вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаЛозарствоОвощарствоРастителна защитаТорове и препарати

Пръскане през юни при овошки и лозя

Бюлетин растителна защита 7 / 2016

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Пръскане през юни при овошки и лозя – Бюлетин растителна защита 7 / 2016

ОВОЩНИ КУЛТУРИ

Струпясване по ябълката

В област Пловдив са отчетени до момента 5 силни инкубационни периода, 4 средни, 5 слаби – налице са условия за проява на силен инфекциозен фон. Честите и значителни  превалявания,  както и югоизточните ветрове в област Благоевград допринесоха за масовото разпространение на спорите от струпясване  и разнасяне на  заразата по семковите в целия АЕР.

От 03.05.2016 са констатирани петна по листата в области Плевен, Пазарджик, Перник.    В периода 08-16.05.2016 са установени  петна с налепи  по листата в област Благоевград, Бургас, Търговище, Видин, Враца, Монтана, Пловдив, Разград. В периода 09-13.05.2016 е констатирано нападение по завръзите в област Кюстендил, а в периода 16-21.05.2016 – в областите Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, Перник, Стара Загора, Кърджали. Установени  степени на нападение по  области:  

Благоевград    1-2-ра степен (10-20%) по листата и  2-3% нападение по плодовете, Бургас – средна степен на нападение, Варна  -ниска степен на нападение по листа и плодове, Търговище от 5-25% по листа, от 5-10% по плодове, Монтана – слаба степен на нападение по листата, силна степен на нападение по листа и слаба по завръза  в област Кюстендил, от слаба до средна по листа и  слаба по завръза в област Пловдив, силна  степен на нападение по листата и средна степен на нападение по плодовете за област Пазарджик, средна степен на нападение по листа и плодове в област Разград, 0-7%нападнати листа в Силистра, средна степен на нападение в Ямбол, слаба степен на нападение в Кърджали.                                                      Заради допуснатата степен на нападение и нестабилната  метеорологична трябва да редувате ПРЗ на различни активни бази и механизъм на действие, според метеорологичните условия и степента на зараза, за да не се допусне резистентност на използваните ПРЗ.

Регистрирани ПРЗ:

Скор 250 ЕК'0,02%; Дифо 25 ЕК / Шардиф 25 ЕК / Дифензон 25 ЕК-20мл/дка; Силит 40 СК-0,16%;  Систан супер24Е -0,03%; Шавит Ф 72ВДГ'-0,03%;  Флинт Макс 75ВГ'-0,02%;  Луна експирианс' 20-75 мл/дка; Хорус 50 ВГ-0,03-0,05%,   Фабан-120мл/дка; Фонтелис СК  – 0,075% и други…

 

Брашнеста мана по ябълката

 

Валежното време през месец май задържа развитието на болестта в област Благоевград. В голяма част от градините болестта се прояви ограничено. Само в тези с чувствителен сортов състав нападението е по-силно изразено. Отчетено е нападение в 1-ва степен при 5-10% от локалната форма на болестта.

В периода 08-10.05.2016 са установени  брашнести петна по листата (локална форма) в области Благоевград и Пазарджик,  от 20.05.2016 – локална форма на болестта е констатирана в област Бургас.

В област Бургас се наблюдава  слаба до средна степен на нападение, в област Монтана – слаба до средна степен на нападение, средна степен на нападение в Кюстендил, силна степен на нападение по чувствителните сортове – в област Пловдив, слаба степен на нападение в област Пазарджик, 0-5% са нападнати листата в Силистра.

За извеждане на борба с патогена, използвайте системни фунгициди, за едновременна борба със струпясването '- по този начин в таблицата са означени ПРЗ с регистрация и за двете болести.

 

 

Брашнеста мана по праскова

 

Констатирани са прояви на болестта по нарастващите плодове през месец май. Да се извършват редовни третирания през 10-12 дни до пълното преодоляване на нападението. Регистрирани ПРЗ са: Топаз 100 ЕК-0,03%; Скор 240 ЕК-0,02%; Луна експирианс-50 мл/дка.

