сряда, април 24, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Британците отмениха директните плащания към фермерите

Предвижда се седемгодишен период на преход между новата и старата система

Три сценария за икономическите отношения между Великобритания и ЕС след BrexitТри сценария за икономическите отношения между Великобритания и ЕС след Brexit

Британският парламент одобри нов закон, който предвижда радикална промяна в субсидирането на фермерите след излизането на страната от ЕС, съобщава порталът arc2020.eu. За разлика от ОСП където се дава приоритет на фермерите с базисни плащания на площ, британските фермери ще получават в бъдеще плащания само при прилагане на екологични мерки, опазване на климата и биоразнообразието и др. . Предвижда се да има седемгодишен преходен период между старата и новата система на плащания. Целта нан новата система е да се засили ролята на агроекологията в земеделието, подкрепа на методи, като намаляване употребата на антибиотици и пестициди, и насърчаване на здравословното производство на плодове и зеленчуци. Предвиждат се също да се въведат регулации, които да гарантират въвеждането на лоялни търговски практикипо веригата на доставки на храни, какт и да се възстанови специалния борд за плащанията на селскостопанските работници с цел да се осигурят по-добри условия на труд и заплащане на земеделските работници. Все още не е ясно какъв ще е бюджетът за подпомагане на фермерите във Великобритания, като се очаква правителството да внесе повече яснота по този въпрос.