вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаЛозарствоРАСТЕНИЕВЪДСТВО

Бюлетин за растителна защита 14 / 2011 август

Средства за борба с вредителите пo oвощни култури

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна


ОВОЩНИ КУЛТУРИ

Ябълков плодов червей

Продължава летежа и яйцеснасянето на пеперуди от второ поколение на ябълков плодов червей. Летежът по феромон е постоянен и силен. Наблюдава се по-силен летеж на източен плодов червей в насаждения от ябълки, което предполага миграция на неприятеля от насаждения с праскови.

Третиране да се провежда при достигане на плътност над  ИПВ (1,2-1,5% пресни вгризвания в плодовете).

Регистрирани ПРЗ са:

ПРЗ

ДОЗА

а.в.-алфациперметрин

Вазтак нов 100 ЕК

0,0125%

а.в.-гама цихалотрин

Нексид 015КС

0,03%

а.в.-делтаметрин

Децис 2,5 ЕКДецис 20 ВГ

0,03%

О,003%

а.в.-тиаклоприд

Калипсо 480 СК

20мл

а.в.-есфенвалерат

Суми алфа 5 ЕК

0,02%

а.в.-.зетациперметрин

Фюри 10 ЕК

0,0125%

а.в.-ламбда-цихалотрин

Ламбада 5 ЕККарате зеон

0,015%

0,02%

а.в.-метоксифенозид

Ранер 240 СК-двукратно третиране през 14 дни

0,04%

а.в.-хлорпиирфосетил+ циперметрин

Нуреле Д

0,05%

а.в.-хлорпирифосетил

Дурсбан 4 ЕПиринекс 48 ЕК

0,2%

0,12%

а.в.-хлорпирифос метил

Релдан 40 ЕК

0,12%

а.в.-циперметрин

Ефциметрин 10 ЕК (Цайпер10 ЕК)Циклон 10 ЕК

Сипервет 25 ЕК

Суперсект Мега

0,04%

 

0,02%

0,02%

0,015%

и др. регистрирани ПРЗ

 

Сливов плодов червей

  Продължава вредната дейност на гъсеници от второ поколение на непирятеля. Да се извърши поредно третиране срещу гъсеници от второ поколение, като срока съобразите с последействието на използваните инсектициди. Третиране да се провежда при достигане плътност над  ИПВ (0,8-1% пресни вгризвания в плодовете).ПРЗ

ДОЗА

а.в -хлорпирифосетил

Дурсбан 4 ЕПиринекс 48 ЕК

0,15%

0,15%

а.в -алфациперметрин

Вазтак нов 100 ЕК

0,0125%

а.в -делтаметрин

Децис 2,5 ЕК

0,05%

а.в.-метоксифенозид

Ранер 240 СК

0,03%

а.в -есфенвалерат

Суми алфа 5 ЕК

0,02%

и др. регистрирани ПРЗ

 

 

 

 

Източен  плодов червей

Да се извърши поредно третиране срещу неприятелите, като се спазват карантинните срокове на използваните ПРЗ при третиране в плододаващи градини с късни сортове праскови:

ПРЗ

ДОЗА

а.в.- гама цихалотрин

Нексид 015 КС

0,03%

а.в.-метоксифенозид

Ранер 240 СК

0,03%

а.в.-цис-транс-циперметрин

Суперсект 10 ЕК

0,0125%

а.в.-циперметрин

Циклон 10 ЕК

0,02%

а.в.-хлорпирифосетил

Дурсбан 4 ЕТерагард 48 СК

0,12%

0,12%

а.в.-есфенвалерат

Суми-алфа 5 ЕК

0,02%

а.в.-алфаметрин

Вазтак нов 100 ЕК

0,0125

а.в.-делтаметрин

Децис 2,5 ЕК

0,04%

и др. регистрирани ПРЗ

 

Кръгломиниращ молец

    Наблюдава се летеж и яйцеснасяне на пеперуди от трето поколение на неприятеля през последната десетдневка на месец юли. Начало на излюпване на гъсеници от трето поколение е констатирана в края на месец юли и началото на август. През настоящата година неприятелят се наблюдава в по-ниска плътност и в стеснен ареал на разпространение. Плътност над регистрираните прагове на икономическа вредност е констатирана на изолирани места в области Пловдив, Пазарджик, Стара Загора и др.