 

 

Късно  кафяво гниене

Обилните валежи и хладния месец провокираха масови прояви от патогена по плода на череши, като резултат от напукване и входни рани. Проявите варират от слаби до силни според сроковете на зреене и в различните райони на страната.  Регистрирани  ПРЗ са: Хорус 50  ВГ-0,045%; Скаб 80 ВГ-188 г/дка, Каптан 80 ВГ-150-180 г/дка; Сигнум ВГ- 60-75 г/дка; Пролектус 50 ВГ-120 г/дка.

 

 

Бяла ръжда (Цилиндроспориоза)

 

От началото, средата и края на месец май в различните райони на страната е регистрирано начало на проява на бялата ръжда по листата на черешите. Проявите до момента са ограничени, наблюдават се единични петна по листата. В градини с констатирано нападение да се извърши третиране след приключване на беритбата. Регистрирани ПРЗ са: Силит 40 СК-150 мл/дка; Делан 700 ВДГ-0,05%; Флинт макс 75 ВГ-30 г/дка; Скор 250 ЕК- 0,03%; Сигнум-30 г/дка.

 

 

Калифорнийска щитоносна въшка

 

Наблюдаваме начало на летеж на мъжки индивиди във феромонови уловки в периода от 16.05.2016 в област Кюстендил. Начало на раждане на бродяшките е констатирано от  18.05.2016  в област Пловдив, където се запазва тенденцията на проява  в стари и новосъздадени масиви, 21.05.2016 за област Пазарджик, 26.05.2016 – Стара Загора.

Да се извършат 2-3 последователни третирания през 10-12 дни.

Регистрирани ПРЗ са: Би-58-0,2%; Мулиган  от 30-50мл/дка; ДекаЕК / Деша ЕК/  Дена ЕК от 50-75мл/дка;  Дурсбан4Е от 150-187мл/дка; Пиринекс 48 ЕК-0,15%.

 

Черешова муха

През тази пролет  се отчете най-ранната дата на летеж, в резултат на високите температури още от средата на месец април. Последвалото захлаждане удължи появата на възрастните индивиди. Обилните валежи  са предпоставка за дружния летеж на мухата. Да се извърши поредно третиране като се отчита последействието на използваните ПРЗ и се спазват регистрираните карантинни срокове.

Регистрирани ПРЗ са : Нексид 015 КС-0,03%; Вазтак нов 100 ЕК, Алфамекс 100 ЕК-0,015%; Децис 2,5 ЕК или  Делтамекс-0,03%, Децис 100 ЕК  от 10-17,5 мл/дка; Калипсо 480 СК-0,02%; Фюри 10 ЕК-0,0125%; Карате зеон 5 КС-15 мл/дка; Ефория 045 ЗК-150 мл/дка.

 

Кръгломиниращ молец

 

Запазва се  тенденцията от предходните 2-3 години за стесняване ареала на разпространение и  ниска популационна плътност на неприятеля в областите с констатирано нападение – Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Видин, Бургас.  Начало на летеж на пеперудите от първо поколение на неприятеля е наблюдавано в периода 30.03-03.04.2016 в Пловдив и Пазарджик,  от 15.04.2016 – в Бургас.                        Начало на яйцеснасяне е наблюдавано в периода 01-06.04.2016 в Пазарджик и Пловдив, а начало на излюпване на гъсеници от първо поколение- в периода 18-19.04. в Пловдив и от 25.04.2016 в Пазарджик. Да се извърши първо пръскане срещу гъсеници от първо поколение на неприятеля при констатиране на плътност над регистрираните ИПВ (2-4 яйца или мини на лист) при установено  излюпване  с един от регистрираните ПРЗ:

Нексид 015 КС-0,04%; Суперсект мега/Суперсект екстра-0,03%; Карате експрес/ Нинджа/ Форца от 60-100 гр/дка; Децис 2,5 ЕК или  Делтамекс-0,04 %; Суми алфа 5 ЕК/Сумицидин 5 ЕК-0,02%; Вазтак нов 100 ЕК или Алфамекс  100 ЕК-0,015%, Моспилан 20 СГ-25 г/дка; Би-58-0,15%.

