сряда, март 27, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

49,5 млн. евро се прехвърлят от мярка 4.3 в мярка 4.2

Предвижда се промяна в заложените индикатори в съответствие с предложения трансфер на средства

4.93ХилядиЧетения
NivaBG.com

След дълги преговори, Европейската комисия (ЕК) одобри прехвърлянето на 49,5 млн. евро от мярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“ към мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

За прехвърляне на средства от едната към другата мярка се заговори от края на миналата година. България отправи искане  към Европейската комисия (ЕК) за изменение на програмата си за развитие на селските райони. Така прехвърлянето на средства вече е сигурно.

 

Според експертите обемът поливни площи, които могат да бъдат обхванати до 2023 г., е около 35 000 ха. Необходимият бюджет за тези интервенции възлиза на 50,4 млн. евро, при средна инвестиционна стойност на 1 ха от 1 440 евро. Във връзка с актуализацията на данните, предвиденият ресурс по подмярка 4.3 е в размер на 50,4 млн. евро / Фокус област 5А/, като остатъчните средства в размер на 49,5 млн. евро ще бъдат пренасочени към Фокус област 3А.

 

 

Предвижда се и промяна в заложените индикатори в съответствие с предложения трансфер на средства.

 

В резултат на прехвърлянето ще се намали общият размер на публичните разходи по ПРСР с 5 823 529 евро поради факта, че приноса на ЕЗФРСР в рамките на Приоритет 5 възлиза на 75 % докато в рамките на Приоритет 3 възлиза на 85 %. По този начин общият бюджет на ПРСР за периода 2014-2020 г. ще бъде намален от 2 917 848 203 до 2 912 024 673 евро (от бюджета на мярка 4).

NivaBG.com
Виктор Павлов