вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИОвощарство

ЕК призна „Българско розово масло“ за Защитено географско указание

Със ЗГУ „Българско розово масло” страната ни има вече 5 продукта

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Европейската комисия официално потвърди, че „Българско розово масло” ще бъде вписано като Защитено географско указание (ЗГУ) в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания.

В най-скоро време се очаква и публикацията в Официалния вестник на ЕС на регламента за вписване на географското означение, като той ще влезе в сила 20 дни след датата на публикуването му.

Заявлението за регистрация беше подадено от едноименното сдружение „Българско розово масло”. Членовете на сдружението ще имат право да произвеждат етеричното масло, като спазват одобрената спецификация и обозначават продукта със символа на ЕС за ЗГУ, както и да използват означението „Защитено географско указание”.

Защитеното географско указание „Българско розово масло” се получава чрез водно–парна дестилация на цветовете на маслодайна роза (Rosa damascena Mill). Негови специфични отличителни черти са богата ароматична характеристика, по-светъл жълто-зелен цвят, много добри фиксативни качества, висока трайност на аромата, балансирано съдържание на летливи компоненти и въглеводороди. Химичните показатели, присъщи за ЗГУ „Българско розово масло”, се дължат на условията в географския му район – Розовата долина и го отличават от розови масла, произвеждани в други региони на света. Технологията за производство изисква незабавната преработка на прясно набрания розов цвят при денонощен режим на работа, с оглед максимално извличане на ценните съставки. Поради това и дестилериите са разположени в непосредствена близост до розовите полета.

С оглед изтъкване на връзката на продукта с географския район, България е подчертала значението на природните и климатичните фактори в производствения регион, където традиционно се отглежда маслодайната роза, които й осигуряват оптимални условия за цъфтеж в периода на бране. Историческите и човешките фактори, които влияят на производството на продукта в неговата над 300-годишна история като специфичните умения на местното население за отглеждане на розовите насаждения, при беритбата на розите, както и при дестилацията, също са отличени.

Освен причинно-следствената връзка между географския район и специфичните качества на продукта, от особено важно значение е и тази с неговата репутация, като производството на ЗГУ „Българско розово масло” започва още през XVII в. и то бързо добива и поддържа световна популярност. При различни участия на световни изложения и панаири, още от 80-те години на XIX в., българските розотърговски къщи са награждавани с множество медали. Страната ни става основен доставчик на парфюмерийната промишленост в Европа, като до Втората световна война е покривала и 70-90% от световното потребление. Редица материали, исторически документи и референции, доказващи престижа на етеричното масло, както и употребата на това наименование, са цитирани в спецификацията на продукта*.

Със ЗГУ „Българско розово масло” страната ни има вече 5 продукта, вписани в европейските регистри.

Защитата на регистрираните наименования обхваща забрана на всякаква злоупотреба или имитация, превод или придружаване на защитеното наименование с изрази като „стил“, „тип“, „метод” и др., като всяка друга практика, която би могла да подведе потребителя относно истинския произход на продукта, също подлежи на санкции.

Основната цел на европейските схеми за качество е да се даде възможност на земеделските стопани да популяризират своите продукти и храни с висока репутация и утвърдени традиции в производството и предлагането на пазара.

С прилагането на своите инструменти и правила за контрол тази политика гарантира, че земеделските стопани и производители могат да постигнат справедлива възвръщаемост, съответстваща на качеството на техните селскостопански продукти, а потребителите от своя страна могат да разчитат на обозначенията на етикетите, за да установят характеристиките на продуктите и тяхното производство.

Вашият коментар