 

Ябълков плодов червей

 

Колебанията на температурите и падналите валежи повлияха върху динамиката на летежа на пеперудите и развитието на първо поколение. Променливото време удължи ембрионалното развитие на гъсениците. В област Пловдив, София област и Пазарджик се регистрира много ранно яйцеснасяне в периода 20-24.04.2016. Въпреки ранното яйцеснасяне, в резултата на понижените температури начало на  излюпване се констатира от 12.05.2016, масово 28-30.05.2016- за област Пловдив, 17.05.2016 за област Пазарджик, 13.05.2016 за София област. 

Начало на яйцеснасяне е констатирано в периода 08- 10.05.2016 – в област Благоевград, Враца, Кюстендил, Плевен, Стара Загора; в периода 13-18.05.2016 – в област Бургас, Варна, Търговище, Смолян, Силистра, Ямбол; в периода 20-21.05.2016-в област Видин, Монтана.

Начало на излюпване е констатирано в периода 20-21.05.2016 в области Благоевград, Бургас, Враца; в периода 24-27.05.2016– в области Варна, Търговище, Плевен, Разград, Стара Загора, Кърджали.

 

Седмичният летеж е висок и варира от 21 бр. пеперуди(ФУ) седмичен улов в Благоевград, 30-35 пеперуди в област Пловдив, 10бр./уловка за седмица в област Кюстендил, 20-21бр./уловка за седмица в област Пазарджик , Силистра- 5бр./уловка за седмица. Да се извърши поредно третиране срещу гъсеници от първо поколение на неприятеля, при констатиране на плътност над регистрираните ИПВ (0,8-1,% пресни вгризвания).

Регистрирани ПРЗ са:  Вазтак нов 100 ЕК-0,0125%; Афърм 095СГ-300г/дка;  Волиам тарго-75мл/дка0,075%; Нексид 015КС-0,03%; Децис 2,5ЕК-0,03%; Калипсо 480 СК-20-25мл/100л вода; Кораген 20 СК-0,016%; Суми алфа 5 ЕК-0,02%; Сумицидин 5 ЕК-0,02%; Ламбада5 ЕК-15мл/дка; Ранер 240 СК-0,04%; Протеус О-ТЕК- 0,05-0,06%;  Дурсбан 4 ЕК- 150-187 мл/дка; Пиринекс 48 ЕК- 0,12%; Синейс 480 СК- 20-37,5 мл/дка (20-30 мл от продукта /100л вода)  с работен разтвор 100-125л/дка и други  регистрирани ПРЗ…

 

 

Сливов плодов червей

 

През месец май във всички райони на страната е отчетено излюпване, вгризване и вредна дейност на гъсениците на сливовия плодов червей. Отчетени са от 0,7 до 1,5 % пресни вгризвания. Да се извършва третиране при констатиране на плътност над регистрираните ИПВ(1-1,5% пресни вгризвания).

Регистрирани ПРЗ: Пиринекс 48 ЕК-0,15%; Вазтак нов 100 ЕКІ0,0125%; Кораген 20 СК-16-30мл/дка; Ефория 045ЗК-150мл/дка; Децис 2,5ЕК-0,05%; Децис100ЕК- 7,5-17,5мл/дка; Ранер 240 СК-0,03%; Суми алфа 5 ЕК-0,02% /Сумицидин 5 ЕК-0,02% и други  регистрирани ПРЗ…

 

Източен плодов червей

 

В Пловдив и  Благоеврад   отчетения брой пеперуди  във  ФУ варира от 25  до 42 за седмица. През втората половина на месеца    има отчетени   излюпване  и изхранване на гъсениците   от първо  поколение на неприятеля в цялата страна .  Третиране  срещу гъсеници от първо  поколение на неприятеля се извършва при констатиране на плътност над регистрираните ИПВ:

ü   при млади градини -1-1,5% нападнати клонки;

ü   плододаващи градини -1,5% повредени леторасти и плодове)

Регистрирани ПРЗ са: Авант 150ЕК0,0333%( 33,3мл/дка) при праскови; Вазтак нов 100 ЕК-0,0125;  Нексид 015КС– 0,03%; Децис 2,5 ЕК-0,04%; Дека ЕК от 50-70мл/дка; Суми алфа ЕК-0,02%; Сумицидин 5ЕК-0,02%; Ранер240 СК-0,03%; Дурсбан4Е-0,12%; Терагард 48СК -0,12%; Релдан 40ЕК-0,12%; Циклон 10 ЕК-0,02% и други  регистрирани ПРЗ.

