събота, април 20, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

От 25 март отваря прием по схемата за застраховане на селскостопанска продукция

Държавен фонд ”Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) кани всички застрахователни компании да сключат Споразумение с Фонда, относно прилагане на схемата за държавна помощ „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция” през 2024 г.
Образец на споразумението може да бъде намерен на сайта на ДФЗ.
ДФЗ информира земеделските стопани, че от 25 март 2024 г. могат да кандидатстват по схемата за застраховане на селскостопанска продукция. Приемът на заявления ще продължи до 31 юли 2024 г. Финансовият ресурс по помощта за 2024 г. е 3 млн. лв.
Средствата се предоставят под формата на заплащане на част от разходите за застрахователни премии по сключени застрахователни полици за застраховане на селскостопанска им продукция за съответния сезон. Не се покриват предварително извършени разходи за застрахователни премии преди подаване на заявление и издаване на удостоверение от ДФЗ.
Максималният размер на подкрепа, която може да получи един фермер, който отглежда овощни, зеленчукови, етерично-маслени култури и медицински култури, тютюн е до 70% от стойността на застрахователната премия. Стопаните, които застраховат зърнени култури (пшеница, ечемик и царевица) и маслодайни (слънчоглед и рапица), могат да получат до 50% от стойността на застрахователната премия.
Указанията за предоставяне на помощта са публикувани на сайта на ДФЗ.

Виктор Павлов