събота, февруари 27, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Браншови организации в Германия искат целенасочено и всеобхватно прилагане на новите еко схеми в ОСП

Измененията в климата изискват дълбока и основополагаща реформа на агрохранителната система

100Четения

„Повишаването на температурите и екстремното засушаване както и другите кризи във времената на пандемия ни показаха, че нашите села се нуждаят от стабилизиране и засилване на регионалните структури за да се подпомогне така необходимата трансформация, за което могат да се намерят правилните аргументи в нашия доклад каза по време на представянето на традиционния критичен аграрен доклад в Берлин Фридрих Томас.

Той припомни, че от десетилетие насам редица хора излизат на улиците недоволни от индустриалното земеделие настоявайки за една истинска аграрна реформа. Сега сред протестиращите се включват и представители на аграрната наука, тъй като системата вече не им предоставя нужното им пространство за да могат да изпълнят все по-нарастващите претенции на обществото за по-голямо опазване на околната среда и климата, биодиверсификация и съобразено с отделните видове хуманно отношение към животните. „Тъй като сме единни по отношение на това, че земеделието ни трябва да се развива съобразно настроенията и желанията на обществото, сме убедени, че е необходима една дълбока трансформация на сектора, която обаче да е съобразена и със съответните доходи на фермерите“, добави Томас

От Германския федерален съюз на младежта поискаха държавата да поеме своята отговорност за осъществяването на тази трансформация, а предвидените милиарди евро, които ще дойдат от Брюксел да се насочат към прилагането на повече практики в земеделието съобразени с климата и околната среда. Според Филип Бренке от браншовата организация на работещите в земеделието опазването на климата и околната среда е в интерес и на самите земеделски производители. „Факт е, че в продължение на десетилетия нашите стопанства разчитаха на едно непрекъснато засилващо се интензивно земеделие и в същото време на намаляващи производствени цени. Ето защо предвидените с промените в ОСП нови еко схеми трябва да се използват целево и всеобхватно, тъй като едно правилно прилагане на екологичните правила ще позволи на сектора да се противопостави на предизвикателствата свързани с икономиката и околната среда. Освен това новите екологични правила трябва да се допълнят от едно по-справедливо разпределение на средствата по ОСП както и от истинска реформа на правилата на пазара“ заяви той.