 

Прасковен клонков молец (Анарзия)

 

    Наблюдаваме излюпване и вредна дейност на гъсеници от първо лятно поколение на непирятеля.  Извършете третиране при констатиране на плътност над регистрираните ИПВ(1-1,5% повредени леторасти и плодове), като използвате ПРЗ с едновременна регистрация за източен плодов червей и анарзия.

Регистрирани ПРЗ са: Дурсбан 4 Е-150-200 мл/дка; Метеор СК-90 мл/100 л вода; Суми-алфа5 ЕК,Сумицидин 5ЕК-0,02%; Вазтакнов100 ЕК, Алфамекс100 ЕК-0,015%кайсии; Синейс 480СК-20 мл/дка с работен р-р 100 л /дка; Кораген 20СК-15-30 мл/дка бадеми, 16-20 мл/дка кайсии, праскови, нектарини; Карате Експрес ВГ/Нинджа/ Форца- 100-120 г/дка; Лузиндо 40ВГ- 25 г/дка праскови.

 

Крушова листна бълха

                                                                           

Констатира се висока популационна плътност от неприятеля в области Пловдив, Пазарджик, отделяне на медена роса и образуване на колонии. При констатиране на плътност над регистрираните ИПВ (4-6 % заселени леторасти с колонии от възрастни и ларви)) извършете третиране с един от регистрираните ПРЗ: Вазтак нов 100 ЕК-0,02%; Децис 2,5 ЕК -0,03%; Децис 100 ЕК-12,25 мл/дка; Димилин 25 ВП-0,04%; Суми алфа 5 ЕК-0,03%; Сумицидин 5 ЕК-0,03%; Синеис 480 СК30-43,7 мл/дка, Масай ВП-25г/дка; Протеус О-ТЕК-0,05-0,06%. Извеждането на борбата в началните етапи от развитието на вредителя ще ограничи вредното въздействие върху културата.

 

Червен овощен акар

 

През месец май наблюдаваме развитие на смесени популации от първо  лятно поколение на неприятеля. В област Благоевград е отчетена плътност над ПИВ(10-14 ларви/лист), в област Бургас-3-5 бр. подвижни форми на лист, под ПИВ в област Кюстендил, до 2-3 подвижни форми на лист – област Пазарджик. При констатиране на плътност над регистрираните ИПВ да се извърши третиране с един от регистрираните ПРЗ:

 

Огнен пригор

 

През 2016 година се наблюдава повишена степен на нападение от патогена.

В област Благоевград се констатира до  8% нападнати леторасти, като от 14.05.2016 година  са установени повреди по листа, леторасти и млади завръзи (кукичкообразни и почернели леторасти), в област Кюстендил  от 0-3% повредени клонки, масови прояви в област Пловдив от 09.05.2016, масови прояви в област  Пазарджик по ябълка. При крушата – от средна до силна форма на проява от огнен пригор в област Пловдив, слаба степен на нападение в Пазарджик, констатирани прояви по единични дървета на огнен пригор от 10.05.2016 в област София. Да се прилагат мерките за борба препоръчани в предишните бюлетини при констатирано нападение от огнен пригор.

 

По овощните култури и през прогнозирания в този бюлетин период ще продължи вредоносната дейност на:

ü  листни въшкипрез месец май продължи намножаването и образуване на нови колонии от черна черешова листна въшка. В много райони на страната плътността й е около и над ПИВ, като в Благоевград и Пазарджик е отчетено до 15 броя колонии на 100 леторасти.

ü  сачмянка по костилкови овощни видовепрез месец май бяха наблюдавани симптоми на увеличено нападение от сачмянката по сливи, череши и праскови. В резултат от благоприятните условия в Благоевград, наблюдаваното нападение е 1-2-ра степен (5 петна до ¼ петна на лист). Установени са повреди и по плодовете до 3-5% в планинските райони.

