неделя, август 9, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

До 31 юли се подават заявления за ползване на земеделски земи за 2020/21 г.

Собствениците трябва да посочат начина на трайно ползване на земите

463Четения

До 31 юли се подават заявления за ползване на земеделски земи за 2020/21 г., напомнят от агроведомството.

Собствениците на земеделски земи подават декларация по чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) лично или чрез пълномощник. В нея те трябва да посочат начина на трайно ползване на всеки от имотите и формата на тяхното стопанисване. Тези от тях, които не желаят имотите им да се включват в процедурата за създаване на масивите за ползване на земите, посочват изрично това обстоятелство в декларацията.

Тя може да бъде подадена само от единия съсобственик и да се ползва от всички съсобственици. Към момента на територията на страната са подадени 24 190 декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ.
Ползвателите на земеделски земи, които желаят комасирано да ползват имотите си, подават лично или чрез пълномощник заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ.