понеделник, юни 21, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Светлана Боянова: Европа иска от всички участници по агрохранителната верига да предприемат промяна за да се постигне по-голяма устойчивост

Цената на прехода към трансформация на агрохранителната верига ще се плати не само от европейските фондове, но и от потребителите

„Устойчивостта която е заложена в стратегията „От фермата до масата“ поне според идеята на ЕК означава така да се произвежда, че да бъдем една въглеродно неутрална икономика като цяло по отношение на климата, да имаме повече биопродукти, да се намали употребата на пестициди и антибиотици“, каза по време на проведения вчера форум EIT Food Awareness Day Светлана Боянова. Той беше организиран в партньорство между Съюза по хранителна промишленост и Института за агростратегии и иновации.

Целта според нея е да се постигне от една страна подобряване качеството на живота, а от друга пестене на ресурсите като почви и води, които или са намалели или са с влошено качество. За да се постигне една по-голяма устойчивост на агрохранителната верига са необходими промени на всички нива.

„Предизвикателството да „облечем“ стратегията за развитие на земеделието, която се подготвя със закони ще е за всички нас не само за администрацията, но по важно е преди подготовката да има един истински дебат за мястото на различните актьори. Стратегията звучи много добре, и всички искаме тя да стане реалност, но когато се стигне до разглеждането и стъпка по стъпка, излизат много трудности. Бизнесът както преработватели, така и земеделци, дори и да имат готовност да въведат някои от заложените устойчиви практики, това струва пари. Изпълнението на стратегията ще е предизвикателство освен от гледна точка на ветеринарната медицина, и от гледна точка на растителната защита“, каза още тя. Според нея не трябва да се пропуска и фактът, че тя ще е предизвикателство и за самите нас като потребители. „Идеята на комисията да промотиравсички тези действия, които целят да поощрят потребителите да купуват устойчива храна е много добра, но това означава ли че ние можем да си го позволим като потребители, които искаме такава храна? Въпросът е много комплексен и не може да се гледа само от гледната точка на земеделците, хранителновкусовата промишленост или на потребителите“, смята Боянова.

При нас според нея основният проблем е липсата на обединение между всички, като дори липсват различни становища между които да се избере най-правилното. „Ако не погледнем заедно на нещата, търсейки едно комплексно решение, няма да можем да приемем стратегията като нещо позитивно, което да ни даде повод да градим нещо хубаво. Не може да се чака комисията да ни предпише какво да правим и ние да си променим формално законите. За нас е важно да можем да се възползваме, така че да не усложним живота и на земеделците и на преработвателите “, добави още тя. Един от проблемите според нея е, че заради липсата на данни процесът на трансформация на агрохранителната верига у нас не е устойностен. Според нея цената на този преход, който се подготвя ще се поеме от всички, не само от фондовете, но и от потребителите.

„Бизнесът има нужда от иновации и наука. В момента те не усещат нуждата от подкрепа от страна на научната общност, като липсват достатъчно работещи решения, които да приложат на практика. Ако например се изключи пластмасата или употреба на продукти за растителна защита, какви ще са решенията и алтернативите?!“ Тук според нея е мястото на цифровите технологии с помощта на които да се съберат достатъчно данни, с чиято помощ да се предложат и намерят решения. Блокчейн технологиите, Big data и други могат да предложат решения и на индивидуално ниво- на ниво стопанство, за да се види, кой как пръска или тори, как се лекуват животните, колко разхищения на храна има като първичен производител или домакинство.