петък, май 14, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ЖивотновъдствоНОВИНИ

Ден на отворените врати организираха днес от ИАСРЖ

Селекционерите искат сами да поставят индентификаторите на животните

Специалисти ,експерти, селекционери и животновъди дойдоха днес на специален открит ден организиран от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ). Освен тях да се запознаят с възможностите на агенцията на терен дойдоха и ученици от специализираната гимназия по ветеринарна медицина в Костинброд. Те имаха възможност да присъстват на различни демонстрации и да разгледат станцията по изкуствено осеменяване и криолабораторията.

Андреа Колев

Чрез развъдната дейност ние като селекционери се опитваме да запазим българските традиционни породи, ето защо дейността ни е много по-различна от тази на браншовите организации“, каза пред представители на медиите Андреа Колев, председател на развъдната асоциация на породи овце от Западна България. В нея попадат три породи овце, застрашени от изчезване „Софийско-Елинпелинска“, „Брезнишка“ и „Западностаропланинска“. Вследствие на направени изследвания, селекционерите в асоциацията са установили например, че овцете от „Западностаропланинската порода са по-устойчиви на болестта на Скрейпи. Асоциацията контролира 12 400 броя животни от трите породи.

Ние държим да запазим качествата и да изчистим породите отвътре навън. Целта ни е да запазим тези застрашени породи, и не бързаме да увеличаваме поголовието. За това се получават субсидиите, и тези стада, които са консолидирани да произвеждат материал за разплод, който да продаваме на желаещите да ги развъждат“, сподели още той.

Андреа Колев не спести и трудностите пред развъдните организации като тази, която представлява, като например с нелогичните санкции заради изгубени или паднали ушни марки. Освен това се оплака и от факта, че ветеринарите твърде често навлизат в територията на селекционерите, която не им е много добре позната. „Ветеринарната ни система не е най-точната, защото ние ходим по стадата и регистрираме ражданията, но трябва да се съобразим с техните данни. Ние искаме да си поемем тази дейност и да слагаме индентификатори, като да предоставяме отчеттни данни на ветеринарите, тъй като нашите данни са най-точни“, каза още той.

Две от младите надежди на вееринарната медицина

Въпреки че породите под селекционен контрол според него са по-слабо продуктивни, те са поустойчиви на болести, и могат да имат по-дълъг период на стопанско използване.

Ние сме съвсем нови и от понеделник учим в паралелката по ветеринарна медицина. Харесва ни да се занимаваме и ни е интересно“, сподели и една от ученичките Християна Пеева.