петък, юни 2, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защита

Съхранете потенциала за добив на културните растения с КУАНТИС!

Куантис от Синджента

В световен план щетите по културните растения причинени от абиотичен стрес вече надвишават тези, причинени от вредителите и производителите напълно разбират проблема.

Абиотичният стрес породен от околната среда възпрепядства културните растението да реализират пълния си потенциал за добив.

Най-честите повреди са причинени от:

  • Високи температури
  • Ниски температури
  • Засушаване
  • Градушки

Загубите причинени от абиотични фактори могат да достигнат до 50%, в някои случаи дори повече. Тук идват на помощ продукти наречени биостимуланти, чрез приложението на които растенията успяват да съхранят потенциала си за добив.

Условията в началото на 2023 година са изпълнени с предизвикателства причинение от абиотични фактори:  честото редуване на високи с ниски температури, големите температурни амплитуди, изключително агресивната слана в някои райони на страната несъмнено ще повлияят на развитието на житните култури или по конкретно на възможността за постигане на своя максимален добивен потенциал.

Биостимулантите са продукти, които се прилагат за по-лесно преодоляване на стресовите условия причинени от абиотични фактори включително суша, високи и ниски температури, градушки. Благодарение на тези продукти, културните растения преминават периодите със средни и високи нива на стрес съхранявайки потенциала си за добив.

КУАНТИС е решението от Синджента в тези случаи!

Но какво представлява Куантис?

v Куантис е БИОСТИМУЛАНТ, който увеличава производителността на растенията, като минимизира загубата на добив, причинена от абиотични стресове.

КУАНТИС е продукт от естествен произход, страничен продукт на ферментация на захарна тръстика и меласа, обогатен с хранителни вещества.

КУАНТИС съдържа основно Общ азот, Органичен азот, Калиев оксид, Калций и аминокиселини.

КУАНТИС може да се прилага при житни, рапица, царевица и слънчоглед еднократно или двукратно в доза 200 мл/дка

КУАНТИС приложен в периода преди настъпването на абиотичен стрес може да спомогне за минимизиране неблагоприятните ефекти върху културата и добива!

ПРЕБОРИ СТРЕСА! СЪХРАНИ ПОТЕНЦИАЛА ЗА ДОБИВ ОТ ПОЛЕТАТА СИ!

За повече информация вижте видеото: https://www.youtube.com/watch?v=Cb_AiFlPygA