четвъртък, май 13, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Брюксел одобри помощта за изграждане на малки мандри

Схемата ще стартира от 2019 година с бюджет 1,5 млн. лева годишно

Брюксел одобри държавната помощ за изграждане на малки мандри, съобщиха от аграрното ведомство. Кандидатите трябва да произвеждат качествени хранителни животински продукти, отговарящи на изискванията на Наредба № 26 от 2010 година.

Схемата ще стартира в началото на 2019 г. и ще продължи до края на 2020 г., или до изчерпване на финансовия ресурс. Заявленията за кандидатстване ще се приемат до един месец преди изтичане на срока за прилагане на схемата. Бюджетът на помощта ще е 1,5 млн. лева, ще се  определя ежегодно с решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ и ще  се разпределя до изчерпването му за съответната година по реда на кандидатстване.