петък, юли 19, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро експертите съветват

Подготовка за основно подхранване при рапица – част 2

Бърз и мощен старт на културата, благодарение на Тимак технологият

В миналия брой на рубриката ви разказахме за приложението на иновативни технологии за обработка и торене на рапица на землището на фирма „ЕТ Гален“ в с. Върбово, общ. Харманли. Изтъкнахме предимствата на технологията за обработка на почвата Strip-Till, при която времето и разходите се намаляват в пъти. Благодарение на тази технология, растенията получават всички хранителни вещества, жизнено необходими в периода на активен растеж и подадени в точния момент и на правилна дълбочина.

Посочихме допълнителните предимства за земеделските производители от използването на качествени и предпазени от блокажи торове на Тимак Агро, както и тяхното правилно разпределение в дълбочина. Пример за премислена и адаптирана към конкретните почвено-климатични условия технология за подхранване, която въпреки неблагоприятните фактори помага да се извлече най-доброто за постигането на отлични добиви и качество на културите. Съчетанието на  всички тези технологии води до по-високи добиви при ниска себестойност.

Комбинирани иновационни технологии за увеличаване рентабилността

Стопаните на това поле, заедно с екипа на Тимак Агро приложиха комбинирани технологии за обработка и торене, за да използват и дори надскочат потенциала на агро-климатичните дадености на района – не много богата планинска почва, сухи периоди и др.
Припомняме накратко приложената технология за обработка и подхранване на рапицата:

  • Сеитба: в началото на октомври, на междуредово разстояние 50 см, дълбочина 1,5-2 см., при норма на сеитба 30 000 бр. на дка. Използваната Strip-till технология създава условия за по-добро влагоснабдяване на посева през целия вегетационен период на растенията и е гаранция за получаване на високи добиви, независимо от климатичните условия. Особено подходяща за сухи периоди – при липсва влага в горните слоеве на почвата, растенията развиват мощна коренова система, която по-лесно прониква в долните, по-наситени с влага почвени слоеве.
  • Основно торене по технология TOP-PHOS®на Тимак Агро за стимулиране на бърз старт и оптимално вкореняване на културата: едновременно със сеитбата е внесена NPK формулацията Duofertil® Top 34, в доза 15 кг/дка, на дълбочина 15-35 см. Изборът на тази балансирана формула (5-19-10), обогатена с микроелементи, е с оглед подаване на изцяло защитен фосфор (патент TOP-PHOS®) и незабавно достъпни хранителни елементи. Патентът MPPA-DUO® гарантира мобилността на хранителните елементи, тяхната защита от блокажи и подпомага образуването на добре развита коренова система на всички етапи от развитието на културата.
  • Допълнително, за стимулиране първоначалното покълване и поникванее внесен и 1,5 кг. микрогранулиран тор Greenstart PHYSIO+, със съдържание на сяра, магнезий и цинк. Тази NP формулация, в комбинация с патента PHYSIO+ подпомага формирането на коренови власинки при растенията. Микрогранулата попада непосредствено до семената, и осигурява бърз старт на семената и дружно поникване – важна предпоставка за правилното гарниране на посева,

Бърз и мощен старт на културата, благодарение на Тимак технологията

Инвестицията в технологията TOP-PHOS® отново се доказва на практика – благодарение действието на NPK формулацията Duofertil® TOP 34 и патента TOP-PHOS®, растенията се развиват добре на фона на трудните агро-климатични условия в района.

След първоначалната обработка и торене, проследихме по-нататъшното развитие на рапицата. На сн.1 и 2 ясно се вижда състоянието на културата в периода до 15 дни след сеитбата и подхранването по технологията на Тимак Агро – само 2 седмици по-късно се наблюдава равномерно и дружно поникване на посевите:

В периода до 25 дни след сеитбата и торенето се наблюдава видимо изравнен посев, нарастване на листната маса, както и много и добре развита коренова система, което е важна предпоставка за постигането на добри резултати.

Приложената технология е съобразена с конкретните агрономически проблематики в конкретния район и се базира на задълбочен почвен анализ, според който са определени точните дози и типове продукти.
 
Повече информация, можете да намерите в рубриката „Добри практики“ на страницата на Тимак Агро: https://www.timacagrobg.com/best-practices/

Стремежът към отговорно земеделие, запазването на високите качествени и количествени резултати е основен приоритет на екипа на Тимак Агро. Затова, компанията предлага не просто продукти, а решения отговорни за почвеното плодородие и оптимизирането разходите на декар, така че да се извлече максималната ефективност за конкретния район и почвени-климатични условия.

За повече информация и конкретни препоръки, свържете се с представител на Тимак Агро България за вашия регион: www.timacagrobg.com