понеделник, септември 27, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаРастителна защитаТорове и препарати

Пръскане през юни при зеленчуци

Бюлетин за растителна защита 8 / 2016

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Пръскане през юни при ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

 Бюлетин за растителна защита

 

Картофена мана и кафяви листни петна по домати

    Нестабилната метеорологича обстановка през месец май провокира поява и разпространение на картофена мана и кафяви листни петна по домати в различните области на страната. Констатирани са прояви в област Благоевград,  Пловдив, Пазарджик и др. области на страната.  Метеорологичните условия са благоприятни за осъществяване на нови заразявания. Да продължи приоритетното използване на системни и системно-контактни фунгициди при извеждане на борбата с причинителя на картофената мана.

 Регистрирани ПРЗ са:
Търговско име на ПРЗ

ДОЗА

а.в.-алуминиев фозетил+фенамидон

Верита ВГ

0,15%

а.в.- а.в.-бентиаваликарб + манкоцеб

Валбон

180-200г/дка

а.в.-азоксистробин

Куадрис 25СК *

75мл/дка

а.в.-манкоцеб + металаксил-М

Ридомил голдМЦ68ВГ*

0,25%

а.в.- металаксил-М +меден оксихлорид

Ридомил голд Р ВГ

 500г/дка

а.в.-мандипропамид

Ревус 250ЕК

0,05%

(50мл/дка)

а.в.-симоксанил+фамоксадон

Икуейшън про

0,04%

(40 г/дка)

а.в.-диметоморф+манкоцеб

Акробат плюс ВГ*

200 г/дка

а.в.-диметоморф+меден оксихлорид

Акробат Р

0,25%

(250 г/дка)

а.в.-диметоморф+фолпет

Сфинкс екстра (Виностар)

180 г/дка

 

а.в.– диметоморф +аметоктрадин

Орвего

70мл/дка

 а.в.-бентиаваликарб+фолпет

Винкер ВГ

200г/дка

а.в.-симоксанил+манкоцеб

Корсейт М ДФ

0,25%

а.в.-метирам

Полирам ДФ *

0,2%

а.в-симоксанил+ фозетил алуминий +Cu (под формата на меден оксихлорид)

Витене трипло Р *

400-450г/дка

а.вмандипропамид+ фолпет

Пергадо мед 27 ВГ

 

500 г/дка

 

а.в.- металаксил+манкоцеб

Арметил М

250г/дка

а.в.-симоксанил+зоксамид

Лието

40-45г/дка

а.в.- фенамидон+ пропамокарб хидрохлорид

Консенто СК *

200 мл/дка

и други регистрирани ПРЗ


*- ПРЗ с едновременна регистрация за kартофена мана и кафяви листни петна (алтернария) по домати

 

Бактериози по  домати, краставици и пипер

 Падналите валежи, придружени със сравнително ниски температури  и ветрове провокираха начало на  прояви на бактериози по домати, пипер и краставици. Констатирани са прояви на бактериално увяхване по домати, ъгловати петна по краставиците, бактериоза по пипера. Това налага провеждането на профилактични третирания с медсъдържащи фунгициди: Фунгуран ОН 50 ВП-0,3%; Купроксат ФЛ 0,3%, Бордо микс 20 ВП-375 – 500 г/дка и др. регистрирани ПРЗ.

 

Мана по лук

Наблюдаваме поява и разпространение на мана по лука в периода от предходния бюлетин.  Първо се проявява по листата и цветоносите на лука. Благоприятни за заразяване условия се създават при температури 3-25ОС и задържане на капка вода върху листата до 7-8часа сутринта.

Регистрирани ПРЗ са:

 


Търговско име на ПРЗ

ДОЗА

а.в.-алуминиев фозетил+фенамидон

Верита ВГ

0,15%

а.в.- ипроваликарб + меден оксихлорид

Мелоди компакт 49  ВГ

185г/дка

а.в.-манкоцеб + металаксил-М

Ридомил голд МЦ 68 ВГ

250г/дка

а.в.-меден оксихлорид+ металаксил-М

Ридомил голд Р ВГ

500г/дка

а.в.- манкоцеб

Пенкоцеб 75 ВГ

210-260 г/дка

а.в.-диметоморф+манкоцеб

Акробат плюс ВГ

200 г/дка

а.в.-диметоморф +аметоктрадин

Орвего

70мл/дка

а.в.-пираклостробин+боскалид

Сигнум

150г/дка

и други регистрирани ПРЗ


 

Доматен миниращ молец

 

Напада основно домати, вреди и по патладжан, картофи, фасул, пипер и украсни видове от сем. Solanaceae. Най-сигурният и лесен начин за откриване на вредителя е използването на феромонови уловки. Извеждането на борбата трябва да започне веднага след установяването на първите уловени пеперуди. През първата десетдневка на юни наблюдаваме нарастване броя на уловените пеперуди в заложените феромонови уловки,  което показва повишаване интензивността на летеж на пеперудите след разсаждане на доматите  полско производство.

