понеделник, юли 6, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
ЗърнопроизводствоЗърнопроизводствоНОВИНИРАСТЕНИЕВЪДСТВО

Перспективни сортове хлебна пшеница на фирма Агроном

Качества на сортовете хлебна пшеница Алекса

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Перспективни сортове хлебна пшеница на фирма Агроном

Проф. Д-р Николай Ценов, Тодор Губатов Агроном I Холдинг, Добрич 

Сорт Алекса:       

МОРФОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ: Сорт Алекса е белокаласа, безосилеста средно висока пшеница с червено зърно; Притежава висока продуктивност, отлични хлебопекарни качества и висока толерантност към стрес.

БИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ: Средно ран сорт, с висока продуктивна братимост, отлична студо и зимо устойчивост; той е високо устойчив на брашнеста мана и на видовете ръжда; Толерантен към суша.

КАЧЕСТВА НА ЗЪРНОТО: Новият сорт спада към групата на средните по сила пшеници с отлични хлебопекарни свойства и брашномелни качества.

ПРОДУКТИВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ: Алекса има потенциал за получаване на добиви от порядъка на 8.5-9.0 т/ха, като зърното напълно отговаря на изискванията за  мелничарска пшеница

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ: Посевна норма от 550 кс./м2 или 25 кг/дка.; Подходящ за отглеждане при интензивна технология. Най-добри резултати се получават при отглеждане според изисквания към технологията за отглеждане на фирмата.

 

Сорт Биляна:      

МОРФОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ: Сортът е белокласа, осилеста пшеница с червено зърно. Стъблото му е средно високо с висока устойчивост на полягане.

БИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ: Спада към групата на ранните сортове с висока студо- и зимоустойчивост. Класовете му са средно едри с дълги осили. Зърното му е яйцевидно и едро. Биляна е високо устойчив на брашнеста мана и видовете ръжда сорт. Толерантността му към почвено засушаване е висока.

КАЧЕСТВО НА ЗЪРНОТО: Притежава високи хлебопекарни качества. Спада към групата на средните с повишена сила пшеници.

ПРОДУКТИВНОСТ: Има потенциални възможности за получаване на добиви от 8.5-9.5 т/ха с високо качество на зърното, независимо от условията на отглеждане.

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ: Оптимална посевна норма – 550 к.с. /м2 или около 26-27 кг/дка. Може да се отглежда при интензивно азотно торене. Най-добри резултати се получават при отглеждане според изисквания към технологията за отглеждане му на фирмата.

 

 

Сорт Самуил:

МОРФОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ: Самуил е белокласа, осилеста пшеница с червено зърно Стъблото му е с височина (95-100 см), но е високо устойчиво на полягане. Високо пластичен сорт.

БИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ: Спада към групата на средно късните сортове с отлична зимоустойчивост. Класът му е средно едър и силно озърнен по цялата дължина. Самуил притежава полска устойчив към брашнеста мана, кафява и жълта ръжди.

КАЧЕСТВО НА ЗЪРНОТО: Формира зърно с добри физически качества и спада към групата на силните пшеници.

ПРОДУКТИВНОСТ: В производствени условия от него може да се получават добиви от порядъка на 8.0-8.5 т/ха с високо качество на зърното (ЧХС>60), независимо от предшественика, след който се отглежда.

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ: Оптимална посевна норма – 550 к.с. /м2 или около 25 кг/дка. Най-добри резултати се получават при спазване на изисквания към технологията на фирмата.

 

Сорт Тервел:

МОРФОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ: Сортът е белокласа,   осилеста пшеница с червено зърно. Стъблото му е средно високо  (90-95 см) и е много висока устойчивост на полягане. Толерантен към  почвено засушаване.

БИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ: Спада към групата на сортове с много висока студоустойчивост. Класовете му са средно едри с дължина 9-10 см, с осили. Зърното е едро 45-49 гр. Устойчив на брашнеста мана и видовете ръжди. 

КАЧЕСТВО НА ЗЪРНОТО: Притежава високи брашномелни свойства и хлебопекарни качества. Спада към групата на силните пшеници –група А.

ПРОДУКТИВНОСТ: Реалните му възможности са за добиви над 8.5 т/ха с високо качество на зърното.

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ: Оптимална посевна норма – 550 к.с./м2 или около 25-26 кг/дка. Най-добри резултати се получават при спазване на изисквания към технологията на фирмата.

Сорт Алекса

Alexa Alexa(Grains)

 

Сорт Биляна

Bilyana Bilyana(Grains)

 

Сорт Самуил

Samuil(Grains) Samuil

 

Сорт Тервел

Tervel Tervel(Grains)

NivaBG.com

Вашият коментар