сряда, май 22, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Промени в закона за ветеринарномедицинската дейност въвеждат превантивно клане на животните

Мярката ще е насочена към стопанствата тип заден двор

2ХилядиЧетения
NivaBG.com

Аграрното ведомство публикува проект за промени в закона за ветеринарномедицинската дейност, които предвиждат възможност за превантивно клане на животните. Целта на промените е решаване на някои спешни въпроси, свързани с появата епизодично на болести като Африканска чума по свинете, чума по дребните преживни животни и птичи грип. Тази мярка е от особено важно значение за ограничаване на заразните болести с оглед усложнената епизоотична обстановка в страната и е насочена към обектите тип „заден двор“, които са непосредствено изложени на риск. Понастоящем е възможно да бъде предприето убиване на животни от такива обекти само след потвърждение на наличие на инфекция.

С новите разпоредби се предвижда изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните да може да определя със заповед извършването на превантивно клане на животни, като предпазна мярка в случай на опасност от възникване на заразна болест, за която има риск от бързо и масово разпространение и причиняване на значителни икономически загуби.

Тази мярка ще помогне да се предотврати появата на болестта, което ще доведе до ограничаване на нейното разпространение на част или на територията на цялата страна.

Предвижда се при неизпълнение на мярката в определеният в заповедта срок животните да бъдат принудително умъртвявани и унищожавани, като в този случай стопаните им не могат да получат обезщетение.

Планира се собствениците на превантивно закланите животни да бъдат обезщетявани, в случай че животните са идентифицирани, съгласно разпоредбите на закона и по отношение на тях са изпълнени мерките по Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите.

С цел недопускане на зараза в животновъдния обект, респективно – разпространяване на заразата от животновъдния обект, както и намаляване на риска от разпространение в останалите региони в държавата се предвижда да се уведомяват за изгубени животни ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект и кмета на населеното място. Другата предложена превантивна мярка, която ще ограничи рискът от разпространение на Африканска чума по свинете, е изключването на кръстоските на Източнобалканската свиня от режима на пасищно отглеждане на свине.

По отношение на собствениците на животновъдни обекти и техните задължения, отпада изискването ежегодно до 1 ноември да сключват договори с регистрирани ветеринарни лекари. Предмета на посочените договори е свързан с профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните и за изпълнение на мерките по Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите.

 

NivaBG.com