неделя, юли 21, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

ЕК обмисля да увеличи тавана по de minimis на 37 хиляди евро

Над 12 хиляди кандидати за помощ по de minimis досегаНад 12 хиляди кандидати за помощ по de minimis досега

консултация за целенасочени изменения на правилата в „Регламент de minimis за селското стопанство “. Преразглеждането включва увеличаване на тавана по помощта. Документът е публикуван за обществено обсъждане в срок от 7-ми юни до 21-ви юли 2024 г.
С Регламента де минимис, в селското стопанство се изключват малките суми държавни помощи от контрола върху държавните помощи, тъй като се счита, че те нямат отражение върху конкуренцията и търговията в рамките на единния пазар.
След последното преразглеждане през 2019 година, сега държавите членки могат да предоставят подпомагане на селскостопанския сектор в размер до 20 хиляди евро на бенефициер за период от три бюджетни години, без предварително уведомление до Европейската комисия. Ако дадена държава разполага с централен регистър на национално равнище за де минимис, се прилага по-висок таван от 25 000 евро.
Срокът на действие на Регламента изтича на 31 декември 2027 година. Беше планирано да бъде преразгледан преди изтичането на срока му на действие.
Понастоящем Комисията търси обратна информация. Проектът включват следните промени:
Увеличаване на максималния таван de minimis на предприятие за три години от 25 на 37 000 евро, за да бъде отчетена инфлацията.
Корекцията на националните лимити се изчислява въз основа на стойността на селскостопанската продукция. Определен е референтен период 2012—2017 година. Предлага се да бъде удължен на 2012—2023 г., като по този начин се увеличава националният лимит за всички държави членки.
Максималният размер на помощта ще се изчислява за период от три години вместо три бюджетни години в съответствие с общите правила de minimis, които не се отнасят само до сектора.
Въвежда се задължителен централен регистър на национално или европейско равнище. С преразглеждането ще бъде удължен и срокът на действие на регламента до 2032 година.

Виктор Павлов