понеделник, април 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

БСК настоява за оттегляне на Регистъра за проследимост на храните

Българската стопанска камара (БСК) настоява Министерският съвет да оттегли проекта на постановление за приемане на Наредба за Централния регистър за проследимост на храните. Според Камарата при необходимост от създаване на подобен регистър, неговата правна регламентация следва да се съдържа в Закона за храните или в Закона за управление на агрохранителната верига. Това се посочва в становище на БСК до ресорните министри, публикувано на интернет страницата на организацията, съобщава БТА.

 

Становището е във връзка с представения Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за Централния регистър за проследимост на храните, публикуван на Портала за обществени консултации.

 

Според БСК с предложените промени се създава значителна допълнителна административна тежест за всички малки и средни предприятия – производители и търговци, които доставят своите продукти на търговски обект за търговия на дребно с хранителни стоки, което далеч надхвърля обхвата на търговците на едро.

 

Необходимостта предприятията да предоставят информация в регистъра на различни етапи – пускане на пазара; последващата дистрибуция на храните; информация за количество бракувани храни, технологични фири и загуби от друг характер, заедно с изискването данните да бъдат подадени в информационната система в срок до 72 часа от получаване на конкретното количество (партида/пратка) храни, но не по-късно от часа на напускане на стоката от производствения или търговския обект, създава прекомерна административна тежест за бизнеса, се посочва в становището.

 

Според Камарата предвидените изменения, в едно с предложените изменения и допълнения на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по отношение на мерки в областта на фискалния контрол на стоки с висок фискален риск, неизбежно ще наложат необходимост от ангажиране на допълнителен квалифициран персонал, ще доведе до по-високи разходи за възнаграждения и оборудване, което неминуемо ще се отрази в повишение на цените на стоките.

 

От БСК предупреждават, че това ще доведе до прекъсване на стопанските процеси, забавяне или неизпълнение на поръчки, което е възможно да породи сериозни негативни последствия, включително и фалити за по-малките производители или доставчици.

Виктор Павлов