Много важно за постигане на успех при контролът на неприятеля е той да започне навреме, докато плътността му е все още ниска и различните поколения не са се застъпили. Навременно проведените третирания с подходящо избрани продукти за растителна защита осигуряват качествена продукция.

Регистрирани ПРЗ са:

а.в-тво:  Метафлумизон Алверде СК-0.1%;                                                            Максимален брой приложения две през 7-10 дни, КС-3 дни;

а.в-тво:  Индоксакарб Авант 150 ЕК-25мл/дка;                                                           Максимален брой приложения три през 10-14 дни,КС -3 дни;

а.в-тво: Ламбда цихалотрин+хлоратранилипрол- Амплиго 150ЗК—40мл/дка,           

2 приложения, КС 7 дни

а.в-тво:  Хлорантранилипрол Алтакор ВГ – 8-12г/дка                                       Максимален брой приложения –  две, КС-3дни;

а.в-тво:  Хлорантранилипрол Кораген  20 СК- 14-20 мл/дка                                       Максимален брой приложения –  две, КС-1 ден;

а.в-тво: Делтаметрин Децис 2.5ЕК – 0.05%                                                       Максимален брой приложения две, КС-7дни;

а.в-тво: Метомил-  Ланат 20 СЛ–                                                                                   максимален брой третирания 2, КС-7 дни

а.в-тво: Имидаклоприд+делтаметрин – Конфидор Енерджи ОД – 0.08%; Максимален брой приложения две, КС -3 дни;

а.в-тво: Ацетамиприд-Моспилан 20СП-0.02%; Хипо СП -0.02%                           Максимален брой приложения две, КС- 3дни;

а.в-тво:Имидоклоприд Пикадор 20 СЛ-0.05%; Уорант 20СЛ-0.05%;                 Максимален брой приложения три, КС 7 дни

а.в-тво: Абамектин – Волиам тарго 063СК – 0.08%;

Максимален брой приложения две, КС -7 дни;

а.в-тво: Емамектин бензоат – Афърм 095 СГ-015%;

Максимален брой приложения 2-4, КС -3 дни;

а.в-тво: Спинозад – Синейс 480 СК – 0.025%; КС -3 дни;

а.в-тво: Азадирахтин – Ним азал Т/С – 0.3% – Биоинсектицид;

 

Трипси  по зеленчуковите

 През периода 2014 – 2015 години констатирахме масови прояви на бронзовост по пипер и домати в резултат на повишената популационна плътност на тютюневия и калифорнийския трипс в насажденията от домати и пипер в редица области на страната.  През 2016 година са констатирани прояви на бронзовост при оранжерийно производство на домати. Наблюдаваме поява и разпространение на трипси и при полско производство на краставици и домати. Заразяването на векторите се осъществява на стадий ларва. Веднъж поели инфекцията те остават вирулентни за цял живот, като са способни да предават вируса трансовалиарно в потомството. Да не се допуска намножаване на неприятелите. Регистирани ПРЗ за борба с Калифорнийски трипс са:


Търговско име на ПРЗ ПРЗ

ДОЗА

а.в.- спинозад

Синеис 480СК

10-37,5мл/дка

а.в.- ацетамиприд

Моспилан 20 СГ

35-40г/дка при декоративни култури

а.в.- делтаметрин

Дека ЕК

( ДешаЕК) (Дена ЕК)

30мл/дка

а.в. – метомил

Ланат 25 ВП

80-100г/дка

а.в.-зетациперметрин

Фюри 10 ЕК

0,015%

 

Дикарзол 10 СП

556 г/дка

и др. регистрирани ПРЗ

 

От био-инсектицидите добри резултати се получават при използване на НимАзал TS, в концентрация 0,3-0,5%, при разход 60 до 100 ml/m2 (трикратно пръскане през 6-7 дни).