Да се третира само при констатирано нападение над регистрираните ИПВ (2-3 яйца или мини на лист).

Регистрираните ПРЗ са :

ПРЗ

ДОЗА

а.в.-гама-цихалогрин

Нексид 015 КС

0,04%

а.в.- циперметрин

Суперсект Мега

0,03%

а.в.-циперметрин+хлорпирифосетил

Нуреле Д

0,06%

а.в.-хлорпирифосетил

Дурсбан 4 Е

0,15%

а.в.-есфенвалерат

Суми-алфа 5 ЕК

0,02%

а.в.-алфаметрин

Вазтак нов 100 ЕК

0,015

а.в.-имидаклоприд

Конфидор 70 ВГ

0,01%

а.в.-диметоат

Би-58

0,15%

и др. регистрирани ПРЗ

 

Калифорнийска щитоносна въшка

Наблюдаваме развитие на второ поколение на неприятеля. Добра практика е при констатирано нападение от калифорнийска щитоносна въшка в овощните градини, да се използват ПРЗ  с едновременна регистрация срещу ябълков плодов червей и калифорнийска щитоносна въшка за едновременна борба с посочените неприятели.

 ПРЗ

ДОЗА

а. в. – диметоат

Би -58

0,2%

а.в.-хлорпиирфосетил+ циперметрин

Циперфос 530 ЕКНуреле Д

0,05%

0,05%

а.в.-хлорпирифосетил

Дурсбан 4 ЕПиринекс 48 ЕК

0,15%

0,15%

и др. регистрирани ПРЗ

 

Лоза

 

Мана по лозата

    Падналите локални валежи провокираха началото на нови инкубационни периоди. До този момент от вегетацията на културата са отчетени до 6-9 инкубационни периода в различните области на страната. През настоящата година се констатира слаба степен на нападение до липса на такова в масиви с редовни РЗ практики. По-силно е нападението по листата при пропуски в РЗ и чувствителни сортове.

При допусната инфекция и наличие на валежи използвайте ПРЗ с лечебно действие – системни и системно-контактни фунгициди.

Регистрирани ПРЗ са:ПРЗ

ДОЗА

а. в.-алуминиев фозетил+фолпет

Микал флаш

0,3%

а. в. -азоксистробин

Куадрис 25 СК!!!

0,075%

алуминиев фозетил+фенамидон

Верита ВГ

0,2%

а.в.-ипроваликарб+ меден оксихлорид

Мелоди компакт 49 ВГ

0,15%

а. в. -манкоцеб + металаксил-М

Ридомил голд МЦ 68 ВГ

0,25%

а. в. -манкоцеб + симоксанил

Корсейт М ДФКупросейт голд М

Драго 76 ВП

Манекс С 8 ВП

0,25%

0,15%

0,16%

0,15%

а. в. – меден оксихлорид+симоксанил

Корсейт Р ВПКорсейт Р ДФ

0,25%

0,25%

а. в. -симоксанил+фамоксадон

Икуейшън про

0,04%

а. в. -симоксанил+трифлоксистробин

Еклер 49 ВГ!!!

0,05%

а.в.-триадименол +фолпет

Шавит Ф 71,5 ВПAШавит Ф 72 ВДГA

0,2%

0,2%

а.в.-беналаксил+манкоцеб

Галбен 8 М 65

0,25%

а.в.-диметоморф +манкоцеб

Акробат МЦАкробат плюс ВГ

0,2%

200г/дка

а. в. меден оксихлорид + металаксил

Аксанит Сu ВП

0,25%

а. в. -манкоцеб + металаксил

Арметил ММанколаксил 72 ВП

Металаксан МЦ 72ВП

0,25%

0,25%

0,25%

а. в.-метирам+пираклостробин

Кабрио топКабрио топ!!!

0,15%

0,2%

и други регистрирани ПРЗ

Забележка:!!!- ПРЗ с регистрация за мана, оидиум и сиво гниене. Приложението им е особено подходящо, когато са необходими пръскания срещу комплекса от икономически важни болести без да се натрупват комбинации от фунгициди.