 

ЛОЗЯ

 

Шарен гроздов молец

През месец май се констатира излюпване и вредна дейност на гъсеници от първо поколение на гроздовите молци.  Да се третира срещу гъсеници от първо поколение на неприятеля,  при констатиране на плътност над регистрираните ИПВ (4-6 гъсеници на 100 реси при десертните сортове; 6-8 гъсеници на 100 реси при винените сортове):

Регистрирани ПРЗ са: Вазтак нов 100 ЕК или Алфамекс 100ЕК-0,0125%;  Магеос-10г/дкаНексид 015КС– 0,03%; Децис 2,5 ЕК-0,04%; Децис100 ЕК-12,5мл/дка; Метеор-70-90мл/100л вода;  Суми алфа ЕК-0,025%; Сумицидин 5ЕК-0,025%; Малтоато от 40-60мл/дка; Фюри 10 ЕК-0,0125%; Ламбада 5ЕК-0,015%; Карате зеон-0,02%; Ранер240 СК-двукратно третиране през 14 дни-0,04%; Нуреле Д/ Хлорсирин 550ЕК – 60 мл/дка; Релдан 40ЕК -0,12%; Цитрин макс/ Циперкил 500 ЕК/ Поли 500 ЕК  – 6мл/дка; Циклон 10 ЕК-0,015%; Кораген20СК-18мл/дка, Лузиндо 40 ВГ-0,025кг/дка, Даскор 440- 50мл/дка; Авант 150ЕК-25мл/дка, Синеис 480 СК от 4-18мл/дка и други регистрирани ПРЗ…

 

Мана по лозата

 

  Лозата се намира във фенофаза „цъфтеж”. Лозите  са най-чувствителни в периода от оформяне на ресите до наедряване на зърната, колкото грахово зърно. 

 Прояви на „мазни петна“ по листата наблюдаваме от последната десетдневка на месец май в различните области на страната. Честите превалявания и чувствителната фенофаза по отношение на причинителя на мана по лозата създават възможност за осъществяване на нови заразявания. Това налага контролът по отношение на причинителя на маната да се осъществява чрез използването на системни и системно контактни ПРЗ.

Регистрирани ПРЗ са:

Микал флаш-0,3%; Куадрис 25 СК!!!,Амистар 25 СК-0,075%; Верита ВГ-0,2%; Мелоди компакт 49 ВГ-0,15%; Ридомил голд МЦ68ВГ-0,25%; Корсейт М 44ВГ-0,25%, Купросейт голд М-0,15%; Драго 76 ВП-0,16%; Корсейт макс ВП-0,15%; Моксимат 505 ВП 240-300г/дка; Миша 20 ЕВ – 24 мл/дка; Корсейт Р ДФ-0,25%; Икуейшън про-0,04%; Милдикът-0,4%; Шавит Ф 72 ВДГ!!!-0,2%; Галбен 8М65-0,25%; Акробат плюс ВГ-200г/дка; Акробат Р-0,25%; Аксанит Сu ВП, Арметил-С ВП-0,25%; Кабрио топ-0,15%; Профайлър 71,1 ВГ 200-225г/дка, Флоует 80 ВГ/ Фолоу 80 ВГ/ Фрилър 80 ВГ !!! – 187,5 г/дка и други …

Забележка:!!!- ПРЗ с регистрация за мана и оидиум.

Брашнеста мана по лозата

Констатирани са прояви по листата и ресата в периода от предходния бюлетин в редица области на страната. Извършете поредно третиране срещу заболяването като използвате регистрираните ПРЗ:

Байфидан 250 ЕК-0,01%; Бампер 25 ЕК-0,02%; Динали 090 ДК-65мл/дка; Систан Супер 24 Е-0,01%;Болеро 12 ЕК-0,02%; Дискус ДФ-0,02%; Строби ДФ-0,02%; Ардент 50 СК-0,02%. Индар 050ЕВ-0,06%; Фоликур 250 ЕВ (Хоризонт) -0,04%; Ориус25ЕВ-0,04%; Династи 25 ЕВ-0,04%; Тебумакс 25 ЕВ-0,04% Фалкон 460 ЕК-0,03%; Колис-0,04%; Кусаби 30 мл/дка;  Топаз 100 ЕК-0,015%; Пънч 40 ЕК-0,005%; Талендо 20 ЕК-0,02-0,025%; Флинт макс 75 ВГ-0,016%.

Вашият коментар