петък, юни 24, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Осигуряването на стабилни доставки на храни трябва да е основната цел на ОСП според 50% от европейците

За половината от населението на ЕС основната цел на Общата селскостопанска политика трябва да бъде осигуряването на стабилни доставки на храни, информира AG-Press.eu , позовавайки се на данни от проучване на Евробарометър. Спрямо 2020 година делът на европейците споделящи тази позиция се е увеличил с 6 процента, като в шест от 22-те страни членки увеличението на дела на хората споделящи това мнение е с над 10%. Освен това повече от половината от респондентите (55%, +6 процентни пункта) добавят, че ОСП също трябва да допринесе за осигуряване на разумни цени на храните за потребителите. От 2020 г. насам тази гледна точка се наложи в 20 страни от ЕС и беше най-честият отговор в Гърция (76%), Кипър (75%), България (62%), Унгария (61%), Чехия (58%), Латвия (57%) и Полша (52%). 76% от европейците отговарят положително на въпроса, дали ОСП допринася за изпълнение на тези цели.

Според 2/3 от участвалите в проучването земеделските производители могат да допринесат още за опазването на климата и околната среда като променят своя начин на работа дори това да означава намаляване на конкурентноспособността на европейското земеделие в световен мащаб. Проучването е проведено в 27-те държави-членки на ЕС между 21 февруари и 21 март 2022 г. Обхванатите теми включват и международната търговия със селскостопански продукти , етикети за качество, специални хранителни нужди и училищната схема на ЕС.