петък, март 31, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

ДФЗ разсрочва кредитите на животновъдите и производителите на картофи

Осигурени са 670 хил. лева за контрол на вредителите по насажденията през зимата

УС на фонд „Земеделие” взе решение да се разсрочат с една година  кредитите на животновъдите и производителите на картофи, отпуснати в периода 2008-2012 година. Лихвата по отсрочените кредити е 3,65%.

От възможността за отсрочване на главница и лихва по предоставените кредити могат да се възползват птицевъди, получили кредити за фураж в периода от 2008 и 2010 г., свиневъди със заеми за фураж от 2008 и 2010 г. и животновъди с кредити за фураж от 2008, 2009, 2010 и 2012 г. Задълженията си ще могат да разсрочат само фермери, които през стопанската 2017/2018 г. отглеждат животни от същото направление, по което е получен кредитът.

Отсрочва се и дължимата към 27 ноември 2018 г. главница по кредити за закупуване на семена, минерални торове и препарати за производство на картофи през 2011 г. Картофопроизводителите могат да кандидатстват за подкрепата само при условие, че дължимата към началната дата за прием лихва е възстановена преди подаването на заявлението за отсрочване. Обезпечението по кредита трябва да е 110% от дълга.

Заявления за отсрочване на отпуснати кредити на животновъдите ще се приемат  в областните дирекции от 26 ноември до 28 февруари 2019 г., а на картофопроизводителите – от 26 ноември до 21 декември 2018 г.

Освен това 670 хил. лв. допълнителен финансов ресурс ще бъде разпределен по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период.