 

Памукова нощенка

   През последната десетдневка на месец май се наблюдава начало на летеж на пеперуди от първо поколение на неприятеля в област Благоевград, Пазарджик и Пловдив. В област Пловдив е констатирано начало на яйцеснасяне и излюпване на гъсеници от първо поколение се очаква през първата десетневка на месец юни. Видът развива три поколения годишно. Вредят гъсениците, които нагризват листата, бутоните и цветовете, а по-късно нападат зелените плодове, вгризват се в тях и се хранят със съдържанието им.  Третирането е ефикасно, когато е насочено срещу преобладаващи млади гъсеници от втора до трета възраст. ПИВ (домати -5% нападнати плодове; или 20 яйца/100 растения). Регистрирани ПРЗ:

Авант 150 ЕК – 25 мл/дка; Афърм 095 СГ – 150 г/дка; Цитрин макс – 10 мл/дка; Децис 100ЕК – 7.5-12.5мл/дка, Алтакор ВГ- 8-12 г/дка; Делтагри- 30- 50 мл/дка; Ефория 045 ЗК-125мл/дка; Кораген 20 СК-20мл/дка- при домати и патладжан,  10 – 15 мл/дка- при сладка царевица и царевица, Ланат 25 ВП- 100 г/дка, НурелеД- 80 мл/дка, Протеус О-ТЕК- 0,05-0,06%

 

 

Оранжерийна белокрилка

Наблюдаваме поява и разпространение на неприятеля при зеленчукови култури полско производство. Много важно условие за успешното извеждане на борбата с оранжерийната белокрилка е,  тя да започне в началото на поява на неприятеля, а също така да се редуват ПРЗ с различни активни бази, предвид бързото придобиване на резистентност. Изборът на ПРЗ трябва да бъде съобразен и с фазата на развитие на неприятеля.

Регистрирани ПРЗ са:


Търговско име на ПРЗ

ДОЗА

а. в.-алфациперметрин

Вазтак нов 100 ЕК

0,03%

а. в.-ацетамиприд

Моспилан 20 СП

Газел

0,02%

0,02%

а. в.-диметоат

БИ-58

0,1%

а. в.-делтаметрин

Децис 2,5 ЕК

0,05%

а. в.-зетациперметрин

Фюри 10 ЕК

0,02%

а. в.-пиридабен

Санмайт 20 ВП

0,075%

а. в.-пирипроксифен

Адмирал 10 ЕК

0,05%

а. в.-гама-цихалотрин

Нексид 015 КС

0,04%

и др. регистрирани ПРЗ

 

 

 

Кубинска мана

 

   Констатирани са прояви на болестта в  редици области на страната през месец май. Силно развитие на патологичния процес се наблюдава при среднодневни температури 18-22ОС и наличие на капки вода от дъжд или роса по листата, най-малко  в течение на 8-9 часа. Регистрирани ПРЗ са:
Търговско име на ПРЗ

ДОЗА

а.в.-азоксистробин

Куадрис 25 СК

0,075%

а.в.-алуминиев фозетил

Алиет флаш

0,3%

а.в.-алуминиев фозетил+фенамидон

Верита ВГ

0,15%

а.в.-манкоцеб + металаксил-М

Ридомил голд МЦ 68 ВГ

0,25%

манкоцеб + симоксанил

Корсейт М ДФ

0,3%

симоксанил+фамоксадон

Икуейшън про

0,04%

беналаксил+манкоцеб

Галбен 8 М 65

0,25%

и други регистрирани ПРЗ


 

 

Ъгловати петна по краставиците

 

        Причинителят е бактерията Pseudomonas  syringae pv. lachrimans, която презимува в растителни остатъци и семена, където се запазва до 2-3 години. През вегетацията се разсейва от дъжд, вятър и заразява през устица и рани (култучене). Климатичните условия през последната десетдневка са изключително благоприятни за развитието и разпространението на бактерията. Болестта е установена при краставици оранжерийно производство в началото на месец май.

  При установено нападение от болестта да се извършат 2-3 последователни третирания с мед-съдържащи фунгициди.

 

По  зеленчуковите култури  и през прогнозирания в този бюлетин период ще продължи вредоносната дейност на :

листни въшки- наблюдаваме масова поява и повишена популационна плътност на листни въшки по разсадените домати и пипер, по краставици–полско производство, дини и пъпеши. Това налага провеждането на редовни третирания срещу неприятелите, предвид опасността от пренасяне на вирусни болести по посочените култури.

Регистрирани ПРЗ са: Вазтак нов 100 ЕК-30мл/дка; Моспилан 20 СП,Газел-0,0125%; Биская 240 ОД-0,06%; Калипсо 480 СК-20мл/дка; Суми алфа 5 ЕК-20мл/дка; Фюри 10 ЕК-0,015%; Маврик 2Ф-25мл/дка; Пикадор 20 СЛ,Конфидор 200 СЛ, Уорант20 СЛ, Кохинор200СЛ, Малет 20 СЛ-0,05%; Конфидор енерджи ОД-0,06%;Актара 25 ВГ-0,007%; Данадим прогрес 400 ЕК-0,05-0,075%, Нексид 015 КС-0,02% и др.

 

Бюлетинът за растителна защита е авторско издание на NivaBG.com!

Вашият коментар