четвъртък, април 18, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
Без категория

Фил Хоган се опитва да убеди аграрните министри в концепцията си за зелената архитектура на ОСП

Страните членки искат по-голяма конкретика по отношение на опростяването на ОСП

3.52ХилядиЧетения
NivaBG.com

Комисарят по земеделие за сега безуспешно се опитва да убеди аграрните министри на страните от ЕС в своята концепция за една зелена архитектура на новата ОСП, пише topagrar.com.  Причината за това е, че голяма част от тях не намират за достатъчни, направените предложения за опростяване и намаляване на бюрократичната тежест в  новата обща  селскостопанска политика след  2020 година . Част от страните членки определят новия модел на ОСП, който Брюксел иска да прокара, като комплексен, и настояват за въвеждане на подходящите  инструменти за да могат да се удовлетворят новите изисквания по отношение на климата и опазването на околната среда. Това стана ясно след проведения в началото на седмицата съвет на министрите на земеделието в Брюксел.

„Новата зелена архитектура на ОСП с екологична схема в първи стълб на финансиране и въвеждане на мерки за агроекология във втори в никакъв случай няма да доведе до намаляване на разточителството на средства в сектора на земеделието и за администрацията”, счита австрийският министър на земеделието  и председател на съвета  Елизабет Кьостингер.

Според словашкия министър на земеделието чрез новата схема на ОСП се отлага поемането на отговорност от страна на ЕК,  а  новата по-голяма гъвкавост на политиката не остава ясно дефинирана. Въпросът  за контрола и наказанията по отношение на предлаганите национални стратегии също  не е достатъчно изяснен. Важно е според него тези стратегии да не водят до постоянни промени, и всяка страна членка сама да решава, как да използва средствата за субсидии.

Балтийските и източноевропейските страни от своя страна искат запазване на европейските субсидии в пълния им размер. Освен това Естония настоява за още по-голямо опростяване и гъвкавост, а таваните на плащанията, които трябва да бъдат съобразени със социалноикономическите условия. Те са обезпокоени особено за планираното намаляване на средствата за селските региони във втори стълб на финансиране. В същото време Естония пледира за запазване на европейските средства за селските региони в същия размер и след 2020 година, както и за уеднаквяване размера на директните плащания в различните страни членки. Румъния се противопоставя на въвеждането на задължителни екоправила. „Един силен бюджет с досегашния размер и запазване на директните плащания не е задължително за нас”, каза румънският министър на земеделието Петре Данеа. Земеделският производител  според него трябва да е в центъра на планираните реформи на ОСП, а новите правила и отговорности не трябва да се въвеждат в ущърб на фермерите. Освен това е необходимо дефиниране на понятия като „млади фермери” и за земеделие, което допринася за сигурни доходи на фермерите. Румъния ще  поеме председателството на ЕС за шест месеца от началото на 2019 година.

Франция по същество подкрепя предлагания модел на ОСП, но иска Брюксел да обяви конкретни мерки за опростяване на политиката в сектора. „Те не трябва да носят със себе си никакви недостатъци както за гражданите, така и за земеделските производители и администрацията, като в същото време не се ограничи броят на избираемите елементи в ОСП”, се казва във френската позиция. Според Париж качеството на храните и прозрачността по отношение на техния произход трябва да останат основен приоритет в общата  селскостопанска политика след 2020 година.

NivaBG.com