петък, май 14, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

ОЛАФ иска възстановяването на 371 млн. евро в бюджета на ЕС

Разследващите органи разкрили схеми за прикриване на фалшиви бизнеси и злоупотреба със средства за реклама на селскостопанска продукция

Общият размер на субсидията е в размер на 586 697.18 лв. Тя бе изплатена на 78 бенефициента с проекти по Мярка 214 „Агроекологични плащания” (АЕП)Общият размер на субсидията е в размер на 586 697.18 лв. Тя бе изплатена на 78 бенефициента с проекти по Мярка 214 „Агроекологични плащания” (АЕП)

Европейската служба за борба с измамите е препоръчала на страните  членки възстановяване на неправомерно изразходвани средства в размер от 371 млн. евро, се казва в съобщение на службата. От изнесените данни  за дейността и става ясно, че през 2018 година са били приключени 167 разследвания за злоупотреби с европейски средства, като са издадени 256 препоръки за възстановяване на суми в бюджета. След 1259 извършени анализа, са открити нови 219 случая на злоупотреби. Сред тенденциите за заобикалян на разпоредбите и злоупотреба с финансови средства, които  експертите на ОЛАФ отбелязват в доклада си, са: създаване на фалшиви компании и и прикриване на фалшиви бизнеси, с цел отклоняване на средства от бюджета на ЕС, измами с промотирането на селскостопански продукти, като парите се изпират през трети страни, укриване на мита чрез транснационални престъпни схеми.

В информацията се казва още че ЕК е приела  предложение за изменение на правната основа на OLAF. Комисията предложи да засили допустимостта на доказателствата на OLAF в националните съдилища, да предостави на ОЛАФ  достъп до банкови сметки, да улесни проверките на място и да предостави на службата  необходимите инструменти за изпълнение на мандата му в областта на ДДС. Изменението има за цел да гарантира, че ОЛАФ  може да работи ефективно заедно с новата Европейска прокуратура, допълвайки работата  и в полза на европейските граждани.