд. и 155 млрд. Проучването посочва, че тези изчисления най-вероятно са консервативни, тъй като невинаги се дава информация за субсидиите и техния размер. Тези данни се публикуват само няколко месеца след като преговарящи от близо 200 страни се споразумяха за „постепенно премахване на неефективните субсидии за изкопаеми горива“ на срещата на върха на ООН, свързана с климата, COP26.

Организациите, поръчали проучването, признават, че причините за субсидиите понякога могат да бъдат добронамерени, като например защитата на потребителите от високите цени, поради което при преразглеждането на схемите ще трябва да се гарантира, че уязвимите общества няма да бъдат засегнати от реформите,