При добра опазеност на културата по отношение причинителя на заболяването, високи температури и липса на валежи може да използвате контактните  фунгициди.

Регистрирани ПРЗ са:

ПРЗ

ДОЗА

а.в.-манкоцеб

Дитан М-45ДитанДГ

Манкоцеб 80 ВП

Санкоцеб 80 ВП

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

а.в.-меден оксихлорид

Меден оксихлорид 50ВПРумба 35 СК

Купро 50 ВП

0,25%

0,35%

0,25%

а.в.-меден оксихлорид + манкоцеб

Купроцин супер M

0,2%

а.в.-меден хидроокис

Витра 50 ВПКонцентрат на бордолезов р-р  СК 11

Косайд 2000 ВГ

Фунгуран ОН 50 ВП

Шампион ВП

0,15%

 

1%

0,12%

0,15%

0,15%

а.в.-меден сулфат

Купроксат ФЛ

0,3%

а.в.-хлороталонил

Банко 500

0,2%

и други регистрирани ПРЗ

При извършване на последното третиране използвайте медсъдър-жащи фунгициди за  по-доброто узряване на  дървесина.

 

  Брашнеста мана

      Да продължат третиранията срещу оидиума по лозата до преминаване чувствителната фенофаза на културата „прошарване на гроздето”. При задържане на сухо и горещо време в системата за борба могат да се включат и контактни фунгициди: АКОИДАЛ ВГ – 0,25%; КУМУЛУС – 0,2-0,3%; ТИОЗОЛ 80 ВП – 0,8%; ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ-0,2%; ТИОПАСТ 60 СК 0,25%; СОЛФОЛИКИД- 0,3%; ПОЛ СУЛКОЛ 80 ВП-0,3%; ТИМОРЕКС 66 ЕК – 0,5% и др.

Регистрирани ПРЗ са:

ПРЗ

ДОЗА

а.в.-триадименол

Байфидан 250 ЕКШавит 25 ЕК

0,01%

0,01%

а.в.-пропиконазол

Бампер 25 ЕК

0,02%

а.в.-миклобутанил

Систан Супер 24 ЕБолеро 12 ЕК

0,01%

0,02%

а.в.-крезоксим-метил

Строби ДФАрдент 50 СК

0,02%

0,02%

а.в.-фенбуконазол

Индар 050 ЕВ

0,06%

а.в.-тебуконазол

Фоликур 250 ЕВ / ХоризонтОриус 25 ЕВ

0,04%

 

0,04%

а.в.-триадименол+тебуконазол+

спироксамин

Фалкон 460 ЕВ

0,03%

а.в.-боскалид+крезоксим-метил

Колис

0,04%

а.в.-пенконазол

Топаз 100 ЕК

0,015%

а.в.-флузилазол

Пънч 40 ЕК

0,005%

а.в.-прокиназид

Талендо 20 ЕК

0,02-0,025%

а.в.- тебуконазол+трифлоксистробин

Флинт макс ВГ

0,016%

и други регистрирани  ПРЗ

 

Сиво гниене

Последното третиране да се извърши 20 дни преди прибиране на реколтата. Най – подходящи за извеждане на борбата с икономически важните болести по лозата през този момент от вегетацията на културата са фунгицидите с едновременна регистрация срещу мана, оидиум и сиво гниене.

Регистрирани ПРЗ са:

ПРЗ

ДОЗА

а. в.-метирам+пираклостробин

Кабрио топ!!!

0,2%

а.в.-азоксистробин

Куадрис 25 СК!!!

0,075%

а.в.-тиофанат метил

Топсин М 70 ВДГТоп плюс 70 ВП

0,1%

0,1%

а.в.-тирам

Тирам 80 ВГ

0,4 %

а.в.- трифлоксистробин+симоксанил

Еклер 49 ВГ!!!

0,05%

а.в.-триадименол+фолпет

Шавит Ф 71,5 ВП!!!ШавитФ 72 ВДГ!!!

