събота, април 20, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

ЕК 170 млн. лв по мярката заради войната в Украйна

Европейската комисия одобри схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ (SA.112734 (2024/N)), разработена съгласно Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна.

Схемата за държавна помощ е с максимален прогнозен бюджет до 170 млн. лева и е насочена към земеделските стопани от първичното селскостопанско производство – животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни и пчелни семейства, и производители на плодове и зеленчуци, маслодайна роза, винени лозя и тютюн. Помощта се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства за покриване на част от загубите на земеделските стопани. Подкрепата е необходима, за да се смекчат негативните ефекти на руската агресия срещу Украйна, наложените санкции и предприетите ответни мерки, и по този начин да се осигури непрекъснатостта на икономическата дейност.

Максималният интензитет на помощта е до 280 000 евро на едно предприятие с дейност в първичното селскостопанско производство и се прилага за целия период на действие на Временната рамка (от месец март 2022 година до края месец юни 2024 година). При проследяването на този таван е важно да се вземе предвид размерът на всички помощи по Временната рамка, които земеделският стопанин е получил в този период.

Виктор Павлов