Зеленчукопроизводство

Помощта за оранжерийните производители идва след приемането на Бюджет 2022

Министерството работи за намиране на подходящите механизми за компенсиране на стопаните

През последните дни най-коментираната тема е затворените оранжерии в цялата страна. Стопаните се надяват на помощ от държавата, за да оцелеят. Днес стана ясно,че помощта за оранжерийните производители ще дойде с новия бюджет. Аграрното министерство е в постоянна комуникация с производителите на оранжерийна продукция, както и с финансовото министерство в търсене на решение за излизане от тежката ситуация, в която се намират земеделските стопани, които имат парниково производство, заради поскъпването на природния газ и другите енергоносители, съобщи министър Иванов по време на днешния парламентарен контрол на запитване от депутата Румен Христов.

С огромна тревожност отчитаме трудната ситуация, в която се намира сектор Оранжерийно производство в условията на пандемична обстановка при увеличени цени на природния газ и другите енергоносители. Поради невъзможността оранжерийните производители да покриват текущите си разходи за отопление и работна ръка, част от тях са принудени да се откажат от производство, каза министърът.

Площите в страната, заети с оранжерии са около 900 ха, от които около 300 ха са отопляеми. Основните енергийни източници са природен газ, ВЕИ, геотермална вода, пелети и други, като отопляемите на газ оранжерии са около 200 хектара. „При тази ситуация земеделските производители няма да успеят да произведат разсад и да закупят торове и препарати, а това би довело до липса на оранжерийни зеленчуци, родно производство, както и до традиционно наета работна ръка. Ситуацията пряко ще повлияе върху икономическата устойчивост на земеделските стопани. В аграрното министерство на 7 януари е постъпило писмо от Асоциацията на оранжерийните производители относно ситуацията в бранша и за решаване на проблема“, уточни Иванов.

Предстои да се изготви анализ и да се определи обхвата на необходимата подкрепа.Министерството работи за намиране на подходящите механизми за компенсиране на увеличените разходи за оранжерийните производители. Сред тях са помощта de minimis, която е най-бързия и ефективен начин, както и възможност за подкрепа чрез временна рамка за мярка за държавна помощ за временна подкрепа. Друга мярка, която може да бъде използвана в подкрепа на оранжерийните производители е помощ под формата на отстъпка от акциза на газьола. Допълнително оранжерийните производители може да се възползват от държавни помощи. В момента от земеделското министерство разработват различни варианти за подкрепа, които да бъдат предложени на Министерството на финансите.

 

 

Виктор Павлов