неделя, май 26, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро Новини

InvestEU ще подкрепи инвестиционен фонд с 40 млн. евро за повишаване устойчивостта на хранителната индустрия

Фондът има за цел да подобри устойчивото производство и потребление на храни

 

Европейският земеделски фонд за преход е заделил 40 млн. евро за повишаване на устойчивостта в хранителната индустрия, информира AG-press.eu. Тази инвестиция е подкрепена от InvestEU. Портфолиото ще се управлява от базираната в Швейцария INOKS Capital.

Европейският земеделски фонд за преход финансира малки предприятия и предприятия със средна капитализация в земеделския и хранителния сектор, особено в Източна Европа. Финансирането от ЕИФ — предоставено по програмата InvestEU — ще подкрепи Европейския фонд за преход в земеделието, който подкрепя малки и средни предприятия (МСП) и малки предприятия със средна капитализация в селскостопанския и хранителния сектор.

Инвестиционният фонд, управляван от базираната в Швейцария INOKS Capital, има целеви размер между 150 милиона и 300 милиона евро и планира да проведе първото затваряне за професионални инвеститори през 2024 г.

Фондът има за цел да подобри устойчивото производство и потребление, особено в източните и южните страни на ЕС, сред които България, Хърватия, Чехия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Испания. Компаниите бенефициери ще се насочат към тези цели по цялата верига на стойността на селскостопанските храни — от доставката на суровини, производството и логистиката до преработката, дистрибуцията и повторната употреба на отпадъците.

Ангажиментът на ЕИФ е подкрепен от програмата InvestEU, която мобилизира инвестиции за приоритети на политиката на ЕС като зелен преход и подкрепа за малки и средни предприятия. Програмата има за цел да задейства общо над 372 милиарда евро допълнителни инвестиции между 2021 г. и 2027 г.

Фондът ще предлага основно първостепенен дълг, осигуряващ краткосрочни, средносрочни и дългосрочни инвестиции, обезпечени с реални активи.