събота, юни 3, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
Без категорияНОВИНИ

Над 17 хил. лева задължения са натрупали производители на плодове от Сливенско към складовата база

От тържището отрекоха да са отказали достъп до наетите от"Българска праскова" помещения

Във връзка с перманентните проблеми пред производителите на плодове от региона на Сливен за невъзможността да съхраняват своята продукция , за който ни алармираха в края на миналата година, потърсихме и другата страна а именно „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД Сливен, в което акционери са  са Министерство на икономиката с 94,36 % акционерен капитал и Община Сливен с 5,35 %.

На обвиненията, отправени от производители от сдруженията „Българска праскова“ и Energy Green , изпълнителният директор Христина Митева отговори. „Не е истина, че на производителите на плодове им се отказва достъп до наетите от тях помещения. Истината е, че те си имат договор за наем, но не си плащат.“

След като за времето от юпи 2/11 до юли 2019 година те са ползвали помещения от тържището по преференциални цени, от 1 август 2019 между двете страни е сключен нов договор, по който неплатени до края на годината   от страна на наемателя са 17 799 лева, стана ясно от думите и. Съгласно този договор от „Българска праскова“ са наели:

– 756 не. м. хале на цена 3,50 лева на кв. м;

– 18 кв.м офис площи с оборудването на цена 8,01 лева на кв. м;

– 120 кв. м хладилни помещения на цена 11,50лева на кв.м ;

„Ние сме лицензирани по закона за стоковите борси и тържищата, и като дружество освен че подпомагаме земеделските производтели, следваме и нашия търговски унтерес, защото основните ни приходи се формират от наемите. Вярно е, че в един момент производителите на плодове от „Бьлгарска праскова“ са имали някакви затруднения, като им е оказана подкрепа, но в момента са стабилни, имат и пазари, и това им позволява да си плащат реално определения наем.  Ако те водят разговори с някой за нещо различно от така определения наем е тяхна работа. Ние изпълняваме, това което ни казват от принципала  т.е. икономическото министерство“, разясни ситуацията Митева.

Според нея складовите и хладилни помещения на “ Пазар за плодове, зеленчуци и цветя* АД Сливен е голям, и капацитетът е запълнен на 100%.

Наемната цена​ на активите, собственост на дружеството, е формирана след направена оценка от независим оценител и всяка година подлежи на корекция съобразно процента на инфлация – условие, записано в договорите на всеки един наемател.​ ​ ​ ​

Цените на отдаваните площи са обявени в поставените на видно място правилници за организацията и дейността на тържището.

„Пазар за плодове и зеленчуци”АД разполага със следните обекти:

Обекти Цена за 1 м2

без ДДС

Тържище – търговски клетки:
Вътрешни клетки без достъп отвън и без рампи:

​ 24 бр. х 36 м2; 2 бр. х​ 72 м2

5,60
Клетки с достъп отвън без рампа : 2 бр. х 144м2; 5 бр. х 72м2, 1 бр. х 36м2 5,72
Клетки с достъп отвън и с рампа: 4 бр.х 144м2; 2 бр.х72 м2 5,85
Заведение за хранене – 42,30 м2 8,75
Сграда с климатизирани помещения:
Климатизирано помещение с рампа: 2 х 1080 м2 3,45
Климатизирано помещение с рампа и стелажи: 1 х 1800 м2 4,34
Покрита доставка – навес: 1440 м2 3,05
Хладилни камери: 2 бр. х 120 м2 бр. х 200 м2 11,50
Магазин –​ 202 м2 7,30
Офиси 7,30
Офиси с предоставено обзавеждане 8,02

Христина Митева отрече и твърденията на земеделските производители, за това, че помещенията на тържището са плъзнали мишки вследствие на съхранявания там слънчоглед , защото санитарен контрол л в тях се извършва от лицензирана компания. Освен това съгласно правилника за дейността на тържището, в него освен плодове и зеленчуци в сурово и преработено състояние и варива, могат да се съхраняват и ядки и маслодайни семена.

„Ръководството на „Пазар за плодове и зеленчуци”АД не е против подпомагането на земеделските производители, но смята, че достатъчно дълго – вече 8 (осем) години (считано от 01.07.2011 год. до 31.07.2019 год.) сдружение „Българска праскова” ООД използва целогодишно на преференциални наемни цени базата на дружеството, се казва в позицията на дружеството.

 

Що се отнася до принципал на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ ООД Сливен, от икономическото ведомство отговориха, че дружеството е преминало под тяхно разпореждане на 5 април 2018 г., и към момента нямат информация за интерес от закупуването му от частен инвеститор.

Оттам потвърдиха че като дружество „регистрирано като стоково тържище и пазар на производителите, съгласно Закона за стоковите борси и тържища (ЗСПТ), и отдава под наем оборудване, търговски площи и съоръжения на производители, търговци и посредници, като спазва редица правила определени в закона.“

Дружеството работи на пазарен принцип и наемните цени са определени в одобрения Правилник и се базират на оценка от независим оценител.