понеделник, юни 24, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ЗърнопроизводствоЗърнопроизводствоНОВИНИРАСТЕНИЕВЪДСТВО

Перспективни сортове хлебна пшеница на фирма Агроном

Качества на сортовете хлебна пшеница Алекса

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Перспективни сортове хлебна пшеница на фирма Агроном

Проф. Д-р Николай Ценов, Тодор Губатов Агроном I Холдинг, Добрич 

Сорт Алекса:       

МОРФОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ: Сорт Алекса е белокаласа, безосилеста средно висока пшеница с червено зърно; Притежава висока продуктивност, отлични хлебопекарни качества и висока толерантност към стрес.

БИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ: Средно ран сорт, с висока продуктивна братимост, отлична студо и зимо устойчивост; той е високо устойчив на брашнеста мана и на видовете ръжда; Толерантен към суша.

КАЧЕСТВА НА ЗЪРНОТО: Новият сорт спада към групата на средните по сила пшеници с отлични хлебопекарни свойства и брашномелни качества.

ПРОДУКТИВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ: Алекса има потенциал за получаване на добиви от порядъка на 8.5-9.0 т/ха, като зърното напълно отговаря на изискванията за  мелничарска пшеница

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ: Посевна норма от 550 кс./м2 или 25 кг/дка.; Подходящ за отглеждане при интензивна технология. Най-добри резултати се получават при отглеждане според изисквания към технологията за отглеждане на фирмата.

 

Сорт Биляна:      

МОРФОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ: Сортът е белокласа, осилеста пшеница с червено зърно. Стъблото му е средно високо с висока устойчивост на полягане.

БИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ: Спада към групата на ранните сортове с висока студо- и зимоустойчивост. Класовете му са средно едри с дълги осили. Зърното му е яйцевидно и едро. Биляна е високо устойчив на брашнеста мана и видовете ръжда сорт. Толерантността му към почвено засушаване е висока.

КАЧЕСТВО НА ЗЪРНОТО: Притежава високи хлебопекарни качества. Спада към групата на средните с повишена сила пшеници.

ПРОДУКТИВНОСТ: Има потенциални възможности за получаване на добиви от 8.5-9.5 т/ха с високо качество на зърното, независимо от условията на отглеждане.

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ: Оптимална посевна норма – 550 к.с. /м2 или около 26-27 кг/дка. Може да се отглежда при интензивно азотно торене. Най-добри резултати се получават при отглеждане според изисквания към технологията за отглеждане му на фирмата.

 

 

Сорт Самуил:

МОРФОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ: Самуил е белокласа, осилеста пшеница с червено зърно Стъблото му е с височина (95-100 см), но е високо устойчиво на полягане. Високо пластичен сорт.

БИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ: Спада към групата на средно късните сортове с отлична зимоустойчивост. Класът му е средно едър и силно озърнен по цялата дължина. Самуил притежава полска устойчив към брашнеста мана, кафява и жълта ръжди.

КАЧЕСТВО НА ЗЪРНОТО: Формира зърно с добри физически качества и спада към групата на силните пшеници.

ПРОДУКТИВНОСТ: В производствени условия от него може да се получават добиви от порядъка на 8.0-8.5 т/ха с високо качество на зърното (ЧХС>60), независимо от предшественика, след който се отглежда.

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ: Оптимална посевна норма – 550 к.с. /м2 или около 25 кг/дка. Най-добри резултати се получават при спазване на изисквания към технологията на фирмата.

 

Сорт Тервел:

МОРФОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ: Сортът е белокласа,   осилеста пшеница с червено зърно. Стъблото му е средно високо  (90-95 см) и е много висока устойчивост на полягане. Толерантен към  почвено засушаване.

БИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ: Спада към групата на сортове с много висока студоустойчивост. Класовете му са средно едри с дължина 9-10 см, с осили. Зърното е едро 45-49 гр. Устойчив на брашнеста мана и видовете ръжди. 

КАЧЕСТВО НА ЗЪРНОТО: Притежава високи брашномелни свойства и хлебопекарни качества. Спада към групата на силните пшеници –група А.

ПРОДУКТИВНОСТ: Реалните му възможности са за добиви над 8.5 т/ха с високо качество на зърното.

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ: Оптимална посевна норма – 550 к.с./м2 или около 25-26 кг/дка. Най-добри резултати се получават при спазване на изисквания към технологията на фирмата.

Сорт Алекса

Alexa Alexa(Grains)

 

Сорт Биляна

Bilyana Bilyana(Grains)

 

Сорт Самуил

Samuil(Grains) Samuil

 

Сорт Тервел

Tervel Tervel(Grains)

Вашият коментар