събота, април 20, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро експертите съветват

Подготовка за основно подхранване при рапица – част 1

През октомври, на повечето полета с есенници в страната започва подготовката на почвата за основното торене на културитe

През октомври, на повечето полета с есенници в страната започва подготовката на почвата за основното торене на културите. Особено важна за качественото влагане на гранулирани торове е добрата агротехническа обработка. Голямо предимство пред останалите технологии на обработка дава сравнително новата за България технология Strip-Till. При тази технология за браздова почвообработка и локално дълбочинно внасяне на торове, времето и разходите за обработка се намаляват в пъти. Технологията има и други предимства:

  • Запазване на влагата в дълбочина и на повърхността, което е много важно за развитието на културите, особено при райони с трудни агро-климатични характеристики
  • Подобрява се структурата на почвата и съдава по-добра проводимост
  • Намалява броя на плевелите
  • Торовите норми могат да бъдат редуцирани на база на почвени анализи и в зависимост от нуждите на културата

Благодарение на технологията Strip-til растенията получават всички хранителни вещества, които са изключително необходими в периода на активен растеж, точно когато се формира бъдещата реколта.

Използването на качествени и предпазени от блокажи торове както и тяхното правилно разпределение в дълбочина дават допълнителни предимства на технологията – земеделските производители получават значителни икономически и агрономически предимства.

Съчетанието на  всички тези предимства водят до по високи добиви при ниска себестойност.

Комбинирани иновационни технологии за увеличаване рентабилността

В началото на октомври, в с. Върбово общ. Харманли, на землището на фирма ЕТ Гален – Георги Севов, едновременно със сеитбата на рапица, беше извършено торене по технология на Тимак Агро. Сеитбата е на междуредово разстояние 50 см, дълбочина 1,5-2 см., при норма на сеитба 30 000 бр. на дка.

Тук също е използвана Strip-till технология, която е особено подходяща за сухи периоди, когато липсва влага в горните слоеве на почвата: обработката на почвата се извършва локално, на дълбочина 25 см и само под реда засети семена (фиг.1).

Растенията развиват мощна коренова система, която по-лесно прониква в долните, по-наситени с влага почвени слоеве. Това създава условия за по-добро влагоснабдяване на посева през целия вегетационен период на растенията и е гаранция за получаване на високи добиви, независимо от климатичните условия.

Стопаните на това поле мислят иновативно и затова са приложили TOP-PHOS® технологията на Тимак Агро, за да се стимулира бързият старт и оптималното вкореняване на културата. Като основно подхранване междуредово на 50 см, е внесена NPK формулацията Duofertil® Top 34, в доза 15 кг/дка, като гранулата попада на дълбочина 15-35 см. Изборът на тази балансирана формула (5-19-10), обогатена с микроелементи (сяра, цинк и бор), е с оглед подаване на изцяло защитен фосфор (патент TOP-PHOS®) и незабавно достъпни хранителни елементи. Допълнителният патент MPPA-DUO® гарантира мобилността на хранителните елементи и подпомага кореновата стимулация.

Едновременно, е внесен и 1,5 кг. микрогранулиран тор Greenstart PHYSIO+, със съдържание на сяра, магнезий и цинк. Тази NP формулация, в комбинация с патента PHYSIO+, стимулира първоначалното покълване и поникване, както и формирането на коренови власинки при растенията:

  • Разположението близо до семената гарантира незабавната наличност на елементите и безпрепятствена коренова абсорбция, опазвайки околната среда.
  • Ускорява покълването и увеличава хранителната площ на корена чрез мощно нарастване на кореновите власинки за бърз и успешен старт на културите.
  • Микрогранулата попада непосредствено до семената, което осигурява бърз старт на семената и дружно поникване – важна предпоставка за правилното гарниране на посева.

Стопаните на това поле, нееднократно са се убедили, че инвестирайки в технологията TOP-PHOS®, защитават направената инвестиция и гарантират усвояването на всички хранителни елементи от културата. Благодарение действието на NPK формулацията Duofertil® TOP 34 и  патента TOP-PHOS®, растенията имат потенциал да се развиват добре, за постигането на възможно най-добри добиви на фона на трудните агро-климатични условия в района.

Приложената технология е съобразена с конкретните агрономически проблематики в конкретния район и се базира на задълбочен почвен анализ, според който са определени точните дози и типове продукти.

В допълнение. комбинацията между всички агротехнически операции, които са извършени едновременно, оптимизира направените разходи и повишава многократно рентабилността.

 Повече информация, можете да намерите в рубриката „Добри практики“ на страницата на Тимак Агро: https://www.timacagrobg.com/best-practices/

Стремежът към отговорно земеделие, запазването на високите качествени и количествени резултати е основен приоритет на екипа на Тимак Агро. Затова, компанията предлага не просто продукти, а решения отговорни за почвеното плодородие и оптимизирането разходите на декар, така че да се извлече максималната ефективност за конкретния район и почвени-климатични условия.

За повече информация и конкретни препоръки, свържете се с представител на Тимак Агро България за вашия регион: www.timacagrobg.com