0,2%

0,2%

а.в.-боскалид

Кантус

0,1%

а.в.-ципродинил+флудиоксонил

Суич 62,5 ВП

0,08%

и други регистрирани  ПРЗ

 

 

Шарен гроздов молец

    Започна летеж и яйцеснасяне на пеперуди от трето поколение в края на месец юли и началото на август за различните области на страната. Излюпване на гъсеници от трето поколение се очаква през първата десетдневка на месец август. Високите температури и ниската атмосферна влажност депресират развитието на  неприятеля. Гъсениците от трето поколение повреждат зазряващите и узрелите зърна като слабо ги оплитат с копринени нишки. Една гъсеница поврежда от 12 до 18 зърна. Повредите, причинени от второто и третото поколение, създават благоприятни условия за развитие на гъбни болести, причинители на гниене на гроздето, като Botrytis, Penicillium  и др., с което размерът на вредата се увеличава.

Третирайте при констатиране на плътност над  ИПВ, а именно :

(7-8 гъсеници / 100 грозда при десертните сортове;

10-12 гъсеници / 100 грозда при винените сортове).

 

Регистрирани ПРЗ са:ПРЗ

ДОЗА

а.в.-алфациперметрин

Вазтак нов 100 ЕКАлфагард 10 ЕК!

0,0125%

0,0125%

а.в.-делтаметрин

Децис 2,5 ЕКДецис 25ВГ

0,04%

0,004%

а.в.-есфенвалерат

Суми алфа 5 ЕК

0,025%

а.в.-зетациперметрин

Фюри 10 ЕК

0,0125%

а.в.-ламбда -цихалотрин

Карате зеон

0,02%

а.в.-метоксифенозид

Ранер 240 СК двукратно третиране през 14 дни

0,04%

а.в.-гамацихалотрин

Нексид 015 КС

0,03%

а.в.-хлорпирифосетил+циперметрин

Нуреле ДЦиперфос 530 ЕК

0,05%

0,05%

а.в.-хлорпирифос метил

Релдан 40 ЕК

0,12

а.в.-циперметрин

Циклон 10 ЕКЦиперкал 100 ЕК

0,015%

0,015%

а.в.-цис транс циперметрин

Суперсект 10 ЕК

0,02%

и др. регистрирани ПРЗ

 

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

 

Паяжинообразуващи акари

Сухото и горещо време благоприятства развитието и разпространението на паяжинообразуващите акари. Констатирано е повишаване на популационната плътност основно при домати, краставици, дини и пъпеши.

При констатиране на плътност над регистрираните ИПВ( тиквови- 5% нападнати растения; домати-10% нападнати растения; патладжан- 10-15% нападнати растения; пипер-5-6 подвижни форми на лист) извършете третиране с един от регистрираните ПРЗ:ПРЗ

ДОЗА

а.в.-диметоат

Би-58

0,1%

а.в.-пропаргит

Омит 57 ЕК

0,1%

а.в.- азадарахтинА

Бионим плюс 1,5 ЕК

0,25%

а.в.- флуфеноксурон

Каскейд 5 ЕК

0,1%

а.в.-фенпироксимат

Ортус 5 СК

0,1%

а.в.-хекситиазокс

Нисоран 5 ЕК

0,06%

а.в.-азадирахтин

Нимазал Т/С

0,3%

и др. регистрирани ПРЗ

 

 

Картофена мана по домати

   Да продължат предпазните третирания срещу патогена. При констатиране прояви на болестта, в схемата за борба да се включат системни и системно-контактни фунгициди.

Регистрирани ПРЗ са:ПРЗ

ДОЗА

а.в.-алуминиев фозетил+фенамидон

Верита ВГ

150г/дка

а.в.-манкоцеб + металаксил-М

Ридомил голдМЦ68ВГ

250 г/дка

а.в.-манкоцеб + металаксил

Рубин 72 ВП

250г/дка

а.в.-азоксистробин

Куадрис 25 СК

75мл/дка

а.в.- симоксанил+манкоцеб+меден оксихлорид

Триомакс 45 ВП

0,25% 250г/дка

а.в.-манкоцеб + симоксанил

Корсейт М ДФ

0,25%

а.в.-симоксанил+фамоксадон

Икуейшън про

0,04% 40г/дка

а.в.-диметоморф+манкоцеб

Акробат МЦ

0,2%

а.в.-диметоморф+меден оксихлорид

АкробатРАкробат плюс ВГ

0,25%

200г/дка

а.в.-пропамокарб-хидрохлорид

Превикур 607 СЛ – краен срок за употреба на наличните количества 05.09.2011 г. 0,25%- предпазно през 10 дни;0,35%- лечебно през 10 дни

а.в-мандипропамид

Ревус 250 СК 0,05%50г/дка

и други регистрирани ПРЗ

 

Оранжерийна белокрилка

    Продължава  намножаването  на неприятеля при зеленчукови култури полско производство. Въпреки проведените третирания в много райони на страната наблюдаваме повишаване на популационната плътност.

Да продължат редовните третирания, като се спазват препоръките при избора на ПРЗ- да се редуват различни активни бази; да се има предвид фазата на развитие на неприятеля.

Регистрирани ПРЗ са:


ПРЗ

ДОЗА

а. в.-алфациперметрин

Вазтак нов 100 ЕК

0,03%

а. в.-ацетамиприд

Моспилан 20 СПГазел

0,02%

0,02%

а. в.-диметоат

БИ-58

0,1%

а. в.-делтаметрин

Децис 2,5 ЕК

0,05%

а. в.-пиретрум

Пирос

0,08%

а. в.-зетациперметрин

Фюри 10 ЕК

0,02%

а. в.-циперметрин +хлорпирифосетил

Нуреле Д

0,1%

а. в.-пиридабен

Санмайт 20 ВП

0,075%

а. в.-тиаметоксам

Актара 25 ВГ

0,03%

а. в.-пирипроксифен

Адмирал 10 ЕК

0,05%

и др. регистрирани ПРЗ

     

 

Доматен миниращ молец

   Продължава разпространението на неприятеля в основните райони с производство на домати.  Следвайте препоръките дадени в специалната рубрика за неприятеля, качена на сайта. За идентифициране на неприятеля при съмнение за нападение от доматен миниращ молец сигнализирайте Областните дирекции по безопасност на храните!!!

 

Бактериен  пригор по краставици

     По листата на нападнатите растения се появяват ъгловати, мазни

петна, ограничени от периферията. При висока атмосферна влажност долната страна на петната се покрива с бактериален ексудат. В сухо време петната просъхват и на преминаваща светлина лъщят. Причинителят на болестта се запазва по семето, в растителните остатъци и почвата. Бактерията се разнася на близки разстояния с поливните води. Да се извършат предпазни третирания с мед-съдържащи фунгициди.

 

Мана по краставици

      Продължава развитието и разпространението на болестта при краставици полско производство. При откриване на първите прояви се отстраняват нападнатите листа, преди масовото спорообразуване на патогена. Да се извършва третиране със системни фунгициди до пълното преодоляване на инфекцията.

ПРЗ

ДОЗА

а.в.-азоксистробин

Куадрис 25 СК

0,075%

а.в.-алуминиев фозетил

Алиет флаш

0,3%

а.в.-алуминиев фозетил+фенамидон

Верита ВГ

0,15%

а.в.-манкоцеб + металаксил-М

Ридомил голдМЦ68ВГ

0,25%

манкоцеб + симоксанил

Корсейт М ДФ

0,3%

а.в.-пропамокарб хидрохлорид

Превикур 607 СЛ!

0,25%

симоксанил+фамоксадон

Икуейшън про

0,04%

беналаксил+манкоцеб

Галбен 8 М 65

0,25%

и други регистрирани ПРЗ

 

Неприятели по зелето

   От комплекса неприятели, нападащи зелето през този период от вегетацията на културата вредят зелева нощенка – ИПВ (15-18 броя гъсеници на 100 растения- при късно зеле), зелеви бълхи (10 % унищожена листна маса), листни въшки (2 % от растенията за късно производство), зелеви пеперуди (25% повредена листна маса). Извършвайте редовни РЗ третирания при констатиране на плътност над регистрираните ИПВ с ПРЗ регистрирани  за вредителя и културата.

 

Спазвайте карантинните срокове на използваните продукти за растителна защита, които ще откриете в Справочника със списък на разрешените за предлагане на пазара и употребата ПРЗ, регистрирани торове, подобрители на почвата и хранителни среди, изд. 2011 г.,  отпечатано от  издателство „Виденов и син”  и допълнението към Списъка!!!

Вашият коментар