събота, юли 20, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Определител на болести неприятели и плевелиПлевели по пшеницатаПлевели по рапицатаПшеницаРапицаСъвети

Див овес – Avena fatua

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Разпространение:

 

Дивият овес е натурализиран в районите с умерен климат в целия свят. Среща се край пътища и в обработваеми земи в зърнените култури при надморска височина между 2100-2730 м.

 

Описание:

 

Дивият овес е едногодишно растение. Стъблата са прави, кухи и достигат височина от 30 до 150 см. Листата са остри и плоски, имат дължина около 10 – 45 см и широчина 1.5 см. Дивият овес има  метлица с едри класчета, които висят по дългите му клонки. От класчетата на Avena fatua се подават по 2 или 3 черни осила с дължина около 3 см, които имат извита форма. Всеки осил излиза от средата на тръбната страна на долната плевица на всеки от двата или трите цвята на класчето. Оста на класчетата е начленена и всеки цвят е прикрепен за отделно нейно членче. Благодарение на това, след като плодовете узреят, всяко плодче опадва самостоятелно, обхванато здраво от плевицитеДивият овес е добра фуражна трева докато още не е изкласил. Започне ли да изкласява, става опасен за тревопасните животни, защото Погълнатите дълги осили се забождат по стените на храносмилателния им канал и могат да причинят сериозни увреждания.

 

Разпространението на Avena fatua става като замърсител на семена от зърнени култури, от хората, от селскостопански животни и чрез замърсен селскостопански инвентар.

 

Ползи и вреди

 

Дивият овес е вкусен и може да се използва за лечебни цели, но ползите от него са по-незначими в сравнение с отрицателни въздействия, които може да нанесе.  Avena fatua се счита за един от най – сериозните селскостопански плевели в света и борбата с него придобива все по – голямо значение при зърнените култури като ечемик и пшеница. Дивият овес напада и понижава качеството на полските култури, обикновено полета с пшеница или овес и се конкурира за ресурсите с посевите. Той причинява сухота на почвата и осигурява благоприятни условия за болести и вредители (например фрити муха, нематоди и цинизми).

 

Борба

 

Най-добрата форма на управление на инвазивните видове е превенцията. Поради широкото си разпространение Avena fatua превенцията в много случаи е невъзможна. Тогава най – добре е  борбата да започне, когато плевелите са малки, за да ги предпази от създаване на семена.

 

Добри агротехнически мерки за контролиране на A. Fatua е обработката на почвата и ротация на културите. Внимателното почистване на посевния материал може да намали нашествията на А. Fatua.

 

Зърнените култури като пшеница, овес, ечемик, трудно се разграничават от А. fatua до периода на цъфтежа. Следователно, дивият овес може да се отстрани само след цъфтежа. Семената на плевела могат да останат пасивни в почвата до 10 години и за това е важно да се премахнат растенията, преди те да са произвели семена.

 

Много селективни хербициди могат да бъдат ефективни самостоятелно, в смеси или последователности. Правилното време и прилагане на хербициди е от решаващо значение за максимален контрол.

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар