петък, юни 5, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Френски фермер прилага богати на протеини фуражи с цел повишаване качеството на свинското месо

Този проект ще позволи да се вземат по-точни решения по отношение скоростта на растеж на животните

Френският биоживотновъд Карл Шеард (Carl Sheard) допринася за повишаване качеството на свинското месо, използвайки за храна богати на протеин фуражи, пишеEIP AGRI.. Експериментира със система за отглеждане на открито, използвайки различни комбинации от фуражни култури. Пазарът на органична храна показва стабилен растеж в повечето части на Европа. Основна цел на биологичното земеделие е затварянето на хранителните цикли, но е трудно постижимо. Тематичната мрежа Хоризонт 2020 Ok-Net Ecofeed работи за увеличаване на използването на местни фуражи за органични свине и домашни птици. Като част от този проект се създават опити в стопанства в цяла Европа за оценка на иновативните практики.

Внедряването на тази практика започна през есента на миналата година в неговата ферма в Западна Франция в която отглежда 45 свине.

Първата фаза на изпитанието се състоеше от поставяне на подходящи огради, организиране на пашуването на животните , запознаване на прасетата с парцелите за фураж и наблюдение и анализ на тяхното поведение. Използвайки постоянни и електрически огради, фермерът изгради специални затворени пътеки, за да улесни придвижването на животните, като даде възможност на прасетата да се хранят с повече фуражи. Използваните от него фуражи бяха микс от царевица, кайсии и тикввички.

Пасищната площ е съставена от 2 участъка от 0,5 ха, всеки от които разделен на 2 еднакви кошари за оптимизиране на приема на фураж. За период от 6 седмици Карл отбелязва, че „свинете се оказаха изключително независими в установяването на собствена паша. Фермерът отбелязва, че малка подгрупа от 3 до 5 прасета възприе различно поведение, следвайки собствената си рутина,.

След шест седмици паша почвата не е била засегната и растителността е била добре консумирана. „Партидата прасета беше много разнородна и темпът на растеж беше много по-нисък от обичайното“, обяснява Флорънс Моупертуис, експерт по биологично отглеждане на свинете в Камарата на земеделието на Pays de la Loire. „За това има две основни обяснения: ограниченото хранене се компенсира само частично от фураж, а топлинната вълна, последвана от много влажна есен, нарушава растежа на културите и свинете. “.

Антоан Ройнсар, експерт по органично отглеждане на свине заключава: „Открихме, че първата фаза от изпитанието е много надеждна. Изглежда важно да се адаптира ограничението на храненето според качеството на фуража (анализите могат да помогнат за вземане на решения), сезона и скоростта на растеж на прасетата, по-специално на най-малките. “ Втората фаза на изпитанието, през пролетта на 2020 г., ще бъде съсредоточена около темповете на растеж с редовно претегляне и анализ на фуражите и качеството на месото. асоциации.

NivaBG.com