събота, февруари 24, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

ЕК регистрира инициатива на активисти за забрана клането на коне

ЕК прие инициатива на гражданскаактивисти, пледиращи за налагане на забрана на клането на коне, съобщава Ag-Press.eu. Те искат забраната да обхване още отглеждането им за износ на кожи, месо или за производство на лекарствени средства. Те също така призовават за забрана на транспортирането на коне на дълги разстояния в цяла Европа за клане и за защита на конете от извършване на излишна работа или тежки тренировки.

Решението за регистрация е от правно естество и не предрешава окончателните правни и политически заключения на Комисията относно тази инициатива и действията, които възнамерява да предприеме, ако има такива, в случай че инициативата получи необходимата подкрепа.

Тъй като Европейската гражданска инициатива отговаря на формалните условия, ЕК счита, че е правно допустима, като на този етап не е анализирала същността на предложението, се казва още в информацията. Съгласно правилата ако в продължение на една година инициативата събере над 1 млн. подписи от граждани от седем страни членки, ще се наложи ЕК да реагира и предприеме действия по нея като обяви мотивирано своето решение.