събота, юли 11, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Промени в Закона за Селскостопанска академия разчупват централизирания модел на управление
НОВИНИ

Инсталация за пречистване на слънчогледово масло и машина за механизирана обработка на розови насаждения показват от ССА в Пловдив

Промени в Закона за Селскостопанска академия разчупват централизирания модел на управление

Институтите на академията ще представят 16 научни иновации

Инсталация за пречистване на слънчогледово масло и многофункционална машина за обработка на розови насаждения, ще са сред иновациите, които от ССА ще покажат на започващото следващата седмица специализирано изложение АГРА 2020 в Пловдив, съобщиха от институцията, която е основен съорганизатор на форума. Освен това посетителите ще бъдат запознати и с нова интегрирана система за определяне състоянието на посевите, която дава възможност за събиране и предваритлна обработка на данните, генериране на картографски продукти и възможност за съхранение и обработка на събраните данни на специален сървър.

Общо 10 института на Селскостопанска академия ще представят през тази година 16 научни разработки в конкурса за иновации. Това са преди всичко конкурентоспособни сортове и технологии за растениевъдството, сред които доминират нови сортове и хибриди за зърнопроизводство, лозарство и зеленчукопроизводство. Следват ги впечатляваща гама от нови продукти и технологии за хранителната индустрия и машини и инвентар за растениевъдството.

Новите сортове на ССА, които ще очакват признание и награди в Конкурса за иновации на АГРА 2020, са:

  • сорт бяло главесто зеле Билян на Институт по зеленчукови култури „Марица”, съчетаващ висок продуктивен потенциал, жизненост, добри морфологични, химични и вкусови качества, много добра устойчивост към разпукване и толерантност към болести и неприятели;
  • обикновена пшеница САШЕЦ – съвместна разработка на колектив от учени на Институт за растителни и генетични ресурси – Садово и Институт по полски култури – Чирпан, която е с много добри хлебопекарни качества, съчетани с висок добив, показан в изпитването на ИАСАС;
  • нов винен сорт лоза „Мискет викинг” на Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе, подходящ за екологично лозарство и винарство;
  • нов сорт пролетен ечемик Венера на Институт по земеделие – Карнобат, който е с висока продуктивност и хранителна стойност на зърното в съчетание с много висока устойчивост на болести и сухоустойчивост;
  • нов сорт тритикале Дони-52 на Добруджански земеделски институт гр. Генерал Тошево, който има много добра устойчивост към брашнеста мана, кафява, жълта и черна ръжда, фузариум, септория и е с продуктивен потенциал: 8-9 t/ha;
  • зимен многореден ечемик сорт Фанагория на Добруджански земеделски институт гр. Генерал Тошево.

 

Тази година претенденти за награди са новият хибрид слънчоглед Енигма CLP на Добруджански земеделски институт гр. Генерал Тошево и хибридите царевица: Кнежа 320, Кнежа 564, Кнежа 565 и Кнежа 648 на Институт по царевицата – Кнежа.