петък, юли 19, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

До 15 юни: Тютюнопроизводителите заявяват промени в произведените количества тютюн

Комисията по земеделие в Парламента прие на първо четене промени в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Тютюнопроизводителите, които са регистрирани в регистъра по Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, в срок до 15 юни ще могат да заявят писмено, включително и по електронен път, промяна на данни за изкупения тютюн за периода 2016-2018 г., който се явява референтен по схемата Преходна национална помощ за тютюн, която продължава да се прилага и през новия програмен период по Общата селскостопанска политика, след като бе направена първата крачка към това – бяха приети на първо четене промените в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия на заседание на Комисията по земеделието, храните и горите.

По думите на вносителката на предложението в земеделска комисия Ализан Яхова от ДПС това доразвива промяна, гласувана в предходното Народно събрание, когато е дадена възможност на нерегистрирани тютюнопроизводители да се впишат в регистъра, за да може да участват в схемата за преходна национална помощ за тютюн. Схема, която се прилага в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, одобрен да влезе в сила от 1 януари 2023 г., като преходната помощ за тютюн се прилага отново и в новия програмен период, но с нов референтен период – 2016-2018 г.

„В процеса на регистрация на тези нерегистрирани тютюнопроизводители, както и при анализ на прилагането на тази схема, забелязахме някои проблеми във връзка с воденето и попълването на регистъра“, сподели Яхова. Тя добави, че с предложените промени ще бъде дадена възможност на тютюнопроизводители, които са се вписали в регистъра, някои от тях с нулеви количества, да направят промяна в своята регистрация и до края на кампанията за директни плащания да могат да заявят своето участие в преходната национална помощ.

Преди дни Цветан Филев заяви, че рекорден брой тютюнопроизводители се вписаха в регистъра тази година. По думите му на фона на 3443 регистрирани тютюнопроизводители през 2022 г. към 9 май 2023 г. в регистъра бяха вписани 7200 стопани, тоест два пъти и половина повече тютюнопроизводители.

Виктор Павлов