събота, април 20, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Какво се случва с промените в ДЗЕС 6, 7 и 8?

През първата година на новия програмен период изпълнението на стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) са сред основните предизвикателства за земеделските стопани не само в България, но и в цяла Европа. Мнозинството от земеделската общност изразява мнение, че тези стандарти са трудно осъществими на практика. Вече се правят първите изменения на европейско ниво, по отношение на изпълнението на стандартите ДЗЕС 6, 7 и 8.
“От 2023 г. тези стандарти станаха задължително базово условие за подпомагане за всички стопанства, което беше новост за фермерите. Особено затруднение това създаде на малките стопанства – тези, които са до 10 хектара и за нас е голям успех това, че Комисията прие възможността малките стопанства до 10 хектара да бъдат освободени от предварителната условност. Искрено се надяваме, че този регламент ще бъде приет максимално бързо, за да може да се приложи от 24-та година. Очакваме с приемането на Регламента да се възползваме от възможността малките стопанства до 10 хектара да не бъдат проверявани и да не бъдат санкционирани за неизпълнение на предварителните условия.” Това заяви Аделина Стоянова, директор на дирекция „Директни плащания“, МЗХ по време на Десетата национална среща на земеделските производители в България, организирана от АЗПБ.

Дерогация по ДЗЕС 8 – Минимален дял от обработваемата земя, предназначен за непроизводствени нужди и обекти и запазване на особеностите на ландшафта
Стандартите, които ни създават най-много проблеми са ДЗЕС 6, 7 и 8, като за стандарт 8 вече получихме дерогация.

Виктор Павлов