сряда, февруари 26, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
ЗеленчукопроизводствоМЗХ

Допълнителни 631 хил. лева за борба с телените червеи при картофите

Помощта ще компенсира на част от разходите на земеделските стопани за закупуване на продукти за растителна защита за контрол на телените червеи

Допълнителни 631 хил. лева за борба с телените червеи при картофитеДопълнителни 631 хил. лева за борба с телените червеи при картофите
9.74ХилядиЧетения
NivaBG.com

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ одобри допълнителен финансов ресурс от 631 000 лева по вече подадени заявления по

Схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани за закупуване на средства за растителна защита за контрол на почвени неприятели по картофите (телените червеи)за 2018 година.

Общо средствата по схемата достигат 1 631 000 лева, с отпуснатите с решение на УС от 12 март 1 млн. лева.

Помощта се предоставя под формата на компенсиране на част от разходите на земеделските стопани за закупуване на продукти за растителна защита за контрол на почвения вредител. Дейностите са в изпълнение на Националната програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae).

Целта на помощта е ограничаване на загубите от разпространението на почвени вредители по картофите на територията на България.

Срокът за сключване на договори и изплащане на помощта е до 22 юни 2018 г.

Продуктите за растителна защита, които са одобрени могат да се намерят в СПИСЪК на разрешените продукти за